Đóng gói và gắn nhãn sản phẩm để gửi đến Mạng lưới giao hàng Shopify

Đóng gói và gắn nhãn sản phẩm theo yêu cầu của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) giúp trung tâm xử lý đơn hàng nhận lô hàng của bạn một cách nhanh chóng và chính xác. Sản phẩm không được đóng gói và gắn nhãn như dự kiến có thể gây ra trì hoãn, nhận lỗi hoặc cước phí bổ sung trên hóa đơn của bạn.

Dưới đây là quy trình chung mà bạn cần tuân thủ khi đóng gói và gắn nhãn sản phẩm trước khi gửi sản phẩm đến SFN:

  1. Chọn phương thức vận chuyển.
  2. Tải xuống nhãn sản phẩm và nhãn đợt chuyển.
  3. Tách mẫu mã sản phẩm thành các hộp hoặc túi riêng.
  4. Sử dụng vật liệu lót để bảo vệ sản phẩm khỏi bị hư hại trong quá trình vận chuyển.
  5. Gắn nhãn sản phẩm vào từng hộp đựng riêng, hộp và pa-lét.
  6. Gắn nhãn đợt chuyển lên từng hộp, pa-lét và thùng vận chuyển.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí