Innsikter for Shopify Fulfillment Network

I Shopify-administrator finner du rapporter som sporer hvordan Shopify Fulfillment Network (SFN) påvirker virksomheten. Du kan for eksempel kjøre en rapport for å spore ytelsen til leveringsløfter, eller frakthastigheter. Denne innsikten kan du bruke til å sikre at kundene får en pålitelig leveringsopplevelse. Ved å bruke SFN-innsikter får du en oversikt over statusen til oppfyllelser og leveranser.

Se SFN-innsikter

Hvis du har aktivert SFN-kanalen, finner du mer informasjon om hvordan SFN påvirker virksomheten din.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.
 3. Klikk Åpne app.
 4. Klikk på Oversikt.

Du finner innsiktsfeltet øverst på siden Oversikt. Du kan bruke rullegardinpilen for å velge innsikter fra de forrige 30, 60 eller 90 dagene. Innsiktsfeltet bruker følgende informasjon:

 • innsikter fra de siste 30, 60 eller 90 dagene
 • antall oppfylte bestillinger
 • prosentandelen som er levert i tide
 • prosentandelen som er sendt i tide

Side med innsikter

Du kan klikke på innsiktsfeltet for å finne mer detaljert informasjon om hver innsikt som vises i innsiktsfeltet, i tillegg til lovede leveringshastigheter. Innsikter vises i diagrammer, og inkluderer også en nedbrytning av viktige beregninger, prosentandeler og etiketter. Du kan holde musepekeren over et diagram eller en tittel for å finne ut mer om en bestemt innsikt.

Forstå de ulike innsiktene

Sluttførte bestillinger

Du kan bruke innsikt om oppfylte bestillinger til å finne antall bestillinger som er levert til kundene innenfor en tidsramme på 30, 60 eller 90 dager.

Lovede leveringshastigheter

Hvis du har aktivert Shop Promise kan du bruke innsikt om lovede leveringshastigheter til å finne prosentandelen av bestillinger som er oppfylt og hatt en forventet leveringsdato etter én dag, to dager, tre dager eller fire eller flere dager. For kvalifiserte bestillinger vises Shop Promise-merket på produktsider, gjennom kundens betalingsopplevelse og i Shop-appen. Finn ut mer om Shop Promise.

Hvis du har deaktivert Shop Promise, beregnes innsikt om lovede leveringshastigheter av SFN ved å bruke tjenestenivåavtaler (SLAer) som SFN har tilordnet bestillingene dine.

Sending i tide

Du kan bruke innsikt for sending i tide til å sammenligne når en kunde ble fortalt at bestillingen ville bli sendt mot når bestillingen faktisk ble sendt. Frakten vurderes som sendt i tide når en bestilling sendes på eller før den forventede sendingsdatoen.

Du kan beregne andelen av leveranser som er sendt i tide ved å bruke følgende formel:

 Sending i tide = totalt antall bestillinger sendt på eller før den forventede sendingsdatoen x 100 / totalt antall sendte bestillinger 

Levering i tide

Du kan bruke innsikter for levering i tide til å spore leveringssamsvar. En leveranse vurderes som levert i tide når en bestilling leveres på eller før den forventede leveringsdatoen.

Hvis en bestilling for eksempel forventes levert innen 20. juni, blir den vurdert som levert i tide hvis den leveres mellom 17. juni og 20. juni. Hvis bestillingen leveres etter 20. juni vurderes den som forsinket.

Du kan beregne andelen av leveranser som er levert i tide ved å bruke følgende formel:

 Totalt antall bestillinger som ankom på eller før den forventede leveringsdatoen x 100 / totalt antall leverte bestillinger 

En leveranse kan bli forsinket av årsaker som problemer med lagerbeholdningstyring eller bestillingsoppfyllelse, forsinkelser hos transportøren eller problemer med en leveranse. Du kan gjøre følgende for å bidra til å redusere antall bestillinger som ankommer for sent:

Dekningskart

Du kan bruke dekningskartet til å se leveringsdekningen i USA for en valgt hastighet. Dekningskartet viser forventede leveringstider for et produkt. Du kan holde musepekeren over dekningskartet for å få mer nøyaktig leveringsinnsikter for produkter for en bestemt stat.

Hvis du for eksempel har mange kunder i staten Virginia, ønsker du kanskje å levere bestillinger innen to dager. Du kan bruke dekningskartet og holde musepekeren over Virginia for å kontrollere om du har to dagers dekning for alle fylker i Virginia.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.
 3. Klikk Åpne app.
 4. Klikk på Lagerbeholdning.
 5. Klikk på produktet du vil vise fraktdekning for.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis