การเพิ่มพิกัดศุลกากรให้กับสินค้าของคุณเพื่อส่งไปยัง Shopify Fulfillment Network

พิกัดศุลกากรจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่จะเรียกเก็บจากคำสั่งซื้อแก่ศุลกากร ค้นหาพิกัดศุลกากร แล้วระบุพิกัดดังกล่าวให้กับสินค้าที่คุณจัดส่งระหว่างประเทศ ดูวิธีการเพิ่มพิกัดศุลกากรให้กับสินค้าของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี