Velge en pakkemetode for sending av produkter til Shopify Fulfillment Network

Når du sender produkter til Shopify Fulfillment Network (SFN) må du velge en pakkemetode. En pakkemetode gir Shopify Fulfillment Network beskjed om hvordan varene ankommer, og hva som fortsatt må gjøres av oppfyllingssenteret for å gjøre produktene tilgjengelige.

Forstå pakkemetoder

Pakkemetoden avhenger av om du bare sender én enkelt produktvariant i hver eske, eller flere produktvarianter i samme eske. Hver produktvariant kalles en SKU (Stock Keeping Unit), og de to ulike metodene for å sende produkter til SFN er:

  • pakking med enkelt-SKU
  • pakking med flere SKU-er

Hvis du bruker metoden for pakking med flere SKU-er må du skille produktene med ulike SKU-er fra hverandre med skilleløsninger eller emballasjeesker.

Når du har konfigurert pakkemetoden må du laste ned og skrive ut eskeetiketter.

Pakkemetode for enkelt-SKU

Hvis hver av eskene du sender til SFN inneholder én enkelt produktvariant velger du Enkelt-SKU som pakkemetode. Deretter kan du angi antall enheter av hver SKU i hver enkelt eske, og hvor mange esker du sender til SFN. Hvis du for eksempel sender 20 gensere i medium og 5 av fem passer i hver eske, er Antall esker 4, og Enheter per eske er 5.

Hvis du har ulike esker med ulike antall av samme SKU i hver av dem kan du klikke på Legg til eskekonfigurasjon for den aktuelle SKU-en for å indikere ulike pakkemetoder. Hvis du for eksempel sender åtte gensere i medium på tvers av to esker, der én eske inneholder fem gensere og den andre inneholder tre gensere, konfigurerer du eskene for denne SKU-en som følger:

  • Én eske med fem gensere i medium
  • 1 eske med tre gensere i størrelse medium

Pakkemetode for flere SKU-er

Hvis noen eller alle eskene du sender til SFN inneholder mer enn én SKU velger du Flere SKU-er som pakkemetode. Deretter kan du angi antall enheter av hver SKU som er i hver eske, og hvor mange esker av denne konfigurasjonen du sender til SFN. Hvis du for eksempel sender 12 gensere i large og 20 gensere i medium, og hver eske inneholder tre gensere i large og fem gensere i medium, er Antall esker 4, Enheter per eske for gensere i large er 3, og Enheter per eske for gensere i medium er 5.

Hvis du har ulike esker med ulikt antall forskjellige SKU-er kan du klikke på Legg til eskekonfigurasjon for å indikere en annen pakkemetode. Hvis du for eksempel sender syv gensere i large og 12 gensere i medium, og du har plass til tre gensere i large og fem gensere i medium i samme eske, kan du konfigurere det som følger:

  • to esker med tre gensere i large og fem gensere i medium
  • 1 eske med én genser i størrelse large og to gensere i størrelse medium

Sende inn pakkemetode og laste ned eskeetiketter

Når du er ferdig med å konfigurere pakkemetode for alle produktene du sender til SFN kan du sende inn pakkemetoden og generere etiketter. For å sende pakkemetoden til SFN klikker du på Neste, og deretter på Bekreft.

Når du har sendt inn pakkemetoden kan du skrive ut etiketter med eskeinnhold. Hver etikett spesifiserer antallet av hvert produkt i hver eske. Velg hvilket format du vil skrive ut etikettene i, og klikk deretter på Last ned etiketter for eskeinnhold for å skrive ut eskeetikettene.

Eskeetiketter må festes utenpå hver eske, og det kan ikke være noen andre etiketter på esken bortsett fra fraktetiketten.

Krav til etiketter med eskeinnhold

SFN-etiketter med eskeinnhold oppgir innholdet i en eske på enhetsnivå, og inneholder en unik identifikator for esken, som skannes og spores i våre oppfyllingssentre.

Hvis det ikke påføres etiketter med eskeinnhold, anses den innkommende SFN-forsendelsen som ikke-samsvarlig, og et gebyr for manglende samsvar påløper. I tillegg kan mottak av den innkommende forsendelsen bli forsinket med inntil 20 dager eller mer.

Etiketter med eskeinnhold leveres under prosessen for opprettelse av innkommende overføringer i trinn 4, og kan lastes ned direkte når som helst etter at den innkommende overføringen er opprettet fra detaljsiden for overføringen i SFN-appen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis