การตั้งค่าการประมวลผลคำสั่งซื้อสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หากต้องการให้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ประมวลผลและจัดการคำสั่งซื้อใหม่ให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณต้องเปิดใช้งานการประมวลผลคำสั่งซื้อในแท็บการตั้งค่าของแอป SFN โดยการตั้งค่านี้จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณตั้งค่า SFN สำหรับร้านค้าของคุณ

หากการประมวลผลคำสั่งซื้อปิดใช้งานอยู่ ระบบจะสร้างคำขอจัดการคำสั่งซื้อขึ้นในสถานะรอดำเนินการ และ SFN จะไม่ประมวลผลหรือจัดการคำขอนั้นๆ โดยอัตโนมัติ การปิดใช้งานการประมวลผลคำสั่งซื้อจะไม่เป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ได้รับการประมวลผลอยู่

ตั้งค่าการประมวลผลคำสั่งซื้อ

  1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
  2. คลิกแท็บ "การตั้งค่า"
  3. ในส่วนการประมวลผลคำสั่งซื้อ ให้เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: 4 หากระบบแสดง "การประมวลผลคำสั่งซื้อปิดใช้งานอยู่" แล้วคุณต้องการเปิดใช้งาน ให้คลิก "เปิดใช้งาน" จากนั้นคลิก "เปิดใช้งาน" อีกครั้งเพื่อยืนยัน 5 หากระบบแสดง "การประมวลผลคำสั่งซื้อเปิดใช้งานอยู่" แล้วคุณต้องการปิดใช้งาน ให้คลิก "ปิดใช้งาน" จากนั้นคลิก "ปิดใช้งาน" อีกครั้งเพื่อยืนยัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี