การบรรจุและการใบจ่าหน้าสินค้าเพื่อส่งไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

การบรรจุและติดใบจ่าหน้าสินค้าตามข้อกำหนดของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ช่วยให้ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อรับสินค้าที่คุณจัดส่งมาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สินค้าที่ไม่ได้บรรจุและติดใบจ่าหน้าตามที่ควรเป็นอาจก่อให้เกิดความล่าช้า ข้อผิดพลาด หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้

เมื่อมีการส่งสินค้าขาเข้าไปยัง SFN ระบบจะส่งต่อสินค้าขาเข้ารายการดังกล่าวจากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งในเครือข่าย ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีการจัดการสินค้าในตำแหน่งที่ใกล้กับลูกค้าของคุณ การส่งต่อสินค้าจะช่วยปรับปรุงความเร็วในการจัดการสินค้าและการจัดส่งของคุณ หากต้องการเพิ่มความคุ้มครองของสินค้าคุณในเครือข่ายให้สูงที่สุด เราแนะนำให้คุณส่งสินค้าขาเข้าของคุณอย่างน้อยครั้งละ 4 กล่อง

กระบวนการต่อไปนี้คือกระบวนการทั่วไปที่คุณปฏิบัติตามเพื่อบรรจุและติดใบจ่าหน้าสินค้าของคุณก่อนที่จะส่งสินค้าดังกล่าวไปยัง SFN

  1. เลือกวิธีบรรจุกล่องของคุณ
  2. บรรจุสินค้าลงในกล่องตามวิธีการบรรจุสินค้าที่คุณเลือก
  3. ใช้วัสดุบุรองเพื่อปกป้องไม่ให้สินค้าเสียหายในระหว่างการจัดส่ง
  4. ดาวน์โหลดและพิมพ์เนื้อหาใบจ่าหน้าในกล่องของคุณ
  5. แนบใบจ่าหน้าเนื้อหาในกล่องกับกล่องที่เกี่ยวข้องแต่ละช่อง
  6. เลือกวิธีจัดส่ง
  7. หากเลือกบริการจัดส่งของ Shopify ให้ดาวน์โหลดและติดใบจ่าหน้าแท่นวางสินค้าบนแต่ละแท่น สามารถดาวน์โหลดใบจ่าหน้าแท่นวางสินค้าในหน้ารายละเอียดของการถ่ายโอนได้หลังจากเสร็จสิ้นงาน

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี