การเพิ่ม SKU ให้กับสินค้าของคุณเพื่อส่งไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

SKU (รหัสสินค้าคงคลัง) เป็นรหัสตัวอักษรและตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันซึ่งใช้เพื่อระบุสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าโดยอิงตามรายละเอียดต่างๆ เช่น รุ่น ขนาด หรือสี SKU อาจแตกต่างกันไปตามความยาวและอาจมีตัวอักษร ตัวเลข หรือทั้งสองอย่าง เราจะใช้ SKU เพื่อจำแนกตัวเลือกสินค้า ติดตามสินค้าคงคลัง และจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้า

แม้ว่า SKU และบาร์โค้ดอาจดูเหมือนกัน แต่ทั้งคู่จะทำหน้าที่แตกต่างกัน โดยผู้ค้าปลีกจะใช้ SKU เพื่อระบุและติดตามสินค้าคงคลังหรือสต็อก และบาร์โค้ดจะใช้เพื่อสร้างสร้างลวดลายที่สามารถสแกนได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการคำสั่งซื้อ ทั้งนี้การเตรียมทั้ง SKU และบาร์โค้ดให้กับสินค้าของคุณจะช่วยให้ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ SFN สามารถจัดการคำสั่งซื้อของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการรับ บรรจุหีบห่อ และจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณหลังจากที่ได้รับโดยเร็วที่สุด

ตรวจสอบยืนยันว่าตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการมี SKU ที่ไม่ซ้ำกัน โดยคุณจะไม่สามารถใช้ SKU เดียวกันกับตัวเลือกสินค้าที่แตกต่างกันได้ หากตัวเลือกสินค้าใดๆ มี SKU เดียวกัน ก็ให้เปลี่ยนรายละเอียดใดรายละเอียดหนึ่งของตัวเลือกสินค้า

ห้ามเปลี่ยน SKU ของสินค้าหลังจากที่คุณส่งไปให้ SFN แล้ว

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไข SKU หลายรายการในครั้งเดียวโดยใช้ไฟล์ CSV ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี