ตั้งค่าความล่าช้าในการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หากคุณต้องการเวลาในการยกเลิกคำสั่งซื้อ แก้ไขคำสั่งซื้อ หรือแก้ไขปัญหาของลูกค้า ก่อนที่บุคลากรของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จะเริ่มต้นการจัดการคำสั่งซื้อ คุณก็สามารถกำหนดความล่าช้าในการจัดการคำสั่งซื้อได้โดยไม่เกิน 120 นาที

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

  2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

  3. คลิก “เปิดแอป

  4. คลิกที่ การตั้งค่า

  5. คลิกที่ จัดการคำสั่งซื้อ

  6. ในส่วน การประมวลผลการสั่งซื้อ ให้คลิก “ระงับคำสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบ” ในส่วนการระงับกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อ

  7. หากคุณต้องการเปลี่ยนระยะเวลาของความล่าช้าจาก 30 นาที ให้คลิกที่ “30 นาที” แล้วเลือกจํานวนนาที

  8. คลิกที่ “บันทึก

หากคุณไม่ต้องการให้ SFN จัดการคำสั่งซื้อของคุณล่าช้า สามารถคลิก “จัดการคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ” ในการตั้งค่าแอป SFN ได้

หากคุณต้องการข้ามความล่าช้าในการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อหนึ่งๆ คุณก็สามารถร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อได้โดยคลิก “จัดการเลย” ในหน้าคำขอการจัดการคำสั่งซื้อในแอป SFN ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี