Przesyłanie reklamacji dotyczących przesyłki za pomocą Sieci realizacji Shopify

Jeśli jedna z Twoich przesyłek nadejdzie późno, będzie uszkodzona, brak w niej będzie towarów lub zostanie utracona podczas transportu, możesz złożyć reklamację, aby otrzymać zwrot ubezpieczonego kosztu przesyłki.

Jeśli Twoja przesyłka zostanie wysłana poprzez SFN za pośrednictwem USPS, UPS, DHL i Canada Post, SFN może złożyć reklamację w Twoim imieniu. Po złożeniu reklamacji dotyczącej przesyłki na karcie Przegląd w aplikacji Sieć realizacji Shopify (SFN), zespół specjalistów ds. wysyłki możliwie jak najszybciej wyśle Ci odpowiedź mailem z informacją o kolejnych krokach. Rozpatrzenie reklamacji zajmuje od 10 do 15 dni od momentu złożenia jej u przewoźnika.

Jeśli przesyłka nie została zeskanowana lub prawidłowo zaakceptowana przez przewoźnika, napisz na adres sfn-help@shopify.com.

Jeśli kupujesz etykietę za pośrednictwem Shopify Shipping wraz z ubezpieczeniem, możesz złożyć roszczenie ubezpieczeniowe dotyczące przesyłki swoim panelu administracyjnym Shopify.

Warunki złożenia reklamacji dotyczących przesyłek

Jeśli chcesz, aby sieć SFN złożyła reklamację dotyczącą przesyłki, musisz dopilnować, by Twoja paczka spełniała następujące wymagania:

 • Paczka musi być oznaczona etykietą i wysłana poprzez SFN
 • przewoźnikiem musi być USPS, UPS, DHL lub Canada Post
 • Reklamację należy przesłać w terminie wskazanym przez przewoźnika
 • Twoja przesyłka musi spełniać warunki złożenia reklamacji przez przewoźnika

Jeśli reklamacja dotyczy uszkodzenia przesyłki, paczka może być poddana kontroli. Klient powinien zachować produkt i wszystkie oryginalne opakowania, dopóki nie dostanie instrukcji odnośnie kolejnych kroków. Przewoźnik może wymagać od klienta:

 • Sprawdzenia pozycji w lokalnym urzędzie pocztowym
 • Sprawdzenia pozycji w miejscu zamieszkania klienta (kontroli musi dokonać kierowca przewoźnika)
 • Przekazania przewoźnikowi zdjęć uszkodzonej przesyłki

USPS

W przypadku reklamacji USPS należy sprawdzić następujące informacje, aby ustalić, czy przesyłka się kwalifikuje:

 • Jeśli wysyłasz przesyłki za pomocą USPS Priority Mail, możesz zgłosić roszczenie na kwotę maksymalnie 100 USD za zagubiony produkt.
 • Etykiety USPS First Class i First Class International nie obejmują ubezpieczenia i nie przyjmują reklamacji dotyczących przesyłek.
 • Wszelkie reklamacje do USPS należy złożyć w ciągu 60 dni od daty wysyłki.
 • Jeśli reklamacja dotyczy zagubienia przesyłki, musisz przesłać ją zgodnie z poniższymi ramami czasowymi:

Dowiedz się więcej o składaniu reklamacji w USPS.

UPS

W przypadku reklamacji UPS należy sprawdzić następujące informacje, aby ustalić, czy przesyłka się kwalifikuje:

 • Reklamacje w ramach gwarancji usługi UPS należy złożyć w ciągu 15 dni od planowanej daty dostawy.
 • Reklamacje do UPS z tytułu uszkodzeń i zagubienia przesyłek należy przesłać jak najszybciej po odkryciu uszkodzenia i nie później niż 60 dni od daty dostawy.
 • Jeśli reklamacja dotyczy zagubionej przesyłki, musisz odczekać ze złożeniem reklamacji 24 godziny od chwili upłynięcia oczekiwanego terminu dostawy.
 • Maksymalna kwota ochrony ubezpieczeniowej UPS za zagubiony produkt wynosi 100 USD.

Dowiedz się więcej o przesyłaniu reklamacji do UPS.

DHL

DHL realizuje przesyłki jako osobne dwie usługi:

 • eCommerce dla przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych
 • Ekspres dla przesyłek międzynarodowych

Obie usługi stosują taką samą kalkulację ochrony ubezpieczeniowej przy ustalaniu wysokości zwrotu kosztów, ale mają różne wymagania dotyczące składania reklamacji.

E-commerce DHL

W przypadku reklamacji do DHL eCommerce zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby ustalić, czy Twoja paczka spełnia warunki:

 • Reklamacje do DHL eCommerce należy składać w ciągu 90 dni od daty przyjęcia przesyłki przez DHL.
 • Reklamacje dotyczące zagubienia przesyłek składać można 21 dni po dacie wysyłki i są przyjmowane przed tym terminem.
 • Jeśli w historii śledzenia paczka została oznaczona jako dostarczona, reklamacje dotyczące zagubienia przesyłki nie zostaną przyjęte.
 • W przypadku wysyłek DHL eCommerce nie można składać reklamacji dotyczących opóźnień, ponieważ ta usługa nie oferuje gwarancji czasu dostawy.

Dowiedz się więcej o przesyłaniu reklamacji do DHL eCommerce.

DHL Express

W przypadku reklamacji do DHL eCommerce zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby ustalić, czy Twoja paczka spełnia warunki:

 • Reklamacje DHL Express należy zgłaszać w ciągu 30 dni od daty przyjęcia wysyłki przez DHL.
 • Przesyłki DHL Express nie kwalifikują się do reklamacji dotyczących opóźnień, ponieważ ta usługa nie ma gwarancji ram czasowych dostawy.
 • Reklamacje należy złożyć niezwłocznie po zauważeniu uszkodzenia lub zgubienia przesyłki.

Dowiedz się więcej o przesyłaniu reklamacji do DHL Express.

Canada Post

W przypadku reklamacji Canada Post należy sprawdzić następujące informacje, aby ustalić, czy przesyłka się kwalifikuje:

 • Paczkę należy wysłać za pośrednictwem jednej z następujących usług śledzenia z ochroną ubezpieczeniową:

 • Reklamacje do Canada Post należy składać w ciągu 90 dni od daty nadania paczki.

Dowiedz się więcej o reklamacjach do Canada Post dotyczących uszkodzeń lub opóźnień w dostawie paczek.

Informacje wymagane w celu złożenia reklamacji

Gdy składasz reklamacje do zespołu specjalistów ds. wysyłki, w formularzu zgłoszenia reklamacji musisz zamieścić wszystkie poniższe informacje:

 • link do zamówienia
 • numer śledzenia przesyłki
 • skrótowe opisanie problemu
 • imię i nazwisko klienta
 • numer telefonu klienta, zwłaszcza w przypadku reklamacji do UPS i Canada Post
 • lista produktów i ich jednostek magazynowych w przesyłce
 • całkowity koszt produktów w przesyłce

Jeśli reklamacja dotyczy uszkodzenia przesyłki, w zgłoszeniu reklamacji musisz również podać następujące informacje:

 • opis oryginalnego opakowania
 • jeśli przewoźnik zażąda kontroli, upewnij się, że paczka jest dostępna do odbioru
 • zdjęcia wykonane przez klienta i przedstawiające paczkę z zewnątrz, w tym materiały opakowaniowe
 • zdjęcia wykonane przez klienta i przedstawiające paczkę wewnątrz

Przesyłanie zgłoszenia reklamacji do SFN

Jeśli spełniasz wymagania i zebrałeś(-aś) wymagane informacje, możesz przesłać reklamację do SFN.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Kliknij Sieć realizacji Shopify.
 3. W sekcji Zasoby i pomoc techniczna kliknij opcję Utwórz zgłoszenie do pomocy technicznej.
 4. Na stronie Centrum Pomocy Shopify dla sieci SFN kliknij opcję Zaloguj.
 5. Wprowadź dane logowania do swojego sklepu, a następnie kliknij opcję Zaloguj.
 6. Opcjonalnie: Jeśli masz kilka sklepów, wybierz sklep z wysyłką, dla której chcesz przesłać reklamację.
 7. W sekcji problemów z formularzem e-maila Pomoc techniczna wybierz typ reklamacji, którą chcesz przesłać.
 8. W zależności od przewoźnika i przyczyny reklamacji wprowadź wszystkie wymagane informacje i zdjęcia.
 9. Kliknij opcję Wyślij.

Następstwa złożenia reklamacji

Zespół specjalistów ds. wysyłki wyśle Ci wynik reklamacji w wiadomości e-mail. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, na Twoim koncie Shopify odnotowane zostanie uznanie. Jako właściciel konta możesz uzyskać dostęp do uznania w panelu administracyjnym Shopify, przechodząc do opcji Ustawienia > Rozliczenie i klikając odpowiednią fakturę.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo