การเพิ่มรหัสภาษีให้กับสินค้าของคุณเพื่อส่งไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

พิกัดศุลกากรจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่จะเรียกเก็บกับคำสั่งซื้อแก่ศุลกากร ค้นหาพิกัดศุลกากร แล้วระบุพิกัดดังกล่าวให้กับสินค้าที่คุณจัดส่งระหว่างประเทศ เรียนรู้วิธีเพิ่มพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี