การบรรจุและการใบจ่าหน้าสินค้าเพื่อส่งไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

การบรรจุและติดใบจ่าหน้าสินค้าตามข้อกำหนดของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ช่วยให้ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อรับสินค้าที่คุณจัดส่งมาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สินค้าที่ไม่ได้บรรจุและติดใบจ่าหน้าตามที่ควรเป็นอาจก่อให้เกิดความล่าช้า ข้อผิดพลาด หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้

กระบวนการต่อไปนี้คือกระบวนการทั่วไปที่คุณปฏิบัติตามเพื่อบรรจุและติดใบจ่าหน้าสินค้าของคุณก่อนที่จะส่งสินค้าดังกล่าวไปยัง SFN

  1. เลือกวิธีจัดส่ง
  2. ดาวน์โหลดใบจ่าหน้าสินค้าและใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอน
  3. แยกบรรจุตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการลงในกล่องหรือถุงตามประเภทของตัวเลือกสินค้า
  4. ใช้วัสดุบุรองเพื่อปกป้องไม่ให้สินค้าเสียหายในระหว่างการจัดส่ง
  5. ติดใบจ่าหน้าไปยังแต่ละบรรจุภัณฑ์ด้านใน กล่อง และแท่นวางสินค้า
  6. ติดใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนลงบนแต่ละกล่อง แท่นวางสินค้า และคอนเทนเนอร์การขนส่ง

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี