Övervaka dina distributionsförfrågningar

Du kan ställa in och spara orderfilter för att övervaka utvecklingen för dina förfrågningar för Shopifys distributionsnätverk (SFN). Detta gör det möjligt för dig att enkelt se eventuella distributionsförfrågningar som behöver din uppmärksamhet.

För att skapa sparade visningar kan du filtrera efter distributionsstatus, eller efter ordertaggar som automatiskt läggs till av SFN.

Övervaka dina SFN-distributionsförfrågningar med hjälp av distributionsstatus

Du kan övervaka ordrar baserat på deras distributionsstatus genom att filtrera dina ordrar efter distributionsstatus och sedan spara ordervyn för varje filter.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på Filter i en ordervy.

 3. Klicka på Välj filter och klicka sedan på Distributionsstatus.

 4. Klicka på Välj värde och välj sedan distributionsstatus som du vill filtrera efter.

 5. Valfritt:Spara dina filter i en befintlig ordervy eller spara dina filter i en ny ordervy.

Övervaka dina SFN-distributionsförfrågningar med hjälp av ordertaggar

Du kan övervaka förloppet för dina SFN-distributionsbegäran på Order-sidan i din Shopify-administratör genom att filtrera ordrar med SFN-taggar. Om du till exempel vill visa alla dina Shopify-ordrar som har en väntande SFN-distributionsbegäran kan du filtrera dina ordrar i din Shopify-admin med hjälp av taggen SFN: On hold.

Dina Shopify-ordrar taggas automatiskt av SFN baserat på status för deras distributionsbegäran. Om du vill filtrera dina ordrar korrekt med taggar för SFN-distributionsbegäran ska du se till att du använder exakt de taggar som tilldelas av SFN när du filtrerar.

Använd följande taggar för att filtrera dina ordrar enligt status för SFN-distributionsbegäran:

 • SFN: Accepted
 • SFN: Requested
 • SFN: On hold
 • SFN: In progress
 • SFN: Canceled
 • SFN: Fulfilled
 • SFN: Partially fulfilled

Använd följande taggar för att filtrera dina ordrar utifrån orsaken till väntan för SFN-distributionsbegäran:

 • SFN: Invalid address
 • SFN: Country not supported
 • SFN: Inventory not available
 • SFN: Canceled by fulfillment center
 • SFN: Fulfillment paused
 • SFN: Custom packaging out of stock

Spara filtren i den befintliga ordervisningen eller skapa en ny ordervisning för att visa dina filtrerade listor över ordrar med SFN-taggar igen i framtiden. Se Ordervisningar för mer information.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på Filter i en ordervy.

 3. Klicka på Lägg till filter och sedan på menyn Välj filter.

 4. Välj Taggad med och klicka sedan på menyn Välj värde.

 5. Kopiera och klistra in den SFN-tagg som du vill filtrera efter.

 6. Valfritt:Spara dina filter i en befintlig ordervy eller spara dina filter i en ny ordervy.

Du kan komma åt statusen för dina distributionsförfrågningar på Order-sidan i din Shopify-admin.Distributionsstatus för din order visar steget i distributionsprocessen som ordern befinner sig i.

Kritiska aviseringar för oväntade distributionsfördröjningar

Oväntade händelser, till exempel väderförhållanden, kan leda till förseningar i SFN-distribution och transportörsleverans. Vid en eventuellt oväntad fördröjning visar SFN-appen ett meddelande. Om du vill ha mer information om orsaken till förseningen klickar du på Mer information på aviseringen.

Om en försening som kan påverka din butik beräknas pågå under längre än 24 timmar kommer butiksägaren att få ett e-postmeddelande om förseningen. Om en försening som påverkar din butik beräknas pågå under längre än 3 dagar kommer SFN att kontakta dig för att mildra effekterna av förseningen.

Statusdefinitioner för SFN-distributionsförfrågningar

Följande är definitioner för möjliga statusar för distributionsförfrågningar

SFN-distributionsförfrågningsstatusar och deras beskrivningar
Status Beskrivning
Pågående Fördröjningsperioden för distribution av denna order har inte upphört.Din distributionsförfrågan skickas till SFN när fördröjningsperioden har upphört.
Bearbetas Din distributionsförfrågan har tilldelats ett distributionscenter och distributionen har startat.
Delvis distribuerad Din distributionsbegäran är uppdelad på flera paket och ett eller fler av paketen har inte distribuerats.
Distribuerad

Alla artiklar i din distributionsförfrågan är förpackade i ett distributionscenter och en transportörshämtning är schemalagd.

Det kan ta upp till fyra dagar att se den första skanningen av spårningsnumret som är kopplat till ordern.

Parkerad Ordern är placerad i vänteläge och ingen distributionsförfrågan har skickats till SFN. Ett väntelägesflöde kan ha gjort att ordern blev placerad i vänteläge automatiskt, eller så sattes ordern manuellt i vänteläge.
Avvisades Distributionsförfrågan har avvisats på grund av ett problem som hindrar SFN från att distribuera din order.Läs mer om avvisade distributionsförfrågningar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis