Tilordne frakthastigheter til internasjonale fraktpriser for Shopify Fulfillment Network

Du kan konfigurere fraktpriser som bidrar til å sikre at bestillinger leveres innenfor leveringsforventningene du angir til kundene.

Før du tilordner frakthastigheter til fraktpriser må du sikre at du har konfigurert fraktpriser som fungerer med SFN.

SFN-frakthastigheter for internasjonale forsendelser

SFN tilbyr én standard frakthastighet for internasjonale oppfyllelser fra oppfyllingssentre i USA, som er basert på antall virkedager, ekskludert helligdager, det tar å levere forsendelsen etter at SFN behandler oppfyllelsesforespørselen. Internasjonal frakt er 15 dager eller mindre.

Før du starter å tilordne frakthastigheter til internasjonale fraktpriser

Før du tilordner fraktpriser til prisene bør du se gjennom følgende vurderinger:

Konfigurer frakten din

Sørg for at du konfigurerer fraktpriser som fungerer med SFN. Transportørberegnede fraktpriser støttes ikke av SFN.

For mer informasjon om ulike typer fraktpriser kan du se Fraktpriser.

Navn på fraktpriser

Fraktpriser med samme navn tilordnes den samme frakthastigheten. Hvis du for eksempel har gratis fraktpriser i ulike fraktsoner må du sikre at de har ulike fraktprisnavn, ellers vil de få samme frakthastighet. For å endre navn på fraktpriser kan du se Redigere en pris.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis