การเลือกวิธีบรรจุสินค้าเพื่อส่งสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

เมื่อคุณส่งสินค้าไปยัง Shopify Fulfillment Network (SFN) คุณต้องเลือกวิธีการบรรจุสินค้า วิธีการบรรจุสินค้าจะแจ้งไปยัง Shopify Fulfillment Network ว่าสินค้าจะมาถึงอย่างไรและสิ่งที่ศูนย์จัดการสินค้ายังต้องจัดการต่อเพื่อให้สินค้าพร้อมจำหน่าย

ทำความเข้าใจวิธีการบรรจุสินค้า

วิธีการบรรจุสินค้าของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณจะส่งเฉพาะตัวเลือกสินค้าเดียวในแต่ละกล่อง หรือตัวเลือกสินค้าหลายรายการในกล่องเดียวกัน ตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการจะเรียกว่า SKU (รหัสสินค้าคงคลัง) และสองวิธีที่พร้อมส่งสินค้าของคุณไปยัง SFN ได้แก่:

  • การบรรจุสินค้า SKU ชิ้นเดียว
  • การบรรจุสินค้า SKU หลายรายการ

หากคุณใช้วิธีการบรรจุสินค้า SKU หลายรายการ คุณต้องแยกสินค้าด้วย SKU ที่แตกต่างกันออกจากกันโดยใช้การคัดแยกหรือกระเป๋าบรรจุภัณฑ์

หลังจากกําหนดค่าวิธีการบรรจุสินค้าของคุณแล้ว คุณต้อง ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบจ่าหน้ากล่องของคุณ

วิธีการบรรจุสินค้า SKU ชิ้นเดียว

หากกล่องแต่ละกล่องที่คุณส่งไปยัง SFN มีตัวเลือกสินค้าเดียว ให้เลือก SKU เดียวเป็นวิธีการบรรจุสินค้าของคุณจากนั้นคุณสามารถป้อนจํานวนหน่วยของ SKU แต่ละชิ้นในแต่ละกล่อง และจํานวนกล่องที่คุณส่งไปยัง SFN ได้ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งเสื้อกันหนาวขนาดกลาง 20 ตัวและ 5 ตัวนั้นพอดีกับกล่องแต่ละกล่อง ดังนั้นจะใช้กล่องจํานวน 4 กล่อง และจำนวนหน่วยต่อกล่องคือ 5 ตัว

หากคุณมีขนาดของกล่องที่แตกต่างกันโดยที่มี SKU เดียวกันที่แตกต่างกันในแต่ละกล่อง คุณสามารถคลิก “เพิ่มการกําหนดค่ากล่อง” สำหรับ SKU ดังกล่าวเพื่อระบุวิธีการบรรจุสินค้าต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งเสื้อกันหนาวขนาดกลาง 8 ตัวโดยใช้กล่อง 2 ใบ ซึ่งกล่องใบแรกมีเสื้อกันหนาว 5 ตัวและอีกกล่องจะมีเสื้อกันหนาว 3 ตัว ดังนั้นต้องกําหนดค่ากล่อง SKU ดังนี้:

  • 1 กล่องที่มีเสื้อกันหนาวขนาดกลาง 5 ตัว
  • 1 กล่องที่มีเสื้อกันหนาวขนาดกลาง 3 ตัว

วิธีการ Boxing SKU หลายรายการ

หากกล่องบางกล่องหรือทั้งหมดที่คุณส่งไปยัง SFN มี SKU มากกว่าหนึ่งรายการ ให้เลือก SKU หลายรายการเป็นวิธีการบรรจุสินค้าของคุณจากนั้นคุณสามารถป้อนจํานวนหน่วยของ SKU แต่ละชิ้นในแต่ละกล่อง และจํานวนกล่องที่ได้กําหนดค่าที่คุณส่งไปยัง SFN ได้ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งเสื้อกันหนาวขนาดใหญ่ 12 ตัวและเสื้อกันหนาวขนาดกลาง 20 ตัว และกล่องแต่ละกล่องจะมีเสื้อกันหนาวขนาดใหญ่ 3 ตัวและเสื้อกันหนาวขนาดกลาง 5 ตัว ดังนั้นจํานวนกล่องคือ 4 กล่องหน่วยต่อกล่องของเสื้อกันหนาวขนาดใหญ่คือ 3 ตัวและหน่วยต่อกล่องของเสื้อกันหนาวขนาดกลางคือ 5 ตัว

หากคุณมีกล่องที่แตกต่างกันที่มี SKU ที่แตกต่างกันในจํานวนที่แตกต่างกัน คุณสามารถคลิกเพิ่มการกําหนดค่ากล่องเพื่อบ่งชี้วิธีการบรรจุสินค้าที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งเสื้อกันหนาวขนาดใหญ่ 7 ตัวและเสื้อกันหนาวขนาดกลาง 12 ตัวและคุณสามารถบรรจุเสื้อกันหนาวขนาดใหญ่ได้สูงสุดถึง 3 ตัวและเสื้อกันหนาวขนาดกลาง 5 ตัวในกล่องเดียวกัน คุณสามารถกําหนดค่าได้ดังต่อไปนี้:

  • กล่อง 2 กล่องที่มีเสื้อกันหนาวขนาดใหญ่ 3 กล่องและเสื้อกันหนาวขนาดกลาง 5 กล่อง
  • 1 กล่องที่มีเสื้อกันหนาวขนาดใหญ่ 1 ตัวและขนาดกลาง 2 ตัว

การส่งวิธีการบรรจุสินค้าและดาวน์โหลดใบจ่าหน้ากล่อง

หลังจากที่คุณกําหนดค่าวิธีการบรรจุสินค้าของคุณกับสินค้าทั้งหมดที่คุณส่งไปยัง SFN เสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถส่งวิธีการบรรจุสินค้าและสร้างใบจ่าหน้าได้ หากต้องการส่งวิธีการส่งบรรจุสินค้าไปยัง SFN ให้คลิกถัดไป จากนั้นคลิกยืนยัน

หลังจากส่งวิธีการบรรจุสินค้าแล้ว คุณสามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าเนื้อหาในกล่องได้ โดยใบจ่าหน้าแต่ละใบจะระบุว่าสินค้าจะอยู่ในแต่ละกล่องจำนวนมากเท่าใด เลือกรูปแบบที่คุณต้องการพิมพ์ใบจ่าหน้า จากนั้นคลิกที่ดาวน์โหลดใบจ่าหน้าเนื้อหาในกล่องเพื่อพิมพ์ใบจ่าหน้ากล่องของคุณ

ใบจ่าหน้ากล่องต้องติดอยู่ที่ด้านนอกของแต่ละกล่องและไม่ควรมีใบระบุอื่นๆ ในกล่องยกเว้นใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

ข้อกำหนดการติดใบจ่าหน้าระบุสินค้าในกล่อง

ใบจ่าหน้าระบุสินค้าในกล่อง SFN จะระบุจำนวนสินค้าในแต่ละกล่องเป็นหน่วย และมีตัวระบุเฉพาะของกล่องซึ่งจะได้รับการสแกนและติดตามภายในศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของเรา

หากไม่ได้ใช้ใบจ่าหน้าระบุสินค้าในกล่อง จะถือว่าการจัดส่งขาเข้าของ SFN ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และจะมีค่าธรรมเนียมสำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎ นอกจากนี้ การรับสินค้าจากการจัดส่งขาเข้าอาจล่าช้าเป็นเวลาสูงสุด 20 วันหรือมากกว่า

ใบจ่าหน้าระบุสินค้าในกล่องจะมีให้ในระหว่างกระบวนการสร้างสินค้าขาเข้าในช่วงขั้นตอนที่ 4 และสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงทุกเมื่อหลังจากสร้างสินค้าขาเข้าแล้วจากหน้ารายละเอียดสินค้าขาเข้าในแอป SFN

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี