Tilldela leveranstider till dina internationella fraktkostnader för Shopifys distributionsnätverk (USA)

Du kan tilldela dina fraktkostnader till specifika leveranstider för att se till att Shopifys distributionsnätverk (SFN) i USA vet vilken leveranshastighet de ska välja vid behandling av dina internationella distributionsförfrågningar. Du kan ange vilka fraktkostnader som använder snabb eller långsam frakt, vilket hjälper till att se till att dina ordrar levereras inom de leveransförväntningar som du anger för dina kunder.

Du behöver bara tilldela leveranstider till dina internationella fraktkostnader. Inhemska priser ställs automatiskt in till en tvådagars-distribution i USA.

Innan du tilldelar leveranstider till dina fraktkostnader ska du se till att du ställer in dina fraktkostnader så att de fungerar med SFN.

SFN-leveranstider för internationella leveranser från USA

SFN erbjuder två leveranstider för internationella leveranser från amerikanska distributionscenter som är baserade på antalet arbetsdagar, exklusive högtider, som det tar för din försändelse att levereras efter att SFN behandlar din distributionsförfrågan.

Du kan tilldela dina internationella fraktkostnader till följande leveranstider.

Tillgängliga leveranstider för att tilldela internationella fraktkostnader för SFN
Leveranshastighet Leveranstid
Snabb 3 till 7 arbetsdagar
Långsam 7 till 21 arbetsdagar

Innan du börjar tilldela leveranstider till dina internationella fraktkostnader

Granska följande överväganden innan du tilldelar leveranstider till dina priser:

Konfigurera din leverans

Se till att du konfigurerar dina fraktkostnader så att de fungerar med Shopifys distributionsnätverk. Fraktkostnader beräknade av transportör stöds inte av SFN.

För mer information om vilka typer av fraktkostnader du har, se Fraktkostnader.

Fraktkostnadsnamn

Fraktkostnader som har samma namn tilldelas till samma servicenivå. Om du till exempel har olika alternativ för ”utan fraktkostnad” i separata fraktzoner ska du se till att de har olika fraktkostnadsnamn, för annars kommer alla att få samma leveranshastighet. Om du vill ändra namnet på dina fraktkostnader, se Redigera en kostnad.

Priser som inte har tilldelats en leveranshastighet

Om ingen fraktkostnad tilldelas till en leveranshastighet så blir den automatiskt Långsam.

Tilldela leveranstider till internationella fraktkostnader

Se till att namnen på dina fraktkostnader är slutgiltiga innan du tilldelar dina fraktkostnader till leveranstider.Om du behöver ändra namnet på en fraktkostnad när du tilldelar leveranstider ändrar du namnet på priset i dina leveransinställningar i Shopify-admin och tilldelar sedan priset i SFN-appen.

Steg:

  1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

  2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Fulfillment Network.

  3. Klicka på Öppna app.

  4. Klicka på Inställningar.

  5. Klicka på Hantera priser.

  6. I avsnittet Leveranshastighet för internationella priser väljer du den fraktkostnad som du vill tilldela varje hastighet

  7. För varje leveranshastighet väljer du den fraktkostnad som du vill tilldela till den hastigheten.

  8. Klicka på Spara.

Om du ändrar namnet på en fraktkostnad efter att ha tillskrivit den till en leveranshastighet kommer leveranshastigheten som standard att vara Slow, den långsamma leveranshastigheten, tills du tilldelar en annan hastighet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis