แนวทางการบรรจุและการติดใบจ่าหน้าของการจัดส่งแบบพัสดุขนาดเล็กสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

เมื่อคุณส่งสินค้าคงคลังไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) โดยใช้การจัดส่งแบบพัสดุขนาดเล็ก สินค้าทั้งหมดจะต้องถูกบรรจุลงในกล่องที่เป็นไปตามแนวทางการบรรจุและการติดใบจ่าหน้าของ SFN

โปรดปฏิบัติตามแนวทางการบรรจุและติดใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งพัสดุขนาดเล็กดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ความล่าช้า และค่าธรรมเนียมจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเมื่อ SFN ได้รับสินค้าของคุณ

 • บรรจุกล่องของคุณตามวิธีการบรรจุสินค้าที่คุณเลือก
 • ใช้วัสดุบุรองเพื่อปกป้องไม่ให้สินค้าเสียหายในระหว่างการจัดส่ง
 • แนบเนื้อหาใบจ่าหน้ากล่องในแต่ละกล่อง

แนวทางการบรรจุของ SFN สำหรับกล่อง

ก่อนที่คุณจะบรรจุสินค้าของคุณ โปรดตรวจสอบแนวทางของผู้ให้บริการขนส่งของคุณเกี่ยวกับขนาดกล่องและกล่องที่ใหญ่เกินขนาดเพื่อให้แน่ใจว่ากล่องของคุณตรงตามมาตรฐานของพวกเขา การใช้กล่องที่ใหญ่เกินขนาดอาจทำให้เกิดค่าบริการการขนย้ายพิเศษ

ใช้กล่องกระดาษลังซึ่งแข็งแรงมากพอที่จะรับน้ำหนักของสินค้าคุณ ห้ามใช้กล่องที่เปียก เสียหาย หรือมีใบจ่าหน้าอันเก่าติดอยู่

ส่วนต่อไปนี้จะมีแนวทางเกี่ยวกับวิธีจัดระเบียบและบรรจุสินค้าของคุณ

ปกป้องไม่ให้สินค้าของคุณเสียหายในระหว่างการจัดส่ง

เมื่อคุณบรรจุสินค้าเพื่อจัดส่งไปยัง SFN คุณจะต้องป้องกันสินค้าของคุณจากความเสียหายที่เกิดในระหว่างการขนส่ง โดยพนักงาน SFN จะใช้ทุกมาตรการเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของคุณจะไม่ได้รับความเสียหายในระหว่างการรับสินค้า อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการรับประกันว่าผู้ให้บริการขนส่งจะขนย้ายสินค้าแบบไม่รุนแรง สินค้าที่ได้รับความเสียหายอาจมีราคาแพงในการเปลี่ยน และการเรียกร้องค่าเสียหายหลายรายการถูกปฏิเสธ

หากต้องการปกป้องสินค้าจากความเสียหาย ให้ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้

 • วางวัสดุบุรองหนาอย่างน้อย 2 นิ้ว (5 ซม.) ระหว่างสินค้าของคุณกับกล่องแต่ละด้าน โดยวัสดุบุรองอาจเป็นสิ่งต่อไปนี้

  • พลาสติกกันกระแทก
  • กระดาษกันกระแทกขนาดใหญ่
  • โฟม
  • ถุงลมกันกระแทก
 • เติมพื้นที่ว่างให้เต็มเพื่อไม่ให้สินค้าเกิดการเคลื่อนย้ายในระหว่างการจัดส่ง

 • หลีกเลี่ยงกล่องจัดส่งที่หนักกว่า 50 ปอนด์ (22 กก.) โดยกล่องหนักมีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายหากเกิดการหล่น

 • หากต้องการปิดกล่อง ให้ใช้เทปจัดส่งที่มีความกว้างอย่างน้อย 2 นิ้ว (5 ซม.) ปิดเทปหลายชั้นบนขอบแต่ละด้าน อย่าลืมติดเทปด้านล่างของแต่ละกล่องอย่างแน่นหนา

หากต้องการรองรับการเรียกร้องสินไหมทดแทนใดๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง คุณสามารถถ่ายภาพวัสดุบุรองก่อนที่จะปิดกล่องแต่ละกล่องได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี