Overvåk oppfyllingsforespørsler

For å overvåke fremdriften for oppfyllelsesforespørsler til Shopify Fulfillment Network (SFN) kan du konfigurere og lagre bestillingsfiltre. Dette lar deg raskt se oppfyllelsesforespørsler som krever din oppmerksomhet.

For å opprette lagrede visninger kan du filtrere etter oppfyllelsesstatus, eller etter bestillingstagger som automatisk legges til av SFN.

Overvåk SFN-oppfyllelsesforespørsler ved hjelp av oppfyllelsesstatus

Du kan overvåke bestillinger basert på oppfyllelsesstatus ved å filtrere bestillingene etter oppfyllelsesstatus, og deretter lagre bestillingsvisningen for hvert enkelt filter.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på Filtre på en hvilken som helst bestillingsvisning.

 3. Klikk Velg filter, og klikk så Oppfyllelsesstatus.

 4. Klikk Velg verdi, og velg så oppfyllelsesstatusen du vil filtrere etter.

 5. Valgfritt: Lagre filterne til en eksisterende bestillingsvisning eller lagre filterne til en ny bestillingsvisning.

Overvåk SFN-oppfyllelsesforespørsler ved hjelp av bestillingstagger

Du kan følge fremdriften for SFN-oppfyllingsforespørsler på Bestillinger-siden i Shopify-administrator ved å filtrere bestillinger som har SFN-tagger. For å vise alle Shopify-bestillinger med en ventende SFN-oppfyllingsforespørsel, kan du for eksempel filtrere bestillingene i Shopify-administrator med taggen SFN: On hold.

Shopify-bestillingene tagges automatisk av SFN basert på statusen for oppfyllelsesforespørselen. For at bestillingene med SFN-oppfyllingsforespørselstagger skal kunne filtreres riktig, må du passe på at du bruker de nøyaktige taggene som tilordnes av SFN når du filtrerer.

Bruk følgende tagger for å filtrere bestillinger i henhold til statusen for SFN-oppfyllingsforespørselen:

 • SFN: Accepted
 • SFN: Requested
 • SFN: On hold
 • SFN: In progress
 • SFN: Canceled
 • SFN: Fulfilled
 • SFN: Partially fulfilled

Bruk følgende tagger til å filtrere bestillingene dine etter årsak for stansen av SFN-oppfyllingsforespørselen:

 • SFN: Invalid address
 • SFN: Country not supported
 • SFN: Inventory not available
 • SFN: Canceled by fulfillment center
 • SFN: Fulfillment paused
 • SFN: Custom packaging out of stock

For å vise de filtrerte listene over bestillinger med SFN-tagger igjen i fremtiden kan du lagre filterne til den eksisterende bestillingsvisningen, eller opprette en ny bestillingsvisning. For mer informasjon kan du se Bestillingsvisninger.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på Filtre på en hvilken som helst bestillingsvisning.

 3. Klikk på Legg til filter, og klikk på menyen Velg filter.

 4. Velg Tagget med, og klikk på menyen Velg verdi.

 5. Kopier og lim inn SFN-taggen du vil filtrere etter.

 6. Valgfritt: Lagre filterne til en eksisterende bestillingsvisning eller lagre filterne til en ny bestillingsvisning.

Du finner statusen for oppfyllelsesforespørsler på Bestillinger-siden i Shopify-administrator. Oppfyllelsesstatusen indikerer hvilket trinn i oppfyllelsesprosessen bestillingen befinner seg i.

Kritiske varsler om uventede oppfyllelsesforsinkelser

Uventede hendelser, som dårlig vær, kan skape forsinkelser i SFN-oppfyllelser og transportørleveranser. Når det oppstår en uventet forsinkelse vises et varsel i SFN-appen. For å se mer informasjon om årsaken til forsinkelsen kan du klikke Mer informasjon på varselet.

Hvis en forsinkelse som kan påvirke butikken estimeres til å bli lenger enn 24 timer, mottar butikkeieren en e-postmelding om forsinkelsen. Hvis en forsinkelse som påvirker butikken estimeres til å bli lenger enn tre dager, kontakter SFN deg for å bidra til å redusere påvirkningen av forsinkelsen.

Definisjoner for SFN-oppfyllelsesforespørsler

Følgende er definisjoner for mulige statuser for oppfyllelsesforespørsler.

Statuser for SFN-oppfyllelsesforespørsler og deres beskrivelser
Status Beskrivelse
Venter Forsinkelsesperioden for oppfylling for denne bestillingen er ikke avsluttet. Oppfyllelsesforespørselen sendes til SFN når forsinkelsesperioden er avsluttet.
Pågår Oppfyllelsesforespørselen er tilordnet et oppfyllingssenter, og oppfyllingen har startet.
Delvis oppfylt Oppfyllingsforespørselen din er delt i flere forsendelser, og én eller flere av forsendelsene er ikke sluttført.
Oppfylt

Alle varene i oppfyllelsesforespørselen er pakket ved oppfyllingssenteret, og en transportørhenting er planlagt.

Det kan ta inntil fire dager før du ser den første skanningen av sporingsnummeret knyttet til bestillingen.

På vent Bestillingen står på vent, og det er ikke sendt noen oppfyllelsesforespørsel til SFN. En flyt for å stanse en bestilling kan ha satt bestillingen på vent automatisk, eller bestillingen er manuelt satt på vent.
Avslått Oppfyllelsesforespørselen er avvist fordi et problem forhindrer SFN fra å oppfylle bestillingen. Finn ut mer om avviste oppfyllelsesforespørsler.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis