Đóng gói và dán nhãn đợt chuyển về cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Sau khi gửi đợt chuyển về trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN), bạn có thể đóng gói, dán nhãn và vận chuyển mặt hàng đến trung tâm xử lý đơn hàng.

Nếu bên khác đóng gói và vận chuyển đợt chuyển về, bạn có thể in hướng dẫn này hoặc tải xuống hướng dẫn dưới dạng tệp PDF để gửi cho đơn vị cung ứng hoặc đối tác mảng dịch vụ kho vận của mình.

Giới thiệu tổng quan về đóng gói và gắn nhãn

Sau đây là giới thiệu tổng quan về đợt chuyển về trong Mạng lưới giao hàng Shopify.

Cách đóng gói sản phẩm tốt nhất, chẳng hạn như chia mẫu mã thành các hộp riêng

Việc gắn nhãn và đóng gói đợt chuyển về theo yêu cầu của SFN giúp trung tâm xử lý đơn hàng nhận hàng chính xác hơn. Các đợt chuyển về không được đóng gói và gắn nhãn như dự kiến khi chuyển đến có thể khiến hóa đơn bị chậm thanh toán hoặc bị tính thêm cước phí. Hãy đảm bảo bạn đáp ứng các hướng dẫn dưới đây:

  • Mỗi mặt hàng riêng lẻ phải có mã vạch đi kèm.
  • Mỗi mẫu mã phải được đóng gói trong hộp đựng riêng hoặc hộp bên ngoài. Không để lẫn các mẫu mã.
  • Mỗi hộp bên ngoài hoặc pa-lét phải có nhãn chuyển về.
  • Mỗi hộp đựng riêng hoặc hộp bên ngoài chứa hàng trong kho phải được gắn nhãn sản phẩm để cho biết mẫu mã bên trong.
  • Mỗi pa-lét phải dán nhãn sản phẩm của từng mẫu mã bên ngoài pa-lét.

Bước 1: Tải nhãn sản phẩm và nhãn chuyển về

Nếu đợt chuyển về có sản phẩm, bạn có thể tải xuống nhãn sản phẩm. Sau khi gửi đợt chuyển về và đợt chuyển đó ở trạng thái Đã gửi, bạn có thể tải xuống nhãn sản phẩm và nhãn đợt chuyển về.

Đảm bảo bạn in nhãn theo yêu cầu của SFN.

Các bước thực hiện:

  1. Vào mục đợt chuyển về trong ứng dụng Xử lý đơn hàng của Shopify.
  2. Nhấp vào Download Labels (Tải xuống nhãn).
  3. Chọn kích cỡ nhãn tương thích với máy in.
  4. Tải xuống nhãn.

Có thể mất vài phút để tải xuống nhãn sau khi tạo đợt chuyển về.

Nhãn sản phẩm được tạo cho mỗi mẫu mã sản phẩm trong đợt chuyển về của bạn. Nhãn sản phẩm được sử dụng để xác định mẫu mã nào nằm trong hộp đựng riêng và mẫu mã nào nằm trong hộp bên ngoài. Mỗi nhãn sản phẩm chứa SKU và mã vạch của mẫu mã.

Nhãn chuyển về được tạo cho mỗi đợt chuyển về. Nhãn chuyển về được sử dụng để xác định xem hộp bên ngoài hoặc pa-lét thuộc đợt chuyển về nào. Nhãn chuyển về cho biết nơi gửi, nơi nhận của đợt chuyển về và ID nhận. ID nhận hay ASN là số không trùng lặp cung cấp thông tin chi tiết về đợt chuyển về do trung tâm xử lý đơn hàng quét sau khi nhận lô hàng.

Bước 2: Gắn mã vạch vào từng mặt hàng riêng lẻ

Trước khi đóng gói sản phẩm, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của SFN về nhãn mã vạch khi gắn nhãn cho từng sản phẩm kèm theo SKU và mã vạch. Bạn sẽ phải trả phí dịch vụ chuẩn bị ngoài dự kiến cho bất kỳ lô hàng nào đến trung tâm xử lý đơn hàng SFN mà không có nhãn mã vạch phù hợp.

Bạn có thể ghi mã vạch cho sản phẩm bằng một trong những cách sau:

Sản phẩm có mã vạch được đặt trong hộp

Bước 3: Đóng gói các sản phẩm giống nhau trong hộp đựng riêng hoặc hộp bên ngoài

Mỗi hộp bên ngoài và thùng bên trong phải có nhãn sản phẩm chứa SKU và mã vạch cho từng mẫu mã bên trong.

Không để lẫn mẫu mã trong hộp mà không phân loại và gắn nhãn đúng cách. Nếu bạn vận chuyển nhiều mẫu mã, hãy đảm bảo các mẫu mã trong lô hàng được tách riêng. Đóng gói hộp bên ngoài nếu có một loại mẫu mã duy nhất, hoặc có nhiều bao bì bên trong (như túi nhựa hoặc các hộp nhỏ hơn) đi kèm một nhãn và chứa một loại mẫu mã duy nhất.

Phải tách riêng các mẫu mã khi đóng gói

Nếu mẫu mã của bạn được đóng gói trong hộp đựng riêng, hãy để hộp đựng riêng trong hộp bên ngoài. Nếu có thể, không để lẫn hộp đựng riêng của các mẫu mã khác nhau trong cùng một hộp bên ngoài.

Nếu bạn cần đóng gói các hộp mẫu mã khác nhau bên trong hộp bên ngoài, hãy dán nhãn sản phẩm cho từng mẫu mã bên ngoài hộp bên ngoài cùng với nhãn vận chuyển. Điều này giúp nhà kho xác định sản phẩm trước khi mở hộp.

Một số đợt chuyển về có thể yêu cầu nhiều hộp bên ngoài. Bạn có thể sử dụng pa-lét để vận chuyển nhiều hộp bên ngoài. Nếu có thể, không để lẫn hộp bên ngoài của các mẫu mã khác nhau trên cùng một pa-lét. Nếu bạn sử dụng pa-lét, phải dán nhãn sản phẩm và nhãn đợt chuyển bên ngoài pa-lét, cũng như trên hộp bên ngoài.

Bước 4: In và gắn nhãn sản phẩm vào hộp đựng riêng và hộp bên ngoài

In và gắn nhãn sản phẩm vào hộp đựng riêng và hộp bên ngoài tương ứng để nhận diện mẫu mã chứa bên trong. Nếu bạn đang chuyển các pa-lét, phải dán nhãn sản phẩm của từng mẫu mã trên từng pa-lét.

Nếu hộp bên ngoài chứa hộp đựng riêng của các mẫu mã khác nhau, gắn nhãn sản phẩm cho từng mẫu mã.

Vị trí gắn nhãn sản phẩm

Bước 5: In và gắn nhãn chuyển về vào hộp bên ngoài và pa-lét

Mỗi đợt chuyển phải có nhãn đợt chuyển về để xác định hộp bên ngoài hoặc pa-lét thuộc đợt chuyển về nào. Phải gắn nhãn này trên mỗi hộp bên ngoài hoặc pa-lét.

In và gắn nhãn đợt chuyển về bên ngoài từng hộp bên ngoài hoặc pa-lét. Nếu bạn sử dụng pa-lét, hãy nhớ gắn nhãn chuyển về vị trí có thể quét mã và được bảo vệ bằng màng bọc co giãn của pa-lét. Cân nhắc việc gắn hai nhãn chuyển về cho pa-lét để phòng trường hợp rơi mất một nhãn trong quá trình vận chuyển.

Vị trí gắn nhãn chuyển về

Bước 6: Vận chuyển đợt chuyển về và thêm thông tin theo dõi

Chọn dịch vụ vận chuyển để gửi đợt chuyển về đến trung tâm xử lý đơn hàng. Thêm mã theo dõi từ hãng vận chuyển hoặc người giao hàng của bạn vào đợt chuyển về đã gửi trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify. Như vậy, trung tâm xử lý đơn hàng sẽ nắm được khi nào đợt chuyển về của bạn đến nơi.

Nếu đơn vị cung ứng gửi trực tiếp đợt chuyển về đến trung tâm xử lý đơn hàng, hãy liên hệ với trung tâm để biết số theo dõi.

Tìm hiểu thêm về thêm thông tin theo dõi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí