Pakowanie i etykietowanie transferu przychodzącego dla Sieci realizacji Shopify

Po przesłaniu transferu przychodzącego w aplikacji Sieć realizacji Shopify (SFN) możesz pakować, oznaczać i wysyłać towary do centrum realizacji.

Jeśli pakowaniem i wysyłką Twojego transferu przychodzącego zajmuje się inna osoba, możesz wydrukować ten przewodnik lub pobrać go jako plik PDF, aby wysłać go do dostawcy lub partnera logistycznego.

Przegląd pakowania i etykietowania

Dowiedz się, jak wygląda transfer przychodzący dla Sieci realizacji Shopify.

Jak najlepiej zapakować produkty, aby warianty były podzielone na osobne pudełka

Zaetykietowanie i opakowanie przesyłki przychodzącej zgodnie z wymaganiami SFN sprawi, że będzie ona przyjęta do centrum realizacji bez problemów. Transfery przychodzące, które nie są zapakowane i oznaczone zgodnie z oczekiwaniami, mogą spowodować opóźnienia lub dodatkowe opłaty na Twoim rachunku. Dopilnuj, by spełnione zostały poniższe wytyczne:

  • Każda pojedyncza jednostka musi mieć dołączony kod kreskowy.
  • Każdy wariant jest pakowany w kartony wewnętrzne lub kartony zbiorcze. Nie mieszaj wariantów.
  • Każdy karton zbiorczy lub paleta musi mieć załączoną etykietę transferu przychodzącego.
  • Każdy karton wewnętrzny lub karton zbiorczy zawierający zapasy musi mieć załączoną etykietę produktu wskazującą, który wariant jest w środku.
  • Na zewnętrznej stronie każdej palety należy nakleić etykietę produktu dla każdego wariantu.

Krok 1: Pobierz etykiety produktów i przychodzącego transferu

Jeśli transfer przychodzący zawiera produkt, możesz pobrać etykiety produktów. Po przesłaniu transferu przychodzącego i zmianie jego statusu na Przesłany możesz pobrać etykiety produktów i etykiety transferu przychodzącego.

Upewnij się, że drukujesz etykiety zgodnie z wymaganiami SFN.

Kroki:

  1. Przejdź do transferu przychodzącego w aplikacji Realizacja Shopify.
  2. Kliknij opcję Pobierz etykiety.
  3. Wybierz rozmiar etykiety zgodny z Twoją drukarką.
  4. Pobierz etykiety.

Pobieranie etykiet po utworzeniu transferu przychodzącego może potrwać kilka minut.

Etykieta produktu jest tworzona dla każdego wariantu produktu w ramach transferu przychodzącego. Etykiety produktów są używane do identyfikowania, które warianty znajdują się w kartonach wewnętrznych i w kartonach zbiorczych. Każda etykieta produktu zawiera SKU i kod kreskowy wariantu.

Dla każdego transferu przychodzącego tworzona jest jedna etykieta transferu przychodzącego. Etykiety transferu przychodzącego mają na celu wskazanie, do którego transferu przychodzącego należą kartony zbiorcze lub palety. Etykieta transferu zawiera miejsce nadania i miejsce docelowe transferu przychodzącego oraz odbiorczy ID. ID odbiorczy lub ASN, czyli unikalny numer, który dostarcza szczegółowe informacje na temat transferu zapasów, gdy jest on skanowany przez centrum realizacji po otrzymaniu przesyłki.

Krok 2: Dołącz kody kreskowe do pojedynczych jednostek

Zanim opakujesz produkty, upewnij się, że spełniasz wymagania sieci SFN dotyczące etykiet z kodami kreskowymi przy dołączaniu do każdej sztuki produktu etykiety z jednostką magazynową i kodem kreskowym. Od każdej przesyłki, która dotrze do centrum realizacji SFN bez odpowiednich etykiet z kodami kreskowymi, pobierane będą niezapowiedziane opłaty za usługę przygotowania.

Możesz opatrzeć kodem kreskowym swoje produkty w jeden z następujących sposobów:

Produkt z kodem kreskowym umieszczany w pudełku

Krok 3: Spakuj razem identyczne produkty w kartony wewnętrzne lub zbiorcze

Każdy karton zbiorczy i karton wewnętrzny musi mieć etykiety produktu zawierające jednostkę magazynową i kod kreskowy dla każdego z wariantów.

Nie mieszaj wariantów w kartonach bez odpowiedniego posortowania i zaetykietowania. Jeśli wysyłasz wiele wariantów, upewnij się, że są one oddzielone w Twojej przesyłce. Pakuj do opakowań zbiorczych jeden typ wariantu lub używaj wewnętrznych pojemników (np. worków foliowych lub mniejszych pudełek), które mają etykietę i zawierają jeden typ wariantu.

Warianty muszą być oddzielone po zapakowaniu

Jeśli Twoje warianty są pakowane w kartony wewnętrzne, spakuj kartony wewnętrzne w kartony zbiorcze. Jeśli to możliwe, nie umieszczaj kartonów wewnętrznych z różnymi wariantami w tym samym kartonie zbiorczym.

Jeśli musisz mieć wewnętrzne pojemniki z różnymi wariantami w kartonie głównym, umieść etykietę produktu każdego wariantu na zewnątrz opakowania zbiorczego wraz z etykietą transferu. Pomaga to magazynowi zidentyfikować produkty przed otwarciem pudełka.

Niektóre transfery przychodzące mogą wymagać wielu kartonów zbiorczych. Możesz używać palet do wysyłania wielu kartonów zbiorczych. Jeśli to możliwe, nie mieszaj kartonów zbiorczych różnych wariantów na tej samej palecie. Jeśli używasz palet, etykiety produktów i etykiety transferu muszą być przytwierdzone na zewnętrznej stronie palety, a także na kartonie zbiorczym.

Krok 4: Wydrukuj i dołącz etykiety produktów do kartonów wewnętrznych i kartonów zbiorczych

Wydrukuj etykiety produktu i dołącz je do odpowiednich kartonów wewnętrznych i zbiorczych, aby zidentyfikować zawarte w nich warianty. W przypadku transferu jakichkolwiek palet etykieta produktu dla każdego wariantu musi być również przytwierdzona do każdej palety.

Jeśli w kartonie zbiorczym znajdują się kartony wewnętrzne z różnymi wariantami, dołącz etykiety produktów dla każdego wariantu.

Gdzie należy dołączyć etykiety produktów

Krok 5: Wydrukuj i dołącz etykiety transferu przychodzącego do kartonów zbiorczych i palet

Każdy transfer musi mieć etykietę transferu przychodzącego określającą, do którego transferu przychodzącego należą kartony zbiorcze lub palety. Taka etykieta musi być umieszczona na każdym kartonie zbiorczym lub palecie

Wydrukuj etykiety transferu przychodzącego i przyklej je na zewnątrz każdego kartonu zbiorczego lub palety. Jeśli używasz palet, upewnij się, że etykieta transferu przychodzącego jest dostępna i chroniona przez folię owijającą paletę. Rozważ dołączenie dwóch etykiet transferu przychodzącego do palet na wypadek, gdyby jedna odpadła w trakcie przewozu.

Gdzie należy dołączyć etykiety transferu przychodzącego

Krok 6: Wyślij transfer przychodzący i dodaj śledzenie

Wybierz usługę wysyłkową, aby wysłać transfer przychodzący do centrum realizacji. Dodaj numer śledzenia od przewoźnika lub spedytora do przesłanego transferu przychodzącego w aplikacji Sieci realizacji Shopify. Dzięki temu centrum realizacji będzie wiedzieć, kiedy nadejdzie Twój transfer przychodzący.

Jeśli Twój dostawca wysyła transfer bezpośrednio do centrum realizacji, skontaktuj się z nim, aby uzyskać numer śledzenia.

Dowiedz się więcej o dodawaniu informacji o śledzeniu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo