ข้อมูลเชิงลึกของ Shopify Fulfillment Network

คุณสามารถเข้าถึงรายงานที่ติดตามวิธีที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคํานวณรายงานเพื่อติดตามประสิทธิภาพวันจัดส่งโดยประมาณหรือความเร็วในการจัดส่งของคุณ คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณจะได้รับประสบการณ์การจัดส่งที่เชื่อถือได้ เมื่อใช้ข้อมูลเชิงลึกของ SFN คุณสามารถดูภาพรวมประสิทธิภาพการจัดการสินค้าและการจัดส่งของคุณ

ดูข้อมูลเชิงลึกของ SFN

หากคุณเปิดใช้งานช่องทาง SFN คุณจะสามารถดูข้อมูลได้ว่า SFN มีผลต่อธุรกิจของคุณอย่างไรบ้าง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิกที่ “เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 3. คลิก “เปิดแอป
 4. คลิก “ภาพรวม

แถบข้อมูลเชิงลึกจะปรากฏที่ด้านบนของหน้า ภาพรวม คุณสามารถใช้ลูกศรดรอปดาวน์เพื่อเลือกข้อมูลเชิงลึกจาก 30, 60 หรือ 90 วันที่ผ่านมาได้ แถบข้อมูลเชิงลึกประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลเชิงลึกจาก 30, 60 หรือ 90 วันที่ผ่านมา
 • จํานวนการสั่งซื้อที่จัดการแล้ว
 • เปอร์เซ็นต์การส่งมอบตรงเวลา
 • เปอร์เซ็นต์การจัดส่งตรงเวลา

หน้าข้อมูลเชิงลึก

คุณสามารถคลิก แถบข้อมูลเชิงลึก เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกแต่ละรายการที่แสดงบนแถบข้อมูลเชิงลึก รวมถึงความเร็วการจัดส่งโดยประมาณ ข้อมูลเชิงลึกจะแสดงในแผนภูมิ และยังรวมถึงการแจกแจงตัวชี้วัดที่สำคัญ เปอร์เซ็นต์ และใบจ่าหน้า คุณสามารถวางเมาส์เหนือแผนภูมิหรือชื่อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกที่เฉพาะเจาะจงได้

การเข้าใจข้อมูลเชิงลึกที่แตกต่างกัน

คำสั่งซื้อที่จัดการแล้ว

คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกคำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้วเพื่อค้นหาจํานวนคำสั่งซื้อที่จัดส่งให้แก่ลูกค้าของคุณภายในกรอบเวลา 30, 60 หรือ 90 วันได้

ความเร็วการจัดส่งโดยประมาณ

หากคุณได้เปิดใช้งาน Shop Promise คุณจะสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกด้านความเร็วการจัดส่งโดยประมาณเพื่อดูเปอร์เซ็นต์ของคำสั่งซื้อที่จัดการแล้วและคาดว่าจะจัดส่งภายในหนึ่งวัน สองวัน สามวัน สี่วัน หรือมากกว่านั้นสำหรับคำสั่งซื้อที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ เครื่องหมาย Shop Promise จะแสดงบนหน้าสินค้าและตลอดประสบการณ์การชำระเงินของลูกค้า รวมถึงแอป Shop ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shop Promise

หากคุณได้ปิดใช้งาน Shop Promise แล้ว SFN จะคํานวณข้อมูลเชิงลึกความเร็วการจัดส่งโดยประมาณโดยใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ที่ SFN ได้มอบหมายไปยังสินค้าของคุณ

การจัดส่งตรงเวลา

คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกการจัดส่งตรงเวลาเพื่อเปรียบเทียบเวลาที่ลูกค้าได้รับแจ้งว่าคำสั่งซื้อของตนจะจัดส่งกับเวลาที่คำสั่งซื้อจัดส่งจริง การจัดส่งจะถือว่าตรงเวลาเมื่อจัดส่งสินค้าในหรือก่อนวันที่คาดว่าจะจัดส่ง

คุณสามารถคํานวณอัตราค่าจัดส่งตรงเวลาได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้:

 การจัดส่งตรงเวลา = จํานวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่จัดส่งภายในหรือก่อนวันที่คาดว่าจะจัดส่ง x 100 / จํานวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่จัดส่ง 

การส่งมอบตรงเวลา

คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกการส่งมอบตรงเวลาเพื่อติดตามการปฏิบัติตามกฎการส่งมอบ การส่งมอบจะถือว่าตรงเวลาเมื่อมีการส่งมอบคำสั่งซื้อในหรือก่อนวันที่คาดว่าจะจัดส่ง

ตัวอย่างเช่น หากคาดการณ์ว่าจะสามารถส่งมอบคำสั่งซื้อได้ในวันที่ 20 มิถุนายน ระบบก็จะถือว่าการจัดส่งตรงเวลาตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายนถึง 20 มิถุนายน หากส่งมอบคำสั่งซื้อหลังวันที่ 20 มิถุนายน จะถือว่าช้า

คุณสามารถคำนวณอัตราการจัดส่งที่ส่งตรงเวลาได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้

 จํานวนการส่งมอบทั้งหมดที่มาถึงภายในหรือก่อนวันที่คาดว่าจะจัดส่ง x 100 / จํานวนของคำสั่งซื้อที่ส่งมอบแล้ว 

การส่งมอบอาจมาถึงล่าช้าเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ปัญหาด้านการจัดการสินค้าคงคลัง ปัญหาการจัดการคำสั่งซื้อ ความล่าช้าผู้ขนส่ง หรือปัญหาด้านการส่งมอบ คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คำสั่งซื้อมาถึงล่าช้า:

แผนที่ความคุ้มครอง

คุณสามารถใช้แผนที่ความคุ้มครองเพื่อดูความคุ้มครองการจัดส่งของคุณภายในสหรัฐอเมริกาด้วยความเร็วที่เลือก แผนที่ความครอบคลุมจะแสดงไทม์ไลน์การจัดส่งที่คาดการณ์ไว้สินค้าหนึ่งรายการ คุณสามารถวางเมาส์เหนือแผนที่ความคุ้มครองเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกการส่งมอบสินค้าที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นในรัฐที่เจาะจง

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีลูกค้าหลายรายในรัฐเวอร์จิเนีย คุณอาจต้องการส่งมอบสินค้าที่สั่งซื้อภายในสองวัน คุณสามารถใช้แผนที่ความคุ้มครองและเลื่อนเมาส์ไปที่เวอร์จิเนียเพื่อตรวจสอบว่าคุณมีความคุ้มครองสองวันจากทุกเขตในเวอร์จิเนียหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิกที่ “เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 3. คลิก “เปิดแอป
 4. คลิกที่ " สินค้าคงคลัง"
 5. คลิกสินค้าที่คุณต้องการดูความคุ้มครองการจัดส่ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี