ตั้งค่าความล่าช้าในการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หากคุณต้องการเวลาในการยกเลิกคำสั่งซื้อ แก้ไขคำสั่งซื้อ หรือแก้ไขปัญหาของลูกค้า ก่อนที่บุคลากรของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จะเริ่มต้นการจัดการคำสั่งซื้อ คุณก็สามารถกำหนดความล่าช้าในการจัดการคำสั่งซื้อได้โดยไม่เกิน 120 นาที

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

  2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

  3. คลิก “เปิดแอป

  4. คลิกที่ การตั้งค่า

  5. คลิกที่ จัดการคำสั่งซื้อ

  6. ในส่วน การประมวลผลการสั่งซื้อ ให้คลิก “ระงับคำสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบ” ในส่วนการระงับกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อ

  7. หากคุณต้องการเปลี่ยนระยะเวลาของความล่าช้าจากค่าเริ่มต้น 30 นาที ให้คลิกที่ “30 นาที” แล้วเลือกจํานวนนาที

  8. คลิกที่ “บันทึก

หากคุณไม่ต้องการให้ SFN จัดการคำสั่งซื้อของคุณล่าช้า สามารถคลิก “จัดการคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ” ในการตั้งค่าแอป SFN ได้

หากคุณต้องการข้ามความล่าช้าในการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อหนึ่งๆ คุณก็สามารถร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อได้โดยคลิก “จัดการเลย” ในหน้าคำขอการจัดการคำสั่งซื้อในแอป SFN ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี