การส่งข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการจัดส่งด้วยเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หากพัสดุของคุณมาถึงล่าช้า เสียหาย หรือมีรายการสินค้าที่ขาดหายไป หรือสูญหายไปในระหว่างการขนส่ง คุณสามารถยื่นข้อเรียกร้องเพื่อรับค่าชดเชยตามการรับประกันของพัสดุของคุณได้

SFN ยังสามารถส่งข้อเรียกร้องให้คุณได้อีกด้วย หลังจากที่คุณทำการส่งข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการจัดส่งจากแท็บภาพรวมในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) แล้ว ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดส่งจะตอบกลับโดยเร็วที่สุดโดยการส่งอีเมลแจ้งขั้นตอนถัดไปให้คุณ หลังจากส่งข้อเรียกร้องของคุณไปยังผู้ให้บริการขนส่งแล้ว ระบบจะใช้เวลาประมาณ 10-15 วันในการประมวลผลการเรียกร้องสินไหมของคุณ

หากการจัดส่งของคุณไม่ได้รับการสแกนหรือรับโดยผู้ให้บริการขนส่งอย่างถูกต้อง ให้สร้างคำขอความช่วยเหลือ

หากคุณซื้อใบจ่าหน้าของคุณผ่าน Shopify Shipping พร้อมประกัน คุณสามารถส่งใบเรียกร้องค่าประกันการจัดส่งได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

สิทธิ์ในการส่งข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการจัดส่ง

หากคุณต้องการให้ SFN ส่งข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการจัดส่ง พัสดุของคุณจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • พัสดุของคุณมีใบจ่าหน้าและจัดส่งโดย SFN
 • คุณได้ส่งข้อเรียกร้องของคุณภายในกรอบเวลาที่ผู้ให้บริการขนส่งระบุไว้
 • พัสดุของคุณมีคุณลักษณะตรงตามเกณฑ์ในการส่งข้อเรียกร้องของผู้ให้บริการขนส่ง

หากข้อเรียกร้องเป็นการเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับพัสดุที่เสียหาย พัสดุอาจต้องได้รับการตรวจสอบ ดังนั้น ลูกค้าควรเก็บสินค้าและบรรจุภัณฑ์เดิมทั้งหมดไว้จนกว่าจะมีข้อความแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไป โดยผู้ขนส่งอาจต้องการให้ลูกค้าดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • นำสินค้าไปรับการตรวจสอบที่ไปรษณีย์ในพื้นที่
 • ให้คนขับของผู้ให้บริการขนส่งตรวจสอบสินค้าที่ที่พักอาศัยของลูกค้า
 • ส่งภาพพัสดุที่เสียหายให้ผู้ให้บริการขนส่ง

USPS

สำหรับคำเรียกร้องของ USPS โปรดตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เพื่อดูว่าพัสดุของคุณมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่

 • หากคุณจัดส่งโดยใช้ USPS Priority Mail คุณสามารถเรียกร้องสินไหมได้สูงสุด $100 ในกรณีที่สินค้าสูญหาย
 • ใบจ่าหน้า USPS First Class และ First Class International จะไม่รวมประกัน และผู้ให้บริการขนส่งจะไม่รับข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการขนส่ง
 • การส่งคำร้อง USPS ทั้งหมดจะต้องดำเนินการภายใน 60 วันนับจากวันที่ส่งอีเมล
 • หากข้อเรียกร้องของคุณเป็นการเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับพัสดุที่สูญหาย คุณต้องยื่นข้อเรียกร้องหลังกรอบเวลาดังต่อไปนี้
  • USPS Priority Express กำหนดให้เรียกร้องได้เมื่อเวลาผ่านไป 7 วันนับจากวันที่เริ่มจัดส่ง
  • บริการ USPS อื่นๆ กำหนดให้เรียกร้องได้เมื่อเวลาผ่าน 15 วันหลังจากวันที่เริ่มจัดส่ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งคำเรียกร้องให้กับ USPS

UPS

สำหรับคำเรียกร้องของ UPS โปรดตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เพื่อดูว่าพัสดุของคุณมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่

 • การส่งคำร้องรับสิทธิ์การรับประกันบริการ UPS จะต้องดำเนินการภายใน15วันนับจากวันที่จัดส่งที่กำหนดไว้
 • การเรียกร้องสินไหมจาก UPS สำหรับการจัดส่งสินค้าที่เสียหายหรือสูญหายจะต้องได้รับการดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดหลังจากที่พบความเสียหาย โดยจะต้องไม่เกิน 60 วันหลังจากวันที่จัดส่ง
 • หากคุณเรียกร้องสินไหมสำหรับการจัดส่งสินค้าที่สูญหาย คุณจะต้องรอ 24 ชั่วโมงหลังจากวันที่จัดส่งที่คาดไว้ก่อนที่จะส่งคำเรียกร้อง
 • UPS ให้ความคุ้มครองในวงเงินประกันสูงสุด $100 สำหรับสินค้าที่สูญหาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งข้อเรียกร้องให้กับ UPS

DHL

DHL นั้นแยกออกเป็นสองบริการดังต่อไปนี้:

 • การจัดส่งแบบ eCommerce สำหรับการจัดส่งภายในประเทศในสหรัฐอเมริกา
 • การจัดส่งแบบ Express สำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศ

โดยบริการทั้งสองประเภทจะพิจารณาการชำระเงินคืนโดยใช้การคำนวณวงเงินประกันในลักษณะเดียวกัน แต่จะมีข้อกําหนดที่แตกต่างกันในการส่งคำเรียกร้อง

DHL อีคอมเมิร์ซ

สำหรับข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ DHL eCommerce โปรดตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เพื่อดูว่าพัสดุของคุณมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่

 • การเรียกร้องสินไหมสำหรับบริการ DHL eCommerce จะต้องดำเนินการภายใน 90 วันนับจากวันที่ DHL รับพัสดุครั้งแรก
 • ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับพัสดุสูญหายสามารถส่งได้เมื่อเวลาผ่านไป 21 วันหลังวันที่จัดส่ง และจะไม่มีการรับข้อเรียกร้องก่อนหน้านั้น
 • หากประวัติการติดตามแสดงว่าพัสดุได้รับการทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้ว DHL จะไม่ยอมรับการเรียกร้องสินไหมสำหรับสินค้าที่สูญหาย
 • การจัดส่งด้วยบริการ DHL eCommerce จะไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องสินไหมสำหรับการจัดส่งที่ล่าช้า เนื่องจากบริการนี้ไม่มีการรับประกันกรอบเวลาการจัดส่ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ DHL eCommerce

DHL Express

สำหรับข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ DHL eCommerce โปรดตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เพื่อดูว่าพัสดุของคุณมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่

 • การเรียกร้องสินไหมสำหรับบริการ DHL Express จะต้องดำเนินการภายใน 30 วันนับจากวันที่ DHL รับพัสดุครั้งแรก
 • การจัดส่งด้วยบริการ DHL Express จะไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องสินไหมสำหรับการจัดส่งที่ล่าช้าได้ เนื่องจากบริการนี้ไม่มีการรับประกันกรอบเวลาการจัดส่ง
 • ผู้เรียกร้องจะต้องส่งข้อเรียกร้องทันทีที่ค้นพบความเสียหายหรือความสูญเสีย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ DHL Express

Canada Post

สำหรับคำเรียกร้องของ Canada Post โปรดตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เพื่อดูว่าพัสดุของคุณมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่

 • พัสดุจะต้องได้รับการส่งผ่านหนึ่งในบริการที่ติดตามได้ซึ่งมาพร้อมความคุ้มครองของประกัน อันได้แก่บริการต่อไปนี้:

  • Priority™
  • Xpresspost™
  • Expedited Parcel™
  • Regular Parcel
 • การเรียกร้องสินไหมจาก Canada Post จะต้องดำเนินการภายใน 90 วันนับจากวันที่จัดส่งพัสดุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมสำหรับสินค้าที่เสียหายหรือการเรียกร้องสินไหมสำหรับพัสดุที่จัดส่งล่าช้าจาก Canada Post

ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการส่งข้อเรียกร้อง

เมื่อคุณส่งคำเรียกร้องไปยังทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดส่ง แบบฟอร์มร้องขอสินไหมของคุณจะต้องมีข้อมูลทั้งหมดดังต่อไปนี้:

 • ลิงก์ไปยังคำสั่งซื้อ
 • หมายเลขติดตามพัสดุของการจัดส่ง
 • ข้อมูลสรุปของปัญหา
 • ชื่อจริงและนามสกุลของลูกค้า
 • หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า โดยเฉพาะในการเรียกร้องค่าสินไหมจาก UPS และ Canada Post
 • รายการของสินค้าและ SKU ในการจัดส่ง
 • ต้นทุนสินค้าทั้งหมดในการจัดส่ง

หากกข้อเรียกร้องเป็นการเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับพัสดุที่เสียหาย คุณจะต้องให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ในการเรียกร้อง

 • คำอธิบายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เดิม
 • หากผู้ให้บริการขนส่งร้องขอการตรวจสอบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าพร้อมสำหรับการรับคืน
 • รูปภาพจากลูกค้าที่ถ่ายด้านนอกของพัสดุ รวมถึงวัสดุต่างๆ ของบรรจุภัณฑ์
 • รูปภาพจากลูกค้าที่ถ่ายภายในพัสดุ

การส่งข้อเรียกร้องไปยัง SFN

หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเรียบร้อยแล้ว คุณก็สามารถส่งคำเรียกร้องให้กับ SFN ได้

ขั้นตอน:

 1. ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Shopify แล้วเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณเมื่อได้รับข้อความแจ้ง หากคุณมีร้านค้า Shopify หลายร้าน ให้เลือกร้านค้าเฉพาะที่ต้องการสอบถาม
 2. ในกล่องแชทผู้ช่วยเสมือน ให้ระบุว่าต้องการพูดคุยกับที่ปรึกษาด้านความช่วยเหลือของ SFN วิธีการนี้จะช่วยส่งข้อสงสัยของคุณไปให้ฝ่ายช่วยเหลือของ SFN ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
 3. แจ้งให้ที่ปรึกษาด้านความช่วยเหลือของ SFN ทราบว่าคุณต้องเรียกร้องสินไหมสำหรับสั่งซื้อที่ SFN จัดการ
 4. ระบุข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงรูปภาพต่างๆ ให้กับที่ปรึกษาด้านความช่วยเหลือของ SFN ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการขนส่งและเหตุผลในการเรียกร้องสินไหม
 5. ที่ปรึกษาด้านความช่วยเหลือของ SFN จะเริ่มดำเนินการเรียกร้องสินไหมของคุณและตอบกลับเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านอีเมล

ผลลัพธ์การเรียกร้องสินไหมของคุณ

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดส่งจะส่งอีเมลแจ้งผลการเรียกร้องให้คุณ หากการเรียกร้องของคุณประสบความสำเร็จ ระบบจะมอบเครดิตให้กับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ หากคุณเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถเข้าถึงเครดิตในได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณโดยไปที่ การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน จากนั้นคลิกใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี