Konfigurowanie przetwarzania zamówienia dla Sieci realizacji Shopify

Aby Sieć realizacji Shopify mogła automatycznie przetwarzać i realizować dla Ciebie nowe zamówienia, na karcie Ustawienia w aplikacji SFN musisz mieć włączone przetwarzanie zamówień. To ustawienie jest aktywowane domyślnie podczas konfigurowania sieci SFN dla Twojego sklepu.

Jeśli wyświetla się ustawienie Przetwarzanie zamówień jest dezaktywowane, żądania realizacji są tworzone ze statusem Oczekujące i SFN nie przetwarza ani nie realizuje żądań automatycznie. Dezaktywowanie przetwarzania zamówień nie powoduje anulowania zamówień, które są już przetwarzane.

Konfigurowanie przetwarzania zamówień

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
  2. Kliknij Shopify Fulfillment Network.
  3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

  4. Kliknij opcję Ustawienia.

  5. Kliknij Zarządzaj zamówieniami.

  6. W sekcji Przetwarzanie zamówień możesz wykonać jedną z poniższych czynności:

    • Jeśli wyświetla się ustawienie Przetwarzanie zamówień jest wyłączone i chcesz aktywować przetwarzanie zamówień, kliknij opcję Aktywuj, a następnie ponownie opcję Aktywuj w celu potwierdzenia.
    • Jeśli wyświetla się ustawienie Przetwarzanie zamówień jest aktywowane i chcesz dezaktywować przetwarzanie zamówień, kliknij opcję Dezaktywuj, a następnie ponownie opcję Dezaktywuj w celu potwierdzenia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo