คำร้องการหยุดการจัดการคำสั่งซื้อบนเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หากคุณต้องการหยุดการจัดการคำสั่งซื้อ คุณสามารถระงับคำสั่งซื้อนั้นไว้ชั่วคราวหรือยกเลิกคำขอการจัดการคำสั่งซื้อที่ถูกส่งไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN)

วิธีการหยุดการจัดการคำสั่งซื้อขึ้นอยู่กับสถานะของคำสั่งซื้อและคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ:

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีเวลาในการตรวจสอบคำสั่งซื้อก่อนที่จะส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อไปยัง SFN คุณควรกำหนดระยะเวลาชะลอการจัดการคำสั่งซื้อ หรือขั้นตอนการทำงานในการระงับคำสั่งซื้อขึ้นมา

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี