Tilordne frakthastigheter til internasjonale fraktpriser for Shopifys distribusjonsnettverk (USA)

For å sikre at SFN-sentre i USA vet hvilken frakthastighet som skal velges ved behandling av internasjonale oppfyllelsesforespørsler, kan du tilordne fraktpriser til bestemte frakthastigheter. Du kan spesifisere hvilke fraktpriser som bruker rask eller treg forsendelse, som bidrar til å sikre at bestillingene leveres innenfor leveranseforventningene som kundene har.

Du trenger bare å tilordne frakthastigheter til internasjonale fraktpriser. Priser innenlands angis automatisk til 2-dagersoppfyllelse i USA.

Før du tilordner frakthastigheter til fraktpriser må du sikre at du har konfigurert fraktpriser som fungerer med SFN.

SFN-frakthastigheter for internasjonale forsendelser fra USA

SFN tilbyr to frakthastigheter for internasjonale forsendelser fra oppfyllingssentre i USA, som er basert på antall virkedager, ekskludert helligdager, det tar å levere forsendelsen etter at SFN behandler oppfyllelsesforespørselen.

Du kan tilordne internasjonale fraktpriser til følgende frakthastigheter.

Tilgjengelige frakthastigheter for tilordning til internasjonale fraktpriser for SFN
Frakttid Leveringsvarighet
Rask 3 til 7 virkedager
Treg 7 til 21 virkedager

Før du starter å tilordne frakthastigheter til internasjonale fraktpriser

Før du tilordner fraktpriser til prisene bør du se gjennom følgende vurderinger:

Konfigurer frakten din

Sørg for at du konfigurerer fraktpriser som fungerer med SFN. Transportørberegnede fraktpriser støttes ikke av SFN.

For mer informasjon om ulike typer fraktpriser kan du se Fraktpriser.

Navn på fraktpriser

Fraktpriser med samme navn tilordnes den samme frakthastigheten. Hvis du for eksempel har gratis fraktpriser i ulike fraktsoner må du sikre at de har ulike fraktprisnavn, ellers vil de få samme frakthastighet. For å endre navn på fraktpriser kan du se Redigere en pris.

Priser som ikke er tilordnet en frakthastighet

Hvis en fraktpris ikke tilordnes en frakthastighet vil den som standard være Treg.

Tilordne frakthastigheter til internasjonale fraktpriser

Sørg for at fraktprisnavnene er ferdigstilt før du tilordner fraktpriser til frakthastigheter. Hvis du må endre navnet på en fraktpris ved tilordning av tjenestenivåer må du endre prisens navn i fraktinnstillingene i Shopify-administrator, og deretter tilordne prisen i SFN-appen.

Steg:

  1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

  2. Klikk Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.

  3. Klikk Åpne app.

  4. Klikk på Innstillinger.

  5. Klikk på Administrer priser.

  6. Velg fraktprisen du vil tilordne hver enkelt frakthastighet i seksjonen Frakthastighet for internasjonale priser

  7. Velg fraktprisen du vil tilordne den aktuelle hastigheten under hver enkelt frakthastighet.

  8. Klikk på Lagre.

Hvis du endrer navnet på en fraktpris etter at den er tilordnet en frakthastighet, vil frakthastigheten som standard angis til Treg inntil du tilordner en annen hastighet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis