Przypisywanie szybkości wysyłki do stawek za przesyłki zagraniczne dla Sieci realizacji Shopify (USA)

Aby pomóc centrom SFN w USA w wyborze szybkości wysyłki podczas przetwarzania żądań realizacji międzynarodowej, przypisz stawki wysyłki do konkretnych szybkości wysyłki. Możesz określić, które stawki wysyłki zapewniają krótki czas wysyłki, a które dłuższy, dzięki czemu Twoje zamówienia będą dostarczane w terminach zgodnych z oczekiwaniami klientów.

Szybkość wysyłki musi zostać przypisana tylko do stawek dotyczących przesyłek zagranicznych. Dla stawek krajowych w USA ustawiana jest automatycznie 2-dniowa realizacja.

Zanim przypiszesz szybkość wysyłki do stawek wysyłki, upewnij się, że stawki wysyłki zostały skonfigurowane pod kątem SFN.

Szybkość wysyłki SFN dla przesyłek międzynarodowych z USA

SFN oferuje dwie szybkości wysyłki dla przesyłek międzynarodowych z centrów realizacji w USA, oparte na liczbie dni roboczych, z wyłączeniem świąt, potrzebnych na dostarczenie przesyłki po przetworzeniu przez SFN żądania realizacji.

Możesz przypisać stawki wysyłki międzynarodowej do następujących szybkości wysyłki.

Dostępne szybkości wysyłki, które można przypisać do międzynarodowych stawek wysyłki dla SFN
Szybkość wysyłki Czas realizacji dostawy
Szybka 3 do 7 dni roboczych
Wolna od 7 do 21 dni roboczych

Zanim rozpoczniesz przypisywanie szybkości wysyłki do stawek wysyłki międzynarodowej

Przed przypisaniem szybkości wysyłki do stawek zapoznaj się z następującymi zagadnieniami:

Skonfiguruj wysyłkę

Pamiętaj, aby skonfigurować stawki wysyłki pod kątem wymagań sieci SFN. Obliczone przez przewoźnika stawki wysyłki nie są obsługiwane przez SFN.

Aby uzyskać więcej informacji na temat typów stawek wysyłki, zapoznaj się z sekcją Stawki wysyłki.

Nazwy stawek wysyłki

Stawki wysyłki o tej samej nazwie są przypisywane do tej samej szybkości wysyłki. Na przykład, jeśli masz różne stawki Darmowa wysyłka w oddzielnych strefach, zadbaj, by miały one różne nazwy. W przeciwnym razie wszystkie będą mieć tę samą szybkość wysyłki. Aby zmienić nazwę stawek wysyłki, zapoznaj się z sekcją Edytuj stawkę.

Stawki, które nie są przypisane do szybkości wysyłki

Jeśli stawka wysyłki nie jest przypisana do szybkości wysyłki, domyślnym ustawieniem jest Wolna.

Przypisz szybkości wysyłki do stawek wysyłki międzynarodowej

Upewnij się, że sfinalizowano nazwy stawek wysyłki przed przypisaniem stawek do szybkości wysyłki. Aby zmienić nazwę stawki wysyłki podczas przypisywania szybkości wysyłki, zmień nazwę stawki w ustawieniach wysyłki panelu administracyjnego Shopify, a następnie przypisz stawkę w aplikacji Sieć realizacji Shopify.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Fulfillment Network.

  3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

  4. Kliknij opcję Ustawienia.

  5. Kliknij Zarządzaj stawkami.

  6. W sekcji Szybkość wysyłki dla stawek międzynarodowych wybierz stawkę wysyłki, którą chcesz przypisać do każdej szybkości

  7. Dla każdej szybkości wysyłki wybierz stawkę, którą chcesz jej przypisać.

  8. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli zmienisz nazwę stawki wysyłki po przypisaniu jej do szybkości wysyłki, szybkość wysyłki zostanie domyślnie ustawiona na powolną, dopóki nie przypiszesz innej szybkości.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo