การเตรียมสินค้าเพื่อส่งไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

ก่อนที่คุณจะส่งสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) คุณจําเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของ SFN และสินค้านั้นมีรายละเอียดที่จําเป็นสำหรับการรับสินค้า หลังจากที่คุณยืนยันแล้วว่าสินค้าของคุณมีสิทธิ์ใช้ คุณจะสามารถเพิ่มสินค้าดังกล่าวไปในแอป SFN ของคุณ แล้วส่งสินค้าเหล่านั้นไปยัง SFN เพื่อขออนุมัติได้

โดยทั่วไปแล้ว การจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งไปยัง SFN นั้นจะต้องดำเนินงานดังต่อไปนี้:

  1. เพิ่มสินค้าของคุณไปยัง SFN
  2. ตรวจสอบยืนยันว่าสินค้าของคุณมีสิทธิ์ใช้
  3. เพิ่มรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดไปยังสินค้าของคุณ
  4. ส่งสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารข้อมูลวัสดุสำหรับสินค้าทั้งหมดที่จำเป็นต้องมีเอกสารเหล่านี้ให้ทีมความสำเร็จในการจัดการคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี