ตั้งค่าความล่าช้าในการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หากคุณต้องการเวลาในการยกเลิกคำสั่งซื้อ แก้ไขคำสั่งซื้อ หรือแก้ไขปัญหาของลูกค้า ก่อนที่บุคลากรของ SFN จะเริ่มต้นการจัดการคำสั่งซื้อ คุณก็สามารถกำหนดความล่าช้าในการจัดการคำสั่งซื้อได้

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin คลิกที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
  2. คลิกที่ การตั้งค่า
  3. ในส่วนการล่าช้าและการระงับ ให้ป้อนตัวเลขนาทีในกล่อง เวลาล่าช้า

หากคุณต้องการข้ามความล่าช้าในการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อหนึ่งๆ คุณก็สามารถร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อได้โดยคลิก "จัดการเลย" ในหน้าคำขอการจัดการคำสั่งซื้อในแอป SFN ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี