Przypisywanie szybkości wysyłki do stawek za przesyłki zagraniczne dla Sieci realizacji Shopify (USA)

Aby pomóc centrom Sieci realizacji Shopify (SFN) w USA w wyborze szybkości wysyłki podczas przetwarzania żądań realizacji międzynarodowej, przypisz stawki wysyłki do konkretnych szybkości wysyłki. Możesz określić stawki wysyłki, dla których wysyłka będzie szybka lub powolna. W ten sposób zapewnisz dostarczenie zamówień zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Szybkość wysyłki musi zostać przypisana tylko do stawek za przesyłki zagraniczne. Stawki krajowe w USA są automatycznie ustawiane na realizację 2-dniową.

Zanim przypiszesz szybkość wysyłki do stawek wysyłki, upewnij się, że stawki wysyłki zostały skonfigurowane pod kątem SFN.

Szybkość wysyłki SFN dla przesyłek międzynarodowych z USA

SFN oferuje dwie szybkości wysyłki dla przesyłek międzynarodowych z centrów realizacji w USA, oparte na liczbie dni roboczych, z wyłączeniem świąt, potrzebnych na dostarczenie przesyłki po przetworzeniu przez SFN żądania realizacji.

Możesz przypisać stawki wysyłki międzynarodowej do następujących szybkości wysyłki.

Dostępne szybkości wysyłki, które można przypisać do międzynarodowych stawek wysyłki dla SFN
Szybkość wysyłki Czas realizacji dostawy
Szybka 3 do 7 dni roboczych
Wolna od 7 do 21 dni roboczych

Zanim rozpoczniesz przypisywanie szybkości wysyłki do stawek wysyłki międzynarodowej

Przed przypisaniem szybkości wysyłki do stawek zapoznaj się z następującymi zagadnieniami:

Skonfiguruj wysyłkę

Pamiętaj, aby skonfigurować stawki wysyłki do pracy z Siecią realizacji Shopify. Obliczone przez przewoźnika stawki wysyłki nie są obsługiwane przez SFN.

Aby uzyskać więcej informacji na temat typów stawek wysyłki, zapoznaj się z sekcją Stawki wysyłki.

Nazwy stawek wysyłki

Stawki wysyłki o tej samej nazwie są przypisywane do tej samej szybkości wysyłki. Na przykład, jeśli masz różne stawki Darmowa wysyłka w oddzielnych strefach, zadbaj, by miały one różne nazwy. W przeciwnym razie wszystkie będą mieć tę samą szybkość wysyłki. Aby zmienić nazwę stawek wysyłki, zapoznaj się z sekcją Edytuj stawkę.

Stawki, które nie są przypisane do szybkości wysyłki

Jeśli stawka wysyłki nie jest przypisana do szybkości wysyłki, domyślnym ustawieniem jest Wolna.

Przypisanie szybkości wysyłki do stawek wysyłki

Upewnij się, że sfinalizowano nazwy stawek wysyłki przed przypisaniem stawek do szybkości wysyłki. Aby zmienić nazwę stawki wysyłki podczas przypisywania szybkości wysyłki, zmień nazwę stawki w ustawieniach wysyłki panelu administracyjnego Shopify, a następnie przypisz stawkę w aplikacji Sieć realizacji Shopify.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Fulfillment Network.

  3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

  4. Kliknij opcję Ustawienia.

  5. W sekcji Realizacja dla międzynarodowego miejsca docelowego kliknij opcję Edytuj przypisania stawek.

  6. Dla każdej szybkości wysyłki wybierz stawkę, którą chcesz przypisać do tej szybkości.

  7. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli zmienisz nazwę stawki wysyłki po przypisaniu jej do szybkości wysyłki, szybkość wysyłki zostanie domyślnie ustawiona na powolną, dopóki nie przypiszesz innej szybkości.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo