Övervaka dina distributionsförfrågningar

Du kan klicka på Visa alla i avsnittet Öppna distributionsförfrågningar eller ordersidan i din Shopify-administratör, för att övervaka hur dina distributionsförfrågningar om Shopifys distributionsnätverk (SFN) fortskrider.

När du har väntande distributionsförfrågningar visar din uppgiftslistaöversiktssidan i din SFN-app Åtgärda väntande distributionsbegäran. Om du vill ha mer information om väntande ordern, kan du gå till detaljsidan för den begäran för att få reda på den specifika orsaken till väntan och hur den kan lösas.

Övervaka dina distributionsbegäran i Shopify-administratören

Du kan övervaka förloppet för dina SFN-distributionsbegäran på Order-sidan i din Shopify-administratör genom att filtrera ordrar med SFN-taggar. Om du till exempel vill visa alla dina Shopify-ordrar som har en väntande SFN-distributionsbegäran kan du filtrera dina ordrar i Shopify-administratören med hjälp av taggen SFN: Väntande.

Dina Shopify-ordrar taggas automatiskt av SFN baserat på status och orsak till väntan på deras distributionsbegäran. Om du vill filtrera dina ordrar korrekt med taggar för SFN-distributionsbegäran ska du se till att du använder exakt de taggar som tilldelas av SFN när du filtrerar.

Använd följande taggar för att filtrera dina ordrar enligt status för SFN-distributionsbegäran:

 • SFN: Godkänd
 • SFN: Begärd
 • SFN: Väntande
 • SFN: Pågående
 • SFN: Annullerad
 • SFN: Distribuerad
 • SFN: Delvis distribuerad

Använd följande taggar för att filtrera dina ordrar utifrån orsaken till väntan för SFN-distributionsbegäran:

 • SFN: Ogiltig adress
 • SFN: Land stöds inte
 • SFN: Lager är inte tillgängligt
 • SFN: Annullerad av distributionscenter
 • SFN: Distributionen har pausats
 • SFN: Anpassad förpackning är slut i lager

Spara filtren i den befintliga ordervisningen eller skapa en ny ordervisning för att visa dina filtrerade listor över ordrar med SFN-taggar igen i framtiden. Se Ordervisningar för mer information.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på Filter i en ordervy.

 3. Klicka på Lägg till filter och sedan på menyn Välj filter.

 4. Välj Taggad med och klicka sedan på menyn Välj värde.

 5. Kopiera och klistra in den SFN-tagg som du vill filtrera efter.

 6. Valfritt:Spara dina filter i en befintlig ordervisning eller spara dina filter i en ny ordervisning.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis