Konfigurowanie lokalizacji dla Sieci realizacji Shopify

Aplikacje, które magazynują zapasy lub realizują dla Ciebie zamówienia, takie jak Sieć realizacji Shopify (SFN), są traktowane jako lokalizacje. Po dodaniu aplikacji SFN do sklepu jest ona automatycznie definiowana jako lokalizacja. Aplikacji SFN nie wlicza się do limitu lokalizacji określonego dla konta.

Jeśli dana lokalizacja ma przypisane stawki wysyłki i może zrealizować całe zamówienie, wówczas kierowane jest do niej zamówienie celem realizacji. Jeżeli żadna lokalizacja nie ma przypisanych stawek wysyłki lub nie może zrealizować całego zamówienia, wówczas lokalizacja, która ma najwyższy priorytet, przeprowadza nadsprzedaż produktu. Nadsprzedaż jest blokowana dopiero po wyprzedaniu zapasów we wszystkich lokalizacjach realizacji.

Jeśli zamówienie może zostać zrealizowane w jednej lokalizacji realizacji, jest ono do niej kierowane. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane w lokalizacji, która została ustawiona jako priorytetowa, wówczas inne lokalizacje są sprawdzane pod kątem dostępności zapasów.

Jeśli do realizacji zamówienia potrzebne są zapasy z wielu lokalizacji realizacji, zamówienie takie jest dzielone, a do koszyka naliczana jest opłata za wysyłkę dla każdej lokalizacji. Gdy żadne centrum realizacji nie może zrealizować zamówienia, a SFN ustawiono pierwotnie jako planowaną lokalizację realizacji, zamówienie zostaje wstrzymane w aplikacji SFN z powodu niewystarczającej ilości zapasów.

Jeśli zamówienia nie można zrealizować z innych powodów, jest ono oznaczane jako Niezrealizowane w panelu administracyjnym Shopify.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu lokalizacji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo