Przygotowanie produktów do wysłania do Sieci realizacji Shopify

Przed wysłaniem produktów do Sieci realizacji Shopify (SFN) należy się upewnić, że produkty spełniają wymogi sieci SFN i mają niezbędne szczegóły wymagane do zaakceptowania produktów. Po potwierdzeniu, że produkty spełniają wymogi, możesz dodać je w aplikacji SFN, a następnie przesłać je do sieci SFN celem zatwierdzenia.

W ramach przygotowania produktów do wysłania do SFN na ogół musisz wykonać następujące zadania:

  1. Dodaj swoje produkty do SFN
  2. Sprawdź, czy Twoje produkty spełniają warunki.
  3. Dodaj wszystkie wymagane szczegóły do swoich produktów.
  4. Wyślij zespołowi ds. realizacji elektroniczne kopie arkuszy danych materiału dla wszystkich produktów, które ich potrzebują.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo