Konfigurowanie przetwarzania zamówienia dla Sieci realizacji Shopify

Aby Sieć realizacji Shopify mogła automatycznie przetwarzać i realizować dla Ciebie nowe zamówienia, na karcie Ustawienia w aplikacji SFN musisz mieć włączone przetwarzanie zamówień. To ustawienie jest aktywowane domyślnie podczas konfigurowania sieci SFN dla Twojego sklepu.

Jeśli wyświetla się ustawienie Przetwarzanie zamówień jest dezaktywowane, żądania realizacji są tworzone ze statusem Oczekujące i SFN nie przetwarza ani nie realizuje żądań automatycznie. Dezaktywowanie przetwarzania zamówień nie powoduje anulowania zamówień, które są już przetwarzane.

Skonfiguruj przetwarzanie zamówień

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
  2. Kliknij kartę Ustawienia.
  3. W sekcji Przetwarzanie zamówienia wykonaj jedną z następujących czynności: 4 Jeśli wyświetla się ustawienie Przetwarzanie zamówień jest dezaktywowane i chcesz je aktywować, kliknij opcję Aktywuj, a następnie ponownie opcję Aktywuj w celu potwierdzenia. 5 Jeśli wyświetla się ustawienie Przetwarzanie zamówień jest aktywowane i chcesz je dezaktywować, kliknij opcję Dezaktywuj, a następnie ponownie opcję Dezaktywuj w celu potwierdzenia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo