แนวทางการบรรจุและการติดใบจ่าหน้าของการจัดส่งแบบพัสดุขนาดเล็กสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

เมื่อคุณส่งสินค้าคงคลังไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) โดยใช้การจัดส่งแบบพัสดุขนาดเล็ก สินค้าทั้งหมดจะต้องถูกบรรจุลงในกล่องที่เป็นไปตามแนวทางการบรรจุและการติดใบจ่าหน้าของ SFN

โปรดปฏิบัติตามแนวทางการบรรจุและติดใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งพัสดุขนาดเล็กดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ความล่าช้า และค่าธรรมเนียมจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเมื่อ SFN ได้รับสินค้าของคุณ

 • แยกบรรจุตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการลงในบรรจุภัณฑ์ด้านใน เช่น กล่องหรือกระเป๋า
 • ใช้วัสดุบุรองเพื่อปกป้องไม่ให้สินค้าเสียหายในระหว่างการจัดส่ง
 • ติดใบจ่าหน้าสินค้าลงบนบรรจุภัณฑ์ด้านในและกล่อง
 • ติดใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนลงบนกล่อง

แนวทางการบรรจุของ SFN สำหรับกล่อง

ก่อนที่คุณจะบรรจุสินค้าของคุณ โปรดตรวจสอบแนวทางของผู้ให้บริการขนส่งของคุณเกี่ยวกับขนาดกล่องและกล่องที่ใหญ่เกินขนาดเพื่อให้แน่ใจว่ากล่องของคุณตรงตามมาตรฐานของพวกเขา การใช้กล่องที่ใหญ่เกินขนาดอาจทำให้เกิดค่าบริการการขนย้ายพิเศษ

ใช้กล่องกระดาษลังซึ่งแข็งแรงมากพอที่จะรับน้ำหนักของสินค้าคุณ ห้ามใช้กล่องที่เปียก เสียหาย หรือมีใบจ่าหน้าอันเก่าติดอยู่

ส่วนต่อไปนี้จะมีแนวทางเกี่ยวกับวิธีจัดระเบียบและบรรจุสินค้าของคุณ

แยกบรรจุตัวเลือกสินค้าของคุณ

การจัดระเบียบสินค้าของคุณเมื่อคุณบรรจุสินค้าดังกล่าวเพื่อการจัดส่งจะช่วยให้ SFN ได้รับสินค้าของคุณอย่างรวดเร็ว หากเป็นไปได้ ให้บรรจุตัวเลือกสินค้าหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งกล่องเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณจัดส่งเสื้อสเวตเตอร์ที่มีขนาดแตกต่างกัน 3 ขนาด ให้บรรจุเสื้อสเวตเตอร์แต่ละขนาดลงในกล่องแยกต่างหาก

หากคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงการบรรจุตัวเลือกสินค้าเข้าด้วยกันในกล่องเดียวได้ ให้แยกตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการโดยใช้บรรจุภัณฑ์ด้านในตามประเภทของตัวเลือกสินค้า เช่น กล่องขนาดเล็กหรือถุงใส โดยให้ติดใบจ่าหน้าสินค้าลงบนแต่ละบรรจุภัณฑ์ด้านใน จากนั้นจึงปิดก่อนจัดส่ง

หากคุณไม่ได้แยกตัวเลือกสินค้าเมื่อ SFN ได้รับสินค้าของคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับเวลาเพิ่มเติมที่ต้องใช้ในการประมวลผลการจัดส่งของคุณ โดยการจัดส่งคำสั่งซื้อสำหรับการจัดส่งที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจเกิดความล่าช้าถึง 10 วันทำการ

ปกป้องไม่ให้สินค้าของคุณเสียหายในระหว่างการจัดส่ง

เมื่อคุณบรรจุสินค้าเพื่อจัดส่งไปยัง SFN คุณจะต้องป้องกันสินค้าของคุณจากความเสียหายที่เกิดในระหว่างการขนส่ง โดยพนักงาน SFN จะใช้ทุกมาตรการเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของคุณจะไม่ได้รับความเสียหายในระหว่างการรับสินค้า อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการรับประกันว่าผู้ให้บริการขนส่งจะขนย้ายสินค้าแบบไม่รุนแรง สินค้าที่ได้รับความเสียหายอาจมีราคาแพงในการเปลี่ยน และการเรียกร้องค่าเสียหายหลายรายการถูกปฏิเสธ

หากต้องการปกป้องสินค้าจากความเสียหาย ให้ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้

 • วางวัสดุบุรองหนาอย่างน้อย 2 นิ้ว (5 ซม.) ระหว่างสินค้าของคุณกับกล่องแต่ละด้าน โดยวัสดุบุรองอาจเป็นสิ่งต่อไปนี้

  • พลาสติกกันกระแทก
  • กระดาษกันกระแทกขนาดใหญ่
  • โฟม
  • ถุงลมกันกระแทก
 • เติมพื้นที่ว่างให้เต็มเพื่อไม่ให้สินค้าเกิดการเคลื่อนย้ายในระหว่างการจัดส่ง

 • หลีกเลี่ยงกล่องจัดส่งที่หนักกว่า 50 ปอนด์ (22 กก.) โดยกล่องหนักมีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายหากเกิดการหล่น

 • หากต้องการปิดกล่อง ให้ใช้เทปจัดส่งที่มีความกว้างอย่างน้อย 2 นิ้ว (5 ซม.) ปิดเทปหลายชั้นบนขอบแต่ละด้าน อย่าลืมติดเทปด้านล่างของแต่ละกล่องอย่างแน่นหนา

หากต้องการรองรับการเรียกร้องสินไหมทดแทนใดๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง คุณสามารถถ่ายภาพวัสดุบุรองก่อนที่จะปิดกล่องแต่ละกล่องได้

แนวทางการจัดวางใบจ่าหน้า SFN

หลังจากดาวน์โหลดใบจ่าหน้าสินค้าหรือใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนของคุณแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดใบจ่าหน้าบรรจุภัณฑ์ด้านในและกล่องอย่างถูกต้อง ส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ให้แนวทางเกี่ยวกับวิธีติดใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณอย่างถูกต้อง

ติดใบจ่าหน้าลงบนบรรจุภัณฑ์ด้านในและกล่อง

ใบจ่าหน้าสินค้าจะใช้เพื่อระบุว่าสินค้าที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ด้านในหรือกล่องนั้นคืออะไร โปรดปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่า SFN จะได้รับสินค้าของคุณอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

 • ติดใบจ่าหน้าสินค้าลงบนบรรจุภัณฑ์ด้านใน
 • สำหรับกล่องที่มีสินค้ารายการเดียว ให้ติดใบจ่าหน้าสินค้าที่ด้านนอกของกล่อง
 • สำหรับกล่องที่มีตัวเลือกสินค้าหลายรายการ ให้ติดใบจ่าหน้าของตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการที่ด้านนอกของกล่อง

ติดใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนลงบนกล่อง

การจัดส่งแต่ละครั้งต้องมีใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนเพื่อระบุว่ากล่องต่างๆ อยู่ในการถ่ายโอนขาเข้ารายการใด ให้ติดใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนลงบนด้านนอกของแต่ละกล่องที่คุณส่งไปยัง SFN

หากไม่พบใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนเมื่อ SFN ได้รับการจัดส่งของคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับเวลาเพิ่มเติมที่ต้องใช้ในการประมวลผลสินค้าของคุณ โดยการจัดส่งคำสั่งซื้อสำหรับการถ่ายโอนขาเข้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจเกิดความล่าช้าถึง 10 วันทำการ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี