Đóng gói và gắn nhãn sản phẩm để gửi đến Mạng lưới giao hàng Shopify

Đóng gói và gắn nhãn sản phẩm theo yêu cầu của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) giúp trung tâm xử lý đơn hàng nhận lô hàng của bạn một cách nhanh chóng và chính xác. Sản phẩm không được đóng gói và gắn nhãn như dự kiến có thể gây ra trì hoãn, nhận lỗi hoặc cước phí bổ sung trên hóa đơn của bạn.

Khi được gửi đến SFN, đợt chuyển hàng nội địa sẽ được chuyển tiếp từ một cơ sở tiếp nhận đến các trung tâm xử lý đơn hàng khác trong mạng lưới để sản phẩm được thực hiện gần khách hàng hơn. Chuyển tiếp sản phẩm giúp cải thiện tốc độ thực hiện và giao hàng. Để giúp tối đa hóa phạm vi tiếp cận sản phẩm trên toàn mạng lưới, đợt chuyển hàng nội địa mà bạn gửi nên có ít nhất bốn hộp sản phẩm.

Dưới đây là quy trình chung mà bạn cần tuân thủ khi đóng gói và gắn nhãn sản phẩm trước khi gửi sản phẩm đến SFN:

  1. Chọn cách thức đóng gói hộp.
  2. Đóng gói sản phẩm vào các hộp theo phương thức đóng hộp mà bạn chọn.
  3. Sử dụng vật liệu lót để bảo vệ sản phẩm khỏi bị hư hại trong quá trình vận chuyển.
  4. Tải xuống và in nhãn nội dung hộp.
  5. Dán nhãn nội dung hộp vào từng hộp tương ứng.
  6. Chọn phương thức vận chuyển.
  7. Nếu chọn dịch vụ giao vận của Shopify, tải xuống và dán nhãn pa-lét vào từng pa-lét. Nhãn pa-lét sẽ có sẵn để tải xuống trên trang chi tiết đợt chuyển sau khi hoàn thành.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí