การบรรจุและการติดฉลากการถ่ายโอนขาเข้า

หลังจากที่คุณส่งการถ่ายโอนขาเข้าแล้ว ให้จัดส่งสินค้าไปยังศูนย์จัดการสินค้า

หากบุคคลอื่นเป็นผู้บรรจุหีบห่อและจัดส่งสินค้าถ่ายโอนขาเข้าของคุณ คุณสามารถพิมพ์คู่มือนี้หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF เพื่อส่งให้ซัพพลายเออร์หรือพาร์ทเนอร์ลอจิสติกส์ของคุณ

ภาพรวมการบรรจุหีบห่อและการติดใบจ่าหน้า

นี่คือภาพรวมลักษณะของการถ่ายโอนขาเข้าสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

วิธีที่ดีที่สุดในการบรรจุหีบห่อสินค้าของคุณ เช่น กล่องตัวเลือกสินค้าแยกออกเป็นกล่องสำหรับแต่ละรายการ

การติดใบจ่าหน้าและการบรรจุหีบห่อสินค้าถ่ายโอนขาเข้าของคุณจะช่วยให้ศูนย์จัดการสินค้ามีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นในการรับสินค้า การถ่ายโอนขาเข้าที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อและติดใบจ่าหน้าตามที่ควรจะเป็น อาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

 • สินค้าแต่ละหน่วยต้องมีบาร์โค้ดแนบอยู่
 • ตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการบรรจุอยู่ในกล่องด้านในแยกแต่ละชิ้นหรือรวมอยู่ในกล่องหลัก โดยห้ามผสมตัวเลือกสินค้า
 • กล่องหลักหรือแท่นวางสินค้าทุกชิ้นต้องมีใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนขาเข้าติดอยู่
 • กล่องด้านในหรือกล่องหลักที่มีสินค้าคงคลังจะต้องมีใบจ่าหน้าสินค้าแนบอยู่เพื่อแสดงตัวเลือกสินค้าที่บรรจุอยู่ด้านใน
 • แต่ละแท่นวางสินค้าต้องมีใบจ่าหน้าสินค้าสำหรับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการที่ด้านนอกของแท่นวางสินค้า

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนสินค้าและขาเข้า

หากการถ่ายโอนขาเข้ามีสินค้า คุณจะสามารถดาวน์โหลดใบจ่าหน้าสินค้าได้ หลังจากที่คุณส่งการถ่ายโอนขาเข้าและการถ่ายโอนดังกล่าวอยู่ในสถานะส่งแล้ว คุณก็จะสามารถดาวน์โหลดใบจ่าหน้าสินค้าและใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนขาเข้าได้

ขั้นตอน:

 1. ไปที่การถ่ายโอนขาเข้าของคุณภายในแอปการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกที่ "ดาวน์โหลดใบจ่าหน้า"
 3. เลือกขนาดใบจ่าหน้าที่เข้ากันได้กับเครื่องพิมพ์ของคุณ
 4. ดาวน์โหลดใบจ่าหน้า

หลังจากที่สร้างการถ่ายโอนขาเข้าเรียบร้อยแล้ว อาจต้องรอเวลาสักครู่จึงจะสามารถดาวน์โหลดใบจ่าหน้าดังกล่าวได้

ใบจ่าหน้าสินค้ามีไว้สำหรับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการในการถ่ายโอนขาเข้าของคุณ ใบจ่าหน้าสินค้าจะใช้เพื่อระบุตัวเลือกสินค้าที่อยู่ในกล่องด้านในและกล่องหลัก ใบจ่าหน้าสินค้าแต่ละใบประกอบด้วย SKU และบาร์โค้ดสำหรับตัวเลือกสินค้า

ระบบจะสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนขาเข้าสำหรับการถ่ายโอนขาเข้าแต่ละครั้ง ใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนขาเข้าเพื่อระบุว่ากล่องหลักหรือแท่นวางสินค้าของคุณอยู่ในการถ่ายโอนขาเข้ารายการใด ใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนขาเข้าจะแสดงต้นทางการถ่ายโอนขาเข้า ปลายทางการถ่ายโอนขาเข้าและ ID รับสินค้า ID รับสินค้าหรือ ASN เป็นหมายเลขเฉพาะที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการถ่ายโอนขาเข้าเมื่อศูนย์จัดการคำสั่งซื้อสแกนหมายเลขดังกล่าวหลังจากได้รับสินค้าที่จัดส่งมา

ขั้นตอนที่ 2: แนบบาร์โค้ดกับสินค้าแต่ละหน่วย

ก่อนที่คุณจะบรรจุสินค้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดบาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าของ SFNเมื่อคุณติดใบจ่าหน้าสินค้าแต่ละชิ้นด้วย SKU และบาร์โค้ดของสินค้านั้นๆ การจัดส่งใดๆ ที่มาถึงศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN โดยไม่มีบาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าที่เหมาะสมจะมีค่าธรรมเนียมในการจัดเตรียมที่ไม่คาดคิด

คุณสามารถกำหนดบาร์โค้ดสินค้าของคุณด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • หากบาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าของผู้ผลิตเป็นไปตามข้อกำหนดของ SFN คุณจะสามารถใช้บาร์โค้ดได้
 • หากคุณต้องการใช้บาร์โค้ดแบบกำหนดเอง หรือหากบาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าของผู้ผลิตไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดของ SFN คุณสามารถพิมพ์บาร์โค้ดแล้วใช้งานด้วยตนเองได้ คุณสามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าได้ใน แอป Retail Barcode Labels หรือการถ่ายโอนขาเข้าใน SFN
 • หากคุณต้องการให้ SFN สร้างบาร์โค้ดสินค้าของคุณ คุณสามารถติดต่อผู้จัดการฝ่ายจัดการคำสั่งซื้อของผู้ขายเพื่อขอใช้บาร์โค้ดติดใบแจ้งโดยเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ หากคุณไม่มีผู้จัดการด้านการจัดการคำสั่งซื้อของผู้ขาย คุณสามารถติดต่อทีมช่วยเหลือของ SFNทางอีเมล หรือคุณสามารถสร้างโครงการพิเศษได้

สินค้าที่มีบาร์โค้ดวางอยู่ในกล่อง

ขั้นตอนที่ 3: บรรจุสินค้าที่เหมือนกันลงในกล่องด้านในหรือกล่องหลัก

อย่าผสมตัวเลือกสินค้าเมื่อบรรจุหน่วยสินค้าของคุณ หากคุณจัดส่งตัวเลือกสินค้าหลายรายการให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้านั้นถูกแยกออกจากกันภายในการส่ง บรรจุกล่องหลักด้วยตัวเลือกสินค้าประเภทเดียวหรือด้วยกล่องชั้นใน (เช่นถุงพลาสติกหรือกล่องที่มีขนาดเล็กกว่า) ซึ่งแต่ละใบมีใบจ่าหน้าและมีตัวเลือกสินค้าประเภทเดียว

ตัวเลือกสินค้าต้องแยกจากกันเมื่อบรรจุหีบห่อ

หากตัวเลือกสินค้าของคุณบรรจุอยู่ในกล่องด้านใน ให้บรรจุกล่องภายในลงในกล่องหลัก หากเป็นไปได้ อย่าผสมกล่องตัวเลือกสินค้าที่แตกต่างกันลงในกล่องหลักเดียวกัน

หากคุณจำเป็นต้องมีกล่องชั้นในซึ่งมีตัวเลือกสินค้าที่แตกต่างกันภายในกล่องหลักให้ใส่ใบจ่าหน้าสินค้าสำหรับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการที่ด้านนอกของกล่องหลักพร้อมกับใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอน การดำเนินการนี้จะช่วยให้คลังสินค้าสามารถระบุสินค้าก่อนที่จะเปิดกล่องได้

การถ่ายโอนขาเข้าบางรายการอาจต้องใช้กล่องหลักหลายกล่อง คุณสามารถใช้แท่นวางสินค้าในการจัดส่งกล่องหลักหลายกล่อง หากเป็นไปได้อย่าผสมกล่องหลักของตัวเลือกสินค้าที่แตกต่างกันในแท่นวางสินค้าเดียวกัน จะต้องติดใบจ่าหน้าสินค้าและใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนที่ด้านนอกของแท่นวางสินค้ารวมถึงในกล่องหลักหากคุณใช้แท่นวางสินค้า

ขั้นตอนที่ 4: พิมพ์และแนบใบจ่าหน้าสินค้ากับกล่องด้านในและกล่องหลัก

พิมพ์ใบจ่าหน้าสินค้าแล้วแนบไปกับเคสด้านในที่สอดคล้องกันและกล่องหลักเพื่อระบุตัวเลือกสินค้าที่บรรจุ หากคุณกำลังถ่ายโอนแท่นวางสินค้าใดๆ จะต้องติดใบจ่าหน้าสำหรับแต่ละตัวเลือกสินค้าบนแท่นวางสินค้าแต่ละชิ้นด้วย

หากกล่องหลักมีกล่องตัวเลือกสินค้าที่แตกต่างกันอยู่ด้านใน ให้แนบใบจ่าหน้าสินค้าสำหรับแต่ละตัวเลือกสินค้า

ควรแนบใบจ่าหน้าสินค้าที่ใด

ขั้นตอนที่ 5: พิมพ์และติดใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนขาเข้าบนกล่องหลักและแท่นวางสินค้า

พิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนขาเข้าและติดไว้ที่ด้านนอกของกล่องหลักหรือแท่นวางสินค้าแต่ละชิ้น เพื่อระบุปลายทางของการถ่ายโอนขาเข้า

หากคุณใช้แท่นวางสินค้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามองเห็นใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนขาเข้าและมีการห่อฟิล์มป้องกันไว้ ลองพิจารณาติดใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนสองใบบนแท่นวางสินค้า เผื่อในกรณีที่ใบจ่าหน้าอาจตกหล่นระหว่างการขนส่ง

บริเวณที่ควรแนบใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนขาเข้า

ขั้นตอนที่ 6: จัดส่งการถ่ายโอนขาเข้าและเพิ่มการติดตาม

เลือกบริการจัดส่งเพื่อส่งการถ่ายโอนขาเข้าไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ เพิ่มหมายเลขติดตามพัสดุจากผู้ให้บริการขนส่งของคุณหรือผู้จัดส่งสินค้าไปยังการถ่ายโอนขาเข้าที่จัดส่งแล้วในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify การดำเนินการนี้จะช่วยให้ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อทราบเวลาที่การถ่ายโอนขาเข้าของคุณจะมาถึง

หากซัพพลายเออร์ของคุณส่งการถ่ายโอนขาเข้าไปให้ศูนย์จัดการสินค้าโดยตรง ให้ติดต่อพวกเขาเพื่อขอรับหมายเลขติดตามพัสดุ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การเพิ่มข้อมูลการติดตามพัสดุ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี