Løse feil med leveringsadresser

Når Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) mottar en oppfyllingsforespørsel for Shopify-bestillingen kontrolleres bestillingens leveringsadresse for eventuell formatering som kan forårsake problemer med leveringen. Hvis det er problemer med formatet på bestillingens leveringsadresse, kan ikke SFN skrive ut en fraktetikett, og oppfyllingsforespørselen settes på vent.

Når du har oppfyllingsforespørsler som er satt på vent grunnet feil i leveringsadressen, vil Oppgave-listen på Oversikt-siden i SFN-appen vise Løs oppfyllingsforespørsler på vent, og Ugyldig adresse som årsak til stansen.

Detaljsiden for oppfyllingsforespørsler i SFN-appen viser alle feil i leveringsadressen, og forklarer problemet. Du må løse alle feil i leveringsadressen for en oppfyllingsforespørsel før forespørselen kan behandles av SFN.

Løs feil med leveringsadresser

For å løse feil med leveringsadresser gjør du de nødvendige endringene i Shopify-bestillingen, og ber deretter om innfrielse i SFN-appen for at bestillingsendringene skal synkroniseres.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. I Oppgaver-seksjonen, klikk på VIS DETALJER, og klikk så på Adressen er ugyldig. 3. Klikk på bestillingen. Seksjonen På vent viser feil i leveringsadressen som har satt bestillingen på vent. 4. Klikk på rett leveringsadressen for å åpne siden med bestillingsdetaljer i Shopify-administrator. 5. Klikk på Rediger i seksjonen LEVERINGSADRESSE på bestillingens detaljside i Shopify-administrator. 6. Gjør de anbefalte endringene i leveringsinformasjonen for å løse feilene. 7. Klikk på Vis oppfyllingsdetaljer i appen. 8. Klikk på Opphev stans i SFN-appen, og klikk på Opphev stans på nytt for å bekrefte.

Når du har opphevet pausen, kan du laste inn siden på nytt for å vise bestillingsstatusen som Ventende. Hvis du prøver å oppheve pausen før du har løst årsaken til pausen, vil forespørselen gå tilbake til tilstanden På vent.

Feil med leveringsadresse

Manglende adresseinformasjon

Hvis det mangler nødvendig informasjon i bestillingens leveringsadresse, viser SFN-bestillingene dine en feil i et av følgende formater:

 • Adresselinje 1 er obligatorisk.
 • By er obligatorisk.
 • Postnummer er obligatorisk.
 • Stat eller provins er obligatorisk.
 • Land er obligatorisk.
 • Navn er obligatorisk.

Det kreves et telefonnummer for internasjonale bestillinger

Hvis du sender internasjonalt og bestillingens leveringsadresse ikke har et telefonnummer, viser SFN-bestillingene dine feilmeldingen Et telefonnummer er obligatorisk for internasjonale bestillinger.

Internasjonale tollkontorer og transportører krever et telefonnummer for å kunne kommunisere eventuelle problemer eller spørsmål knyttet til en bestilling. Hvis du sender internasjonalt må du legge til et telefonnummer i bestillingens leveringsadresse.

For å unngå denne feilen i fremtiden må du redigere Betaling-innstillingene dine for å gjøre telefonnumre obligatoriske.

Feil postnummerformat

For å løse problemer med postnumre, må du sørge for at postnummeret ditt er i riktig format. Du kan bruke eksterne verktøy til å sjekke postnummeret ditt, for eksempel SmartyStreets-adressevalideringsverktøy.

Poststed-feltet inneholder et postnummer

Hvis Poststed-feltet inneholder et postnummer, vises følgende feilmelding på SFN-bestillingen din:

Leveringsadressen til denne bestillingen er ikke gyldig: feltet for poststed inneholder postnummer.

Du må fjerne postnummeret fra Poststed-feltet og sørge for at feltet Postnummer inneholder postnummeret.

Hvis feltene Navn eller Bedrift har for mange tegn, viser SFN-bestillingene en feil i et av følgende formater:

 • Firmanavnet må være på under X tegn.
 • Fornavnet og etternavnet må ha færre enn X tegn til sammen.
 • Fornavn, etternavn og bedriftsnavn må ha færre enn X tegn til sammen.

Du kan redusere tegnene i Navn-feltet ved å fjerne følgende tekst:

 • ATTENTION eller ATTN
 • navnetitler som MR, MRS, DR eller PHD

Du kan redusere tegnene i Bedrift-feltet ved å forkorte bedriftsnavnet og sørge for at det fortsatt er gjenkjennbart. The Seventy Sixth Street Bakery Company kan eksempel redigeres til 76th St Bakery Company .

Adressen har for mange tegn

Hvis feltene Adresse eller Postnummer har for mange tegn, viser SFN-bestillingene en feil i et av følgende formater:

 • Adresselinje 1 må ha færre enn X tegn.
 • Adresselinje 2 må være på mindre enn X tegn.
 • Poststed må være på mindre enn X tegn.
 • Land må ha færre enn X tegn.
 • Postnummeret må ha færre enn X tegn.
 • Poststed må være på mindre enn X tegn.
 • Stat/provins må ha færre enn X tegn.

Du kan redusere antall tegn ved å angi leilighetsdetaljer i Leilighet-feltet, og ved å bruke følgende forkortelser for gatetype og cardinal-retning:

Forkortelser for gateinformasjon
Langform Forkortelse
Nummererte gater, for eksempel First Bruk tallformatet, for eksempel 1.
Nord, Sør, Øst eller Vest N, S, E eller W
Vei v.
Gate gt.
Court Ct
Lane Ln
Leilighet Leil.
Avenue Ave
Boulevard BLVD
Sirkel CIR
Highway Hwy
Mountain Mtn
Square SQ
Suite STE

Militære og diplomatadresser må følge retningslinjene

Hvis du sender til en militær eller diplomatadresse, og bestillingens leveringsadresse ikke følger retningslinjene for post til det amerikanske militæret, vil SFN-bestillingene dine vise feilmeldingen For militær og diplomatpost må poststed være enten APO, DPO eller FPO. Akronymene i disse feilmeldingene har følgende betydning:

 • APO: Postkontor for luftvåpen eller hæren,
 • DPO: Diplomatpostkontor
 • FPO: Flåtepostkontor.

For å sikre at militær eller diplomatpost sendes uten forsinkelser, må du bekrefte at formatet for bestillingens leveringsadresse oppfyller følgende retningslinjer:

 • Navn-feltet må inneholde mottakerens fulle navn, grad er valgfritt.
 • Adresse-feltet må inneholde mottakerens enhet og boksnummer i følgende format:

  • Luftvåpnet (APO): PSC # Box #
  • Hæren (APO): Unit # Box #
  • Ambassade (DPO): Unit # Box #
  • Marinen (FPO): Ship # Hull #
 • Poststed-feltet må inneholde enten APO, DPO eller FPO for å rute pakkene som militærpost i stedet for internasjonal post. Poststedet skal ikke være det faktiske destinasjonsstedet eller det militære postkontoret (MPO).

 • Stat-feltet må være enten AA (Armed Forces Americas), AE (Armed Forces Europe) eller AP (Armed Forces Pacific). Staten skal ikke være den faktiske destinasjonsstaten.

 • Feltet Postnummer må være et militært postnummer, ikke destinasjonens postnummer eller fakturaadressens postnummer. Militære postnumre matches mot statskoden i følgende format:

  • AA-statlig postnummer starter med 340
  • AE-statlig postnummer starter med 090-099
  • AP-statlig postnummer starter med 962-966
 • Land-feltet må være US eller United States.

For eksempler på riktig formaterte militære postadresser, kan du se følgende tabell:

Eksempler på militære postadresser
Luftvåpenet (APO) Hæren (APO) Marinen (FPO) Ambassade (DPO)
SGT John Connor
PSC 1234 Box 12345
APO AE
09324-2928
LT Ed Traxler
Unit 45013 Box 2666
APO AE
09388
CPT Miles Bennet
USS Hornet DDG 96
FPO AA
96543-1234
Kyle Reese
Unit 8100 Box 121
DPO AP
96377

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis