Lösa fel i leveransadress

När Shopifys distributionsnätverk (SFN) tar emot en order kontrollerar den din orders leveransadress avseende eventuell formatering som kan orsaka leveransproblem. Om det finns problem med formatet i orderns leveransadress kan SFN inte skriva ut en fraktsedel och distributionsförfrågan nekas.

Om du vill lära dig hur du övervakar avvisade distributionsförfrågningar, se tillgång till ordrar med avvisade distributionsförfrågningar.

Ordersidan i din Shopify-admin visar eventuella leveransadressfel och förklarar problemet.Du måste lösa alla leveransadressfel för en distributionsförfrågan innan förfrågan kan behandlas av SFN.

Lös fel i leveransadress

För att lösa leveransadressfel gör du de ändringar som krävs i din Shopify-order och begär manuellt en ny distribution

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.
 2. Klicka på ordern som har en avvisad distributionsförfrågan på grund av en ogiltig adress.
 3. Klicka på Redigera i avsnittet Leveransadress.
 4. Gör nödvändiga justeringar av leveransadressen och klicka sedan på Spara.
 5. I avsnittet Begäran avvisad klickar du på Begär distribution.
 6. Klicka på Skicka en fullgörande-begäran.

En ny distributionsförfrågan skickas till SFN och statusen för distributionen uppdateras till Pågående.

Orsaker till leveransadressfel

Följande är vanliga problem med adresser som kan leda till att en distributionsbegäran avvisas.

Adressinformation saknas

Om det saknas obligatorisk information i orderns leveransadress visar dina SFN-ordrar ett fel i ett av följande format:

 • Adressrad 1 krävs.
 • Stad krävs.
 • Postnummer krävs.
 • Stat eller provins krävs.
 • Land krävs.
 • Namn krävs.

Ett telefonnummer krävs för internationella ordrar

Om du levererar internationellt och din orders leveransadress inte har ett telefonnummer visar dina SFN-ordrar felet Ett telefonnummer krävs för internationella ordrar.

Internationella tullmyndigheter och transportörer kräver ett telefonnummer för att meddela eventuella problem eller frågor gällande en order. Om du levererar internationellt måste du lägga till ett telefonnummer i orderns leveransadress.

För att undvika det här felet i framtiden kan du redigera dina Kassa-inställningar för att göra telefonnummer obligatoriska.

Fel format i postnummer

För att lösa problem med postnummer ska du se till att postnumret är i korrekt format . Du kan använda externa verktyg för att kontrollera ditt postnummer, till exempel SmartyStreets adressvaliderare.

Ortsfältet innehåller ett postnummer

Om fältet Ort innehåller ett postnummer visas följande felmeddelande i din SFN-order:

Leveransadressen för denna order är inte giltig: Ortsfältet innehåller ett postnummer.

Du måste ta bort postnumret från fältet Ort och se till att Postnummerfältet innehåller postnumret.

Namnet har för många tecken

Om fälten Namn eller Företag har för många tecken visar dina SFN-ordrar ett fel i ett av följande format:

 • Företaget ska ha färre än X tecken.
 • Förnamn och efternamn måste ha färre än X tecken tillsammans.
 • Förnamn, efternamn och företagsnamn måste ha färre än X tecken tillsammans.

Du kan minska antalet tecken i fältet Namn genom att ta bort följande text:

 • VARNING Eller ATTN
 • namntitlar som MR, MRS, DR eller PHD

Du kan minska antalet tecken i fältet Företag genom att förkorta företagsnamnet och göra det igenkännbart. Till exempel kan The Seventy Sixth Street Bakery Company redigeras till 76th St Bakery Company.

Adressen har för många tecken

Om fältet Adress eller fältet Postnummer har för många tecken visar din SFN-order ett fel i något av följande format:

 • Adressrad 1 måste ha färre än X tecken.
 • Adressrad 2 måste ha färre än X tecken.
 • Stad måste ha färre än X tecken.
 • Land måste ha färre än X tecken.
 • Postnummer måste ha färre än X tecken.
 • Stad måste ha färre än X tecken.
 • Stat/provins måste ha färre än X tecken.

Du kan minska antalet tecken genom att ange lägenhetsuppgifter i fältet Lägenhet och genom att använda följande förkortningar för gatutyp och väderstreck:

Förkortningar för gatuinformation
Långt format Förkortning
Numrerade gator, till exempel Första Använd nummerformatet, till exempel 1st
Norra, södra, östra eller västra N, S, E eller W
Väg Rd
Gata St
Gård Ct
Gränd Ln
Lägenhet Apt
Aveny Ave
Esplanad BLVD
Cirkel CIR
Motorväg HWY
Berg MTN
Fyrkantig SQ
Svit STE

Militära och diplomatiska adresser måste följa riktlinjerna

Om du levererar till en militär eller diplomatisk destination eller om din orders leveransadress inte följer riktlinjerna för amerikansk militär post, visar dina SFN-ordrar ett av felen APO, DPO eller FPO. Förkortningarna i detta felmeddelande har följande innebörd:

 • APO: Air eller Army Post Office,
 • DPO: Diplomatic Post Office
 • FPO: Fleet Post Office.

För att säkerställa att din militära och diplomatiska post skickas utan förseningar ska du bekräfta att orderns leveransadressformat uppfyller följande riktlinjer:

 • Fältet Namn måste innehålla mottagarens fullständiga namn, grad är frivilligt.
 • Fältet Adress måste innehålla mottagarens förband och boxnummer i följande format:

  • Flygvapnet (APO): PSC # Box #
  • Armén (APO): Unit # Box #
  • Ambassad (DPO): Unit # Box #
  • Flottan (FPO): Fartyg # Skrov #
 • Fältet Stad måste innehålla antingen APO, DPO eller FPO för att skicka paket som militär post istället för internationell post. Staden bör inte vara den faktiska destinationsstaden eller till Military Post Office (MPO).

 • Fältet Stat måste vara antingen AA (Amerikanska försvarsmakten), AE (Försvarsmakter i Europa) eller AP (Försvarsmakten vid Stilla havet). Staten bör inte vara den faktiska destinationsstaten.

 • Fältet Postnummer måste vara ett militärt postnummer, inte destinationens postnummer eller postnummer för fakturering. Militära postnummer matchas med delstatskoden i följande format:

  • AA-staters postnummer börjar med 340
  • AE-staters postnummer börjar med 090–099
  • AP-staters postnummer börjar med 962–966
 • Fältet Land måste vara US eller United States.

Se följande tabell för exempel på korrekt formaterade militära postadresser:

Exempel på militära postadresser
Flygvapnet (APO) Armén (APO) Flottan (FPO) Ambassad (DPO)
SGT John Connor
PSC 1234 Box 12345
APO AE
09324-2928
LT Ed Traxler
Unit 45013 Box 2666
APO AE
09388
CPT Miles Bennet
USS Hornet DDG 96
FPO AA
96543-1234
Kyle Reese
Unit 8100 Box 121
DPO AP
96377

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis