แนวทางการบรรจุและการติดใบจ่าหน้าของการจัดส่งแบบขนส่งสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

เมื่อคุณส่งสินค้าคงคลังไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) โดยใช้การจัดส่งสินค้าแบบขนส่ง สินค้าทั้งหมดจะต้องบรรจุลงในกล่อง แท่นวางสินค้า และคอนเทนเนอร์การขนส่งที่เป็นไปตามแนวทางการบรรจุและการติดใบจ่าหน้าของ SFN

โปรดปฏิบัติตามแนวทางการบรรจุและติดใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งสินค้าดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ความล่าช้า และค่าธรรมเนียมจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเมื่อ SFN ได้รับสินค้าของคุณ

 • บรรจุกล่องของคุณตามวิธีการบรรจุสินค้าที่คุณเลือก
 • ใช้วัสดุบุรองเพื่อปกป้องไม่ให้สินค้าเสียหายในระหว่างการจัดส่ง
 • แนบเนื้อหาใบจ่าหน้ากล่องในแต่ละกล่อง

แนวทางการบรรจุของ SFN สำหรับกล่อง

ใช้กล่องกระดาษลังซึ่งแข็งแรงมากพอที่จะรับน้ำหนักของสินค้าคุณ ห้ามใช้กล่องที่เปียก เสียหาย หรือมีใบจ่าหน้าอันเก่าติดอยู่

ส่วนต่อไปนี้จะมีแนวทางเกี่ยวกับวิธีจัดระเบียบและบรรจุสินค้าของคุณ

แยกบรรจุตัวเลือกสินค้าของคุณ

การจัดระเบียบสินค้าของคุณเมื่อคุณบรรจุสินค้าดังกล่าวเพื่อการจัดส่งจะช่วยให้ SFN ได้รับสินค้าของคุณอย่างรวดเร็ว หากเป็นไปได้ ให้บรรจุตัวเลือกสินค้าหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งกล่องเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณจัดส่งเสื้อสเวตเตอร์ที่มีขนาดแตกต่างกัน 3 ขนาด ให้บรรจุเสื้อสเวตเตอร์แต่ละขนาดลงในกล่องแยกต่างหาก

หากคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงการบรรจุตัวเลือกสินค้าเข้าด้วยกันในกล่องเดียวได้ ให้แยกตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการโดยใช้บรรจุภัณฑ์ด้านในตามประเภทของตัวเลือกสินค้า เช่น กล่องขนาดเล็กหรือถุงใส โดยให้ติดใบจ่าหน้าสินค้าลงบนแต่ละบรรจุภัณฑ์ด้านใน จากนั้นจึงปิดก่อนจัดส่ง

หากคุณไม่ได้แยกตัวเลือกสินค้าเมื่อ SFN ได้รับสินค้าของคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับเวลาเพิ่มเติมที่ต้องใช้ในการประมวลผลการจัดส่งของคุณ โดยการจัดส่งคำสั่งซื้อสำหรับการจัดส่งที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจเกิดความล่าช้าถึง 10 วันทำการ

ปกป้องไม่ให้สินค้าของคุณเสียหายในระหว่างการจัดส่ง

เมื่อคุณบรรจุสินค้าเพื่อจัดส่งไปยัง SFN คุณจะต้องป้องกันสินค้าของคุณจากความเสียหายที่เกิดในระหว่างการขนส่ง โดยพนักงาน SFN จะใช้ทุกมาตรการเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของคุณจะไม่ได้รับความเสียหายในระหว่างการรับสินค้า อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการรับประกันว่าผู้ให้บริการขนส่งจะขนย้ายสินค้าแบบไม่รุนแรง สินค้าที่ได้รับความเสียหายอาจมีราคาแพงในการเปลี่ยน และการเรียกร้องค่าเสียหายหลายรายการถูกปฏิเสธ

หากต้องการปกป้องสินค้าจากความเสียหาย ให้ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้

 • วางวัสดุบุรองหนาอย่างน้อย 2 นิ้ว (5 ซม.) ระหว่างสินค้าของคุณกับกล่องแต่ละด้าน โดยวัสดุบุรองอาจเป็นสิ่งต่อไปนี้

  • พลาสติกกันกระแทก
  • กระดาษกันกระแทกขนาดใหญ่
  • โฟม
  • ถุงลมกันกระแทก
 • เติมพื้นที่ว่างให้เต็มเพื่อไม่ให้สินค้าเกิดการเคลื่อนย้ายในระหว่างการจัดส่ง

 • หลีกเลี่ยงกล่องจัดส่งที่หนักกว่า 50 ปอนด์ (22 กก.) โดยกล่องหนักมีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายหากเกิดการหล่น

 • หากต้องการปิดกล่อง ให้ใช้เทปจัดส่งที่มีความกว้างอย่างน้อย 2 นิ้ว (5 ซม.) ปิดเทปหลายชั้นบนขอบแต่ละด้าน อย่าลืมติดเทปด้านล่างของแต่ละกล่องอย่างแน่นหนา

หากต้องการรองรับการเรียกร้องสินไหมทดแทนใดๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง คุณสามารถถ่ายภาพวัสดุบุรองก่อนที่จะปิดกล่องแต่ละกล่องได้

แนวทางการบรรจุของ SFN สำหรับแท่นวางสินค้า

ใช้แท่นวางสินค้าขนาดมาตรฐานแบบสี่ทาง ห้ามใช้แท่นวางสินค้าที่มีไม้กระดานแตกหรือมีตะปูที่ยื่นออกมา ความสูงสูงสุดของแท่นวางสินค้าคือ 72 นิ้ว (182 ซม.) น้ําหนักสูงสุดของแท่นวางสินค้าคือ 2,800 ปอนด์ (1,270 กก)

หากต้องการปกป้องแท่นวางสินค้าของคุณจากความเสียหายระหว่างการจัดส่ง ให้ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้

 • วางซ้อนกล่องที่หนักที่สุดที่ด้านล่าง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีกล่องที่วางบนขอบของแท่นวางสินค้า
 • หลังจากวางซ้อนกล่องแล้ว ให้ยึดแท่นวางสินค้าด้วยห่อฟิล์มหดให้แน่น
 • หากแท่นวางสินค้าของคุณมีสินค้าที่แตกหักง่าย ให้ใช้ตัวป้องกันขอบและสายยึดเพื่อปกป้องสินค้าจากความเสียหาย

แนวทางการบรรจุของ SFN สำหรับคอนเทนเนอร์การขนส่งที่บรรจุสินค้าบนพื้นคอนเทนเนอร์

SFN ยอมรับประเภทคอนเทนเนอร์การขนส่งดังต่อไปนี้

ประเภทและขนาดของคอนเทนเนอร์การขนส่ง
ประเภทคอนเทนเนอร์ ความยาว ความกว้าง ความสูง
ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต (TEU) 20 ฟุต (6.10 ม.) 8 ฟุต (2.44 ม.) 8.5 ฟุต (2.59 ม.)
ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต (FEU) 40 ฟุต (12.19 ม.) 8 ฟุต (2.44 ม.) 8.5 ฟุต (2.59 ม.)

หากต้องการปกป้องสินค้าของคุณจากความเสียหายระหว่างการจัดส่ง ให้ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้เมื่อคุณบรรจุคอนเทนเนอร์การจัดส่งของคุณ

 • บรรจุกล่องที่หนักกว่าที่ด้านล่างของคอนเทนเนอร์การจัดส่ง
 • วางซ้อนกล่องในรูปแบบประสานกันเพื่อกระจายน้ําหนักและแรงดันของกล่องหลายกล่อง
 • หลีกเลี่ยงการวางซ้อนกล่องเป็นแถวแนวตั้ง โดยวิธีนี้จะส่งน้ําหนักรวมของทั้งแถวไปยังกล่องด้านล่างซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
 • หากต้องการไม่ให้กล่องขยับ ให้บรรจุกล่องอย่างแน่นหนาเข้ากับผนังของคอนเทนเนอร์ และยึดกล่องด้วยโหลดบาร์หรือสายยึดให้แน่น
 • หากคอนเทนเนอร์การจัดส่งไม่เต็ม ให้ใช้ถุงลมกันกระแทกหรือวัสดุอื่นๆ เพื่อเติมพื้นที่ว่าง
 • ปิดคอนเทนเนอร์แต่ละตู้ด้วยซีลล็อคคอนเทนเนอร์ให้แน่น โดยซีลเหล่านี้จะช่วยรับรองความสมบูรณ์ของการจัดส่งของคุณในระหว่างกระบวนการจัดส่งและการจัดส่งขั้นสุดท้ายไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN

แนบเนื้อหาใบจ่าหน้าในกล่อง

เนื้อหาใบจ่าหน้าในกล่องจะระบุว่าสินค้าใดอยู่ในแต่ละกล่องบ้าง เพื่อให้แน่ใจว่า SFN ได้รับสินค้าของคุณอย่างรวดเร็วและถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แนบเนื้อหาใบจ่าหน้าในกล่องที่ถูกต้องสำหรับแต่ละกล่องแล้ว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี