การกําหนดความเร็วในการจัดส่งให้กับอัตราค่าจัดส่งระหว่างประเทศของคุณสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

คุณสามารถตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งซึ่งจะช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณได้รับการจัดส่งแล้วภายในระยะเวลาการจัดส่งที่ลูกค้าคาดหวัง

ก่อนที่คุณจะกําหนดความเร็วในการจัดส่งให้กับอัตราค่าจัดส่งของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งเพื่อใช้งานร่วมกับ SFN แล้ว

ความเร็วในการจัดส่งของ SFN สำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศ

SFN มีความเร็วในการจัดส่ง 2 ระดับสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อระหว่างประเทศจากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อในสหรัฐฯ ทั้งนี้ ความเร็วในการจัดส่งขึ้นอยู่กับจำนวนวันทำการ (ไม่รวมวันหยุด) ที่ SFN ใช้ในการจัดส่งพัสดุของคุณหลังจากที่ดำเนินการกับคำขอการจัดการคำสั่งซื้อของคุณแล้ว การจัดส่งระหว่างประเทศใช้เวลาไม่เกิน 15 วัน

ก่อนที่คุณจะเริ่มกําหนดความเร็วในการจัดส่งให้กับอัตราค่าจัดส่งระหว่างประเทศของคุณ

ก่อนที่คุณจะกําหนดความเร็วในการจัดส่งให้กับอัตราค่าจัดส่งของคุณ โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

ตั้งค่าการจัดส่งของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งเพื่อใช้งานร่วมกับ SFN แล้ว SFN ไม่รองรับอัตราค่าจัดส่งที่คํานวณโดยผู้ขนส่ง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของอัตราค่าจัดส่ง โปรดดูที่อัตราค่าจัดส่ง

ชื่ออัตราค่าจัดส่ง

อัตราค่าจัดส่งที่มีชื่อเดัยวกันจะได้รับมอบหมายความเร็วในการจัดส่งที่มีชื่อเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณมีอัตราค่าจัดส่งฟรีหลายรายการในเขตพื้นที่จัดส่งที่แยกจากกัน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราค่าจัดส่งเหล่านั้นมีชื่อแตกต่างกัน ไม่เช่นนั้นอัตราค่าจัดส่งดังกล่าวทั้งหมดจะได้รับความเร็วในการจัดส่งเดียวกัน หากต้องการเปลี่ยนชื่ออัตราค่าจัดส่ง โปรดดูที่แก้ไขอัตราค่าจัดส่ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี