Packning och märkning av en inkommande överföring för Shopifys distributionsnätverk

När du har skickat en inkommande överföring i appen för Shopifys distributionsnätverk (SFN) kan du packa, märka och skicka dina artiklar till distributionscentret.

Om någon annan ska packa och leverera din inkommande överföring kan du skriva ut den här guiden eller ladda ned den som en PDF-fil som ska skickas till din leverantör eller logistikpartner.

Förpacknings- och markeringsöversikt

Här är en översikt över hur en inkommande överföring ser ut för Shopifys distributionsnätverk.

Så här kan du paketera dina produkter så att varianter separeras i sina egna lådor

Om du märker och förpackar din inkommande överföring enligt SFN-kraven kan distributionscentret ta emot det med större noggrannhet. Inkommande överföringar som inte är packade eller märkta så som förväntat kan leda till förseningar eller extra avgifter på din faktura. Se till att du uppfyller följande riktlinjer:

 • Varje enskild enhet måste ha en streckkod.
 • Varje variant är förpackad i sina egna förpackningar eller kartonger. Blanda inte varianter.
 • Varje huvudkartong eller pall måste ha en etikett för inkommande överföring.
 • Varje förpackning eller huvudkartong som innehåller en lagervara måste ha en produktetikett som visar vilken variant som finns inuti.
 • Varje pall måste ha en produktetikett för varje variant tejpad på pallens utsida.

Steg 1: Ladda ner produktetiketter och etiketter för inkommande överföringar

Om den inkommande överföringen innehåller en produkt kan du ladda ner produktetiketter. När du har skickat in en inkommande överföring och den är i en Inskickad status kan du ladda ner produktetiketter och etiketter för inkommande överföring.

Se till att du skriver ut dina etiketter enligt SFN-kraven.

Steg:

 1. Skapa en inkommande överföring i appen för Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på Ladda ner etiketter.
 3. Välj en etikettstorlek som är kompatibel med din skrivare.
 4. Ladda ner etiketterna.

Det kan ta några minuter för etiketterna att laddas ner efter att den inkommande överföringen har skapats.

En produktetikett skapas för varje produktvariant i din inkommande överföring. Produktetiketter används för att identifiera vilka varianter som är i vilka förpackningar och kartonger. Varje produktetikett innehåller SKU och streckkod för varianten.

En sedel för inkommande överföring skapas för varje inkommande överföring. Sedlar för inkommande överföring används för att identifiera vilken inkommande överföring dina huvudkartonger eller pallar tillhör. Sedeln för inkommande överföring visar ursprung för den inkommande överföringen, destination för den inkommande överföringen och mottagar-ID. ID-numret för mottagaren, eller ASN, är ett unikt nummer som visar information om den inkommande överföringen när den skannas av distributionscentret när leveransen tas emot.

Steg 2: Bifoga streckkoder till enskilda enheter

Innan du förpackar dina produkter ska du se till att du följer SFN-kraven för streckkodsetiketter när du märker varje enhet med SKU och streckkod. Alla leveranser som anländer till ett SFN-distributionscenter utan lämpliga streckkodsetiketter kommer att kosta dig oväntade serviceavgifter för förberedelser.

Du kan sätta en streckkod på dina produkter på ett av följande sätt:

 • Om tillverkarens streckkodsetiketter följer SFN-kraven kan du använda deras streckkoder.
 • Om du vill använda anpassade streckkoder, eller om tillverkarens streckkodsetiketter inte följer SFN-kraven, kan du skriva ut dina streckkoder och tillämpa dem själv. Du kan skriva ut etiketter med appen Retail Barcode Labels eller SFN:s inkommande överföringar.
 • Om du vill att SFN ska streckkodsmärka dina enheter kan du begära att få streckkodsmärkning mot en ytterligare avgift genom att kontakta SFN-supportteamet via e-post eller skapa ett specialprojekt.

En produkt med en streckkod placerad i en låda

Steg 3: Packa identiska produkter tillsammans i förpackningar eller kartonger

Varje huvudkartong och inre förpackning måste ha produktetiketter som inkluderar SKU och streckkod för varje medföljande variant.

Blanda inte varianter i kartonger, utan att ha sorterat och märkt dem på korrekt sätt. Om du skickar flera varianter ska du se till att de ligger separat i försändelsen. Packa huvudkartong med antingen en enda varianttyp eller med förpackningar inuti (såsom plastpåsar eller mindre lådor) som var och en har en etikett och innehåller en enda varianttyp.

Varianter måste separeras när de förpackas

Om dina varianter packas i inre förpackningar ska dessa placeras i en större huvudkartong. Blanda inte småförpackningar av olika varianter i samma huvudkartong.

Om du behöver ha förpackningar inuti med olika varianter inom en huvudkartong, fäst en produktetikett för varje variant på utsidan av huvudkartongen tillsammans med fraktsedeln. Detta hjälper lagret att identifiera produkterna innan du öppnar lådan.

Vissa inkommande överföringar kan kräva flera huvudkartonger. Du kan använda lastpallar för att skicka flera huvudkartonger. Om det är möjligt bör du inte blanda huvudkartonger med olika varianter på samma pall. Om du använder pallar måste produktetiketterna och överföringsetiketterna sitta fast på pallens utsida, samt på huvudkartongen.

Steg 4: Skriv ut och bifoga produktetiketter på förpackningar och huvudkartonger

Skriv ut produktetiketterna och fäst dem i deras motsvarande småförpackningar och huvudkartonger för att visa vilka varianter de innehåller. Om du överför alla lastpallar måste en produktetikett för varje variant även vara fäst på varje pall.

Om en huvudkartong innehåller inre olika varianter ska du bifoga produktetiketter för varje variant.

Där produktetiketter ska fästas

Steg 5: Skriv ut och fäst etiketter för inkommande överföring på huvudkartonger och pallar

Varje överföring måste ha en etikett för inkommande överföring för att identifiera vilken inkommande överföring som huvudkartongen eller pallarna tillhör. Etiketten måste finnas på varje huvudkartong eller pall.

Skriv ut etiketter för inkommande överföring och fäst dem på utsidan av varje huvudkartong eller pall. Om du använder lastpallar ska du se till att etiketten för inkommande överföring är tillgänglig och skyddad av lastpallens omslag. Bifoga gärna två etiketter för inkommande överföring till pallar om en skulle falla av under överföringen.

Där inkommande överföringsetiketter ska bifogas

Steg 6: Skicka inkommande överföring och lägg till spårning

Välj en leveranstjänst för att skicka din inkommande överföring till distributionscentret. Lägg till spårningsnummer från bud eller speditör till den skickade inkommande överföringen i appen för Shopifys distributionsnätverk. Detta gör att distributionscentret vet när din inkommande överföring kommer att anlända.

Kontakta dem för att få spårningsnumret om din leverantör skickar den inkommande överföringen direkt till distributionscentret.

Mer information om att lägga till spårningsinformation.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis