การกําหนดความเร็วในการจัดส่งให้กับอัตราค่าจัดส่งระหว่างประเทศของคุณสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (สหรัฐฯ)

เพื่อให้แน่ใจว่าศูนย์ SFN ในสหรัฐฯ ทราบว่าต้องเลือกความเร็วในการจัดส่งใดเมื่อดำเนินการตามคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ คุณสามารถกำหนดอัตราค่าจัดส่งให้กับความเร็วในการจัดส่งที่ต้องการได้ คุณสามารถระบุว่าอัตราค่าจัดส่งใดใช้สำหรับการจัดส่งแบบเร็วหรือแบบช้าได้ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้มั่นใจว่า SFN จะจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณภายในระยะเวลาการจัดส่งที่คาดหวังซึ่งคุณกำหนดไว้ให้กับลูกค้า

คุณเพียงแค่ต้องกําหนดความเร็วในการจัดส่งให้กับอัตราค่าจัดส่งระหว่างประเทศของคุณเท่านั้น ทั้งนี้ อัตราค่าจัดส่งภายในประเทศจะถูกกำหนดให้กับการจัดการสินค้าภายใน 2 วันในสหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัติ

ก่อนที่คุณจะกําหนดความเร็วในการจัดส่งให้กับอัตราค่าจัดส่งของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งเพื่อใช้งานร่วมกับ SFN แล้ว

ความเร็วในการจัดส่งของ SFN สำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศจากสหรัฐฯ

SFN มีความเร็วในการจัดส่ง 2 ระดับสำหรับการจัดการสินค้าระหว่างประเทศจากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อในสหรัฐฯ ทั้งนี้ ความเร็วในการจัดส่งถูกกำหนดขึ้นตามจำนวนวันทำการ (ไม่รวมวันหยุด) ที่ SFN ใช้ในการจัดส่งพัสดุของคุณหลังจากที่ดำเนินการกับคำขอจัดการคำสั่งซื้อของคุณแล้ว

คุณสามารถกําหนดอัตราค่าจัดส่งระหว่างประเทศให้ความเร็วในการจัดส่งดังต่อไปนี้ได้

ความเร็วในการจัดส่งที่สามารถกําหนดให้กับอัตราค่าจัดส่งระหว่างประเทศสำหรับ SFN ได้
ความเร็วการจัดส่ง ระยะเวลาจัดส่ง
รวดเร็ว 3 ถึง 7 วันทำการ
ช้า 7 ถึง 21 วันทำการ

ก่อนที่คุณจะเริ่มกําหนดความเร็วในการจัดส่งให้กับอัตราค่าจัดส่งระหว่างประเทศของคุณ

ก่อนที่คุณจะกําหนดความเร็วในการจัดส่งให้กับอัตราค่าจัดส่งของคุณ โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

ตั้งค่าการจัดส่งของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งเพื่อใช้งานร่วมกับ SFN แล้ว SFN ไม่รองรับอัตราค่าจัดส่งที่คํานวณโดยผู้ขนส่ง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของอัตราค่าจัดส่ง โปรดดูที่อัตราค่าจัดส่ง

ชื่ออัตราค่าจัดส่ง

อัตราค่าจัดส่งที่มีชื่อเดัยวกันจะได้รับมอบหมายความเร็วในการจัดส่งที่มีชื่อเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณมีอัตราค่าจัดส่งฟรีหลายรายการในเขตพื้นที่จัดส่งที่แยกจากกัน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราค่าจัดส่งเหล่านั้นมีชื่อแตกต่างกัน ไม่เช่นนั้นอัตราค่าจัดส่งดังกล่าวทั้งหมดจะได้รับความเร็วในการจัดส่งเดียวกัน หากต้องการเปลี่ยนชื่ออัตราค่าจัดส่ง โปรดดูที่แก้ไขอัตราค่าจัดส่ง

อัตราค่าจัดส่งที่ไม่ได้กำหนดให้กับความเร็วในการจัดส่ง

หากไม่มีการมอบหมายความเร็วในการจัดส่งไว้ในอัตราค่าจัดส่ง ระบบจะใช้ค่าเริ่มต้นเป็นแบบช้า

กำหนดความเร็วในการจัดส่งให้กับอัตราค่าจัดส่งระหว่างประเทศ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุชื่ออัตราค่าจัดส่งไว้แน่นอนแล้วก่อนที่คุณจะกำหนดอัตราค่าจัดส่งให้กับความเร็วในการจัดส่งหากคุณต้องเปลี่ยนชื่อของอัตราค่าจัดส่งขณะกําหนดความเร็วในการจัดส่ง ให้เปลี่ยนชื่ออัตราค่าจัดส่งในการตั้งค่าการจัดส่งใน Shopify admin ของคุณ จากนั้นกำหนดอัตราค่าจัดส่งในแอป SFN

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

  2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

  3. คลิก “เปิดแอป

  4. คลิกที่ การตั้งค่า

  5. คลิกที่ “จัดการอัตรา

  6. ในส่วนความเร็วในการจัดส่งสำหรับอัตราระหว่างประเทศ ให้เลือกอัตราค่าจัดส่งที่คุณต้องการกําหนดให้ใช้กับความเร็วแต่ละระดับ

  7. สำหรับความเร็วในการจัดส่งแต่ละรายการ ให้เลือกอัตราค่าจัดส่งที่คุณต้องการกําหนดให้แก่ความเร็วนั้น

  8. คลิกที่ “บันทึก

หากคุณเปลี่ยนชื่อของอัตราค่าจัดส่งหลังจากกําหนดอัตราค่าจัดส่งให้กับความเร็วในการจัดส่ง ระบบจะกำหนดความเร็วในการจัดส่งเป็นความเร็วในการจัดส่งแบบช้าโดยค่าเริ่มต้นจนกว่าคุณจะกำหนดความเร็วในการจัดส่งอื่น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี