Đóng gói và gắn nhãn sản phẩm để gửi đến Mạng lưới giao hàng Shopify

Đóng gói và gắn nhãn sản phẩm theo yêu cầu của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) giúp trung tâm xử lý đơn hàng nhận lô hàng của bạn một cách nhanh chóng và chính xác. Sản phẩm không được đóng gói và gắn nhãn như dự kiến có thể gây ra trì hoãn, nhận lỗi hoặc cước phí bổ sung trên hóa đơn của bạn.

Dưới đây là quy trình chung mà bạn cần tuân thủ khi đóng gói và gắn nhãn sản phẩm trước khi gửi sản phẩm đến SFN:

  1. Chọn cách thức đóng gói hộp.
  2. Đóng gói sản phẩm vào các hộp theo phương thức đóng hộp mà bạn chọn.
  3. Sử dụng vật liệu lót để bảo vệ sản phẩm khỏi bị hư hại trong quá trình vận chuyển.
  4. Tải xuống và in nhãn nội dung hộp.
  5. Dán nhãn nội dung hộp vào từng hộp tương ứng.
  6. Chọn phương thức vận chuyển.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí