Poprawianie błędów w adresie wysyłki

Gdy sieć realizacji Shopify (SFN) otrzyma żądanie realizacji zamówienia Shopify, sprawdza adres wysyłki zamówienia po kątem błędów formatowania, które mogłyby spowodować problemy z wysyłką. W przypadku wystąpienia błędów w formacie adresu wysyłki zamówienia sieć SFN nie może wydrukować etykiety wysyłkowej i żądanie realizacji jest wstrzymywane.

Aby dowiedzieć się, jak monitorować odrzucone żądania realizacji, zapoznaj się z sekcją dostęp do zamówień z odrzuconą realizacją.

Na stronie zamówienia w panelu administracyjnym Shopify wyświetlane są błędy adresu wysyłki i wyjaśniony jest problem. Aby żądanie mogło zostać przetworzone przez SFN, musisz rozwiązać wszystkie błędy w adresie wysyłki żądania realizacji.

Koryguj błędy w adresie wysyłki

Aby usunąć błędy w adresie wysyłki, należy wprowadzić wymagane zmiany w zamówieniu Shopify, a następnie ręcznie żądać realizacji

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.
 2. Kliknij zamówienie, dla którego odrzucono żądanie realizacji z powodu nieprawidłowego adresu.
 3. W sekcji Adres wysyłki kliknij Edytuj.
 4. Dokonaj niezbędnych korekt w adresie wysyłki, a następnie kliknij Zapisz.
 5. W sekcji Żądanie odrzucone kliknij opcję Zażądaj realizacji.
 6. Kliknij opcję Wyślij żądanie realizacji.

Nowe żądanie realizacji jest wysyłane do SFN, a status realizacji jest aktualizowany na W toku.

Przyczyny błędów w adresie wysyłki

Poniżej przedstawiono typowe problemy dotyczące adresów, które mogą spowodować odrzucenie żądania realizacji.

Brakujące informacje w adresie

Jeśli w adresie wysyłki Twojego zamówienia brakuje wymaganych informacji, w zamówieniach SFN wyświetla się komunikat o błędzie w jednym z następujących formatów:

 • Linia adresu 1 jest wymagana.
 • Miasto jest wymagane.
 • Kod pocztowy jest wymagany.
 • Stan/województwo lub prowincja są wymagane.
 • Kraj jest wymagany.
 • Nazwa jest wymagana.

Dla zamówień międzynarodowych wymagany jest numer telefonu

Jeśli wysyłasz przesyłki międzynarodowe, a w adresie wysyłki Twojego zamówienia nie ma podanego numeru telefonu, w zamówieniach SFN wyświetlana jest informacja o błędzie: Wymagany numer telefonu dla zamówień międzynarodowych.

Międzynarodowe odprawy celne i przewoźnicy wymagają podania numeru telefonu w celu przekazywania informacji o problemach lub pytań dotyczących zamówienia. Jeśli wysyłasz przesyłki międzynarodowe, musisz dodać numer telefonu do adresu wysyłki zamówienia.

Aby uniknąć tego błędu w przyszłości, edytuj swoje ustawienia realizacji zakupu w taki sposób, aby podanie numeru telefonu było obowiązkowe.

Nieprawidłowy format kodu pocztowego

Aby rozwiązać problemy z kodem pocztowym, upewnij się, że Twój kod pocztowy ma prawidłowy format. Możesz użyć zewnętrznych narzędzi do sprawdzenia kodu pocztowego, np. weryfikatora adresów SmartyStreets.

Pole miasto zawiera kod pocztowy

Jeśli pole Miasto zawiera kod pocztowy, w zamówieniu SFN wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:

Adres wysyłki tego zamówienia jest nieprawidłowy: pole miasto zawiera kod pocztowy.

Musisz usunąć kod pocztowy z pola Miasto i upewnić się, że kod pocztowy znajduje się w polu Kod pocztowy.

Nazwa ma za dużo znaków

Jeśli pola Nazwa lub Firma mają za dużo znaków, w zamówieniach SFN wyświetlany jest komunikat o błędzie w jednym z następujących formatów:

 • Firma musi zawierać mniej niż X znaków.
 • Imię i nazwisko muszą zawierać mniej znaków niż X znaków łącznie.
 • Imię, nazwisko i nazwa firmy muszą zawierać mniej niż X znaków łącznie.

Można zmniejszyć liczbę znaków w polu Nazwa, usuwając następujący tekst:

 • UWAGA lub UWG
 • zwroty grzecznościowe i tytuły, np. PAN, PANI lub DR

Można zmniejszyć liczbę znaków w polu Firma, skracając nazwę firmy, ale zapewniając jej rozpoznawalność. Np. Nazwę The Seventy Sixth Street Bakery Company można zapisać jako 76th St Bakery Company.

W adresie jest za dużo znaków

Jeśli w polu Adres lub Kod pocztowy znajduje się zbyt wiele znaków, to w zamówieniu SFN wyświetlany jest błąd w jednym z poniższych formatów:

 • Linia adresu 1 musi mieć mniej znaków niż X.
 • Linia adresu 2 musi zawierać mniej niż X znaków.
 • Miasto musi zawierać mniej niż X znaków.
 • Kraj musi mieć mniej znaków niż X.
 • Kod pocztowy musi mieć mniej znaków niż X.
 • Miasto musi zawierać mniej niż X znaków.
 • Stan/prowincja musi mieć mniej znaków niż X.

Można zmniejszyć liczbę znaków, wprowadzając dane mieszkania w polu Mieszkanie i używając następujących skrótów określających typ ulicy i główny kierunek:

Skróty używane w informacjach dotyczących ulicy
Długa forma Skrót
Numerowane ulice, np. Pierwsza Użyj formatu liczby, np. 1.
Północ, południe, wschód lub zachód N, S, E lub W
Droga dr.
Ulica ul.
Plac pl.
Pasaż pas.
Mieszkanie m.
Aleja al.
Bulwar bulw.
Okręg okr.
Autostrada autostr.
Wzgórze wzg.
Plac skw.
Apartament ap.

Adresy organizacji wojskowych i dyplomatycznych muszą być zgodne z wytycznymi

Jeśli wysyłasz przesyłki do organizacji wojskowych lub dyplomatycznych, a adres wysyłki Twojego zamówienia nie jest zgodny z wytycznymi dotyczącymi przesyłek wojskowych USA, w zamówieniach SFN wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie: W przypadku przesyłek wojskowych i dyplomatycznych, miasto musi być oznaczone jako APO, DPO lub FPO. Skróty użyte w tym komunikacie mają następujące znaczenie:

 • APO: Poczta armii i sił powietrznych
 • DPO: Poczta dyplomatyczna
 • FPO: Poczta marynarki wojennej

Aby upewnić się, że Twoja poczta wojskowa i dyplomatyczna zostanie wysłana bez opóźnień, potwierdź, że format adresu wysyłki dla Twojego zamówienia jest zgodny z następującymi wytycznymi:

 • Pole Nazwa musi zawierać pełną nazwę odbiorcy; ranga jest opcjonalna.
 • Pole Adres musi zawierać numer jednostki i skrytki pocztowej odbiorcy w następującym formacie:

  • Air Force (APO): PSC # Box #
  • Army (APO): Unit # Box #
  • Embassy (DPO): Unit # Box #
  • Navy (FPO): Ship # Hull #
 • Pole Miasto musi zawierać skróty APO, DPO lub FPO, aby paczki zostały przekierowane jako poczta wojskowa zamiast przesyłka międzynarodowa. Miasto nie powinno być rzeczywistym miejscem docelowym ani wojskowym urzędem pocztowym (MPO).

 • W polu Stan/województwo musi być wprowadzony skrót AA (Armed Forces Americas), AE (Armed Forces Europe), lub AP (Armed Forces Pacific). Stan/województwo nie powinny być rzeczywistym stanem/województwem miejsca docelowego.

 • Pole Kod pocztowy musi być wojskowym kodem pocztowym, a nie kodem pocztowym miejsca docelowego ani kodem pocztowym faktury. Wojskowe kody pocztowe są zgodne z kodem stanu w następującym formacie:

  • Kod pocztowy stanu/rejonu dla AA zaczyna się od 340
  • Kod pocztowy stanu/rejonu dla AE zaczyna się od 090-099
  • Kod pocztowy stanu/rejonu dla AP zaczyna się od 962-966
 • W polu Kraj należy wpisać US lub United States.

Przykłady poprawnie sformatowanych adresów poczty wojskowej są przedstawione w poniższej tabeli:

Przykłady adresów poczty wojskowej
Siły powietrzne (APO) Armia (APO) Marynarka wojenna (FPO) Ambasada (DPO)
SGT John Connor
PSC 1234 Box 12345
APO AE
09324-2928
LT Ed Traxler
Unit 45013 Box 2666
APO AE
09388
CPT Miles Bennet
USS Hornet DDG 96
FPO AA
96543-1234
Kyle Reese
Unit 8100 Box 121
DPO AP
96377

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo