Retningslinjer for pakking og merking av Small Parcel-forsendelser til Shopifys distribusjonsnettverk

Når du sender lagerbeholdning til Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) med Small Parcel-frakt, må alle produkter være pakket i esker som oppfyller SFNs retningslinjer for pakking og merking.

For å unngå feil, forsinkelser og gebyrer for manglende samsvar når SFN mottar produktene, må du følge disse retningslinjene for pakking og merking av Small Parcel-forsendelser:

 • Del produktvarianter i egne innerforpakninger, som esker eller poser.
 • Bruk fyllmateriale for å beskytte produktene mot skader under frakt.
 • Fest en produktetikett på hver innereske og eske.
 • Fest en overføringsetikett på hver eske.

SFNs retningslinjer for pakking av esker

Før du pakker produktene bør du se gjennom transportørens retningslinjer for eskestørrelser og overdimensjonerte esker for å sikre at esken oppfyller deres krav. Hvis du bruker en overdimensjonert eske kan det føre til ekstra håndteringsgebyrer.

Bruk robuste pappesker som er kraftige nok til å bære vekten av produktene. Ikke bruk esker som er våte, skadet eller har gamle etiketter påført.

Følgende seksjoner gir veiledning om hvordan du kan organisere og pakke produktene.

Del produktvarianter

Ved å organisere produktene før du pakker dem for frakt blir det enklere for SFN å motta produktene raskt. Når det er mulig bør du bare pakke én produktvariant i hver eske. Hvis du for eksempel sender en genser i tre ulike størrelser, bør du pakke hver genserstørrelse i en separat eske.

Hvis du ikke kan unngå å pakke produktvarianter sammen i samme eske, bør du dele hver produktvariant i sin egen inneremballasje, som en liten eske eller gjennomsiktig pose. Fest produktetiketter på hver inneremballasje, og lukk dem godt før du sender.

Hvis produktvariantene ikke er skilt når SFN mottar forsendelsen, blir du belastet et gebyr for manglende samsvar for den ekstra tiden det tar å behandle forsendelsen. Bestillingsoppfylling kan bli forsinket med inntil ti virkedager for forsendelser med manglende samsvar.

Beskytt produktene mot skader under frakt

Når du pakker produkter som skal sendes til SFN, må du beskytte produktene mot skade under frakt. SFN-personalet tar alle forholdsregler for å sikre at produktene dine ikke blir skadet under mottak. Skånsom håndtering av transportøren er imidlertid ikke garantert. Skadede produkter kan være dyre å erstatte, og mange skadekrav blir avslått.

Følg disse retningslinjene for å bidra til å beskytte produkter mot skader:

 • Legg minst 5 cm (2 tommer) med polstrende materiale mellom produktene og veggen i hver eske. Polstringsmateriale kan være følgende:

  • bobleplast
  • kraftig industripapir
  • skum
  • luftputer
 • Fyll inn tomme områder slik at produktene ikke kan bevege seg under frakt.

 • Unngå esker som er tyngre enn 22 kg (50 pund). Det er mer sannsynlig at tunge esker blir skadet dersom de mistes.

 • For å lukke eskene bør du bruke forsterket pakketeip som er minst 5 cm (2 tommer) bred. Bruk flere lag med teip over hver skjøt. Husk også å teipe bunnen av hver eske godt.

For å støtte eventuelle forsikringskrav ved skade under frakt, kan du ta bilder av polstringsmaterialene før du lukker hver eske.

SFNs retningslinjer for plassering av etiketter

Når du har lastet ned produktetiketter eller overføringsetiketter må du sikre at inneresker og esker er riktig merket. Følgende seksjoner gir veiledning om riktig merking av forsendelsen.

Fest produktetiketter på inneresker og esker

Produktetiketter brukes til å identifisere hvilke produkter som er pakket i en inneremballasje eller en eske. For å sikre at SFN mottar produktene raskt og nøyaktig, må du følge disse retningslinjene:

 • Fest en produktetikett på hver innereske.
 • For esker som inneholder et enkeltprodukt fester du produktetiketten utenpå esken.
 • For esker som inneholder flere produktvarianter fester du en etikett for hver produktvariant utenpå esken.

Fest overføringsetiketter på eskene

Alle forsendelser må ha en overføringsetikett som identifiserer hvilken innkommende overføring esken tilhører. Fest en overføringsetikett til utsiden av hver eske du sender til SFN.

Hvis overføringsetiketten mangler når SFN mottar forsendelsen, blir du belastet et gebyr for manglende samsvar for den ekstra tiden det tar å behandle produktene. Bestillingsoppfylling kan bli forsinket med inntil ti virkedager for innkommende overføringer med manglende samsvar.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis