การตั้งค่าการประมวลผลคำสั่งซื้อสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หากต้องการให้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ประมวลผลและจัดการคำสั่งซื้อใหม่ให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณต้องเปิดใช้งานการประมวลผลคำสั่งซื้อในแท็บการตั้งค่าของแอป SFN โดยการตั้งค่านี้จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณตั้งค่า SFN สำหรับร้านค้าของคุณ

หากการประมวลผลคำสั่งซื้อปิดใช้งานอยู่ ระบบจะสร้างคำขอจัดการคำสั่งซื้อขึ้นในสถานะรอดำเนินการ และ SFN จะไม่ประมวลผลหรือจัดการคำขอนั้นๆ โดยอัตโนมัติ การปิดใช้งานการประมวลผลคำสั่งซื้อจะไม่เป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ได้รับการประมวลผลอยู่

ตั้งค่าการประมวลผลคำสั่งซื้อ

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

  2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

  3. คลิก “เปิดแอป

  4. คลิกที่ การตั้งค่า

  5. คลิกที่ จัดการคำสั่งซื้อ

  6. ในส่วนการประมวลผลคำสั่งซื้อ คุณสามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้

    • หากระบบแสดงว่าปิดใช้งานการประมวลผลคำสั่งซื้ออยู่ และคุณต้องการจะเปิดใช้งาน ให้คลิกที่ “เปิดใช้งาน” จากนั้นคลิกที่ “เปิดใช้งาน” อีกครั้งเพื่อยืนยัน
    • หากระบบแสดงว่าเปิดใช้งานการประมวลผลคำสั่งซื้ออยู่ และคุณต้องการจะปิดใช้งาน ให้คลิกที่ “ปิดใช้งาน” จากนั้นคลิกที่ “ปิดใช้งาน” อีกครั้งเพื่อยืนยัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี