Packnings- och etiketteringsriktlinjer för Små paket för Shopifys distributionsnätverk

När du skickar lagervaror till Shopifys distributionsnätverk (SFN) med hjälp av Små paket måste alla produkter vara packade i lådor som uppfyller SFN:s förpacknings- och etiketteringsriktlinjer.

Följ dessa riktlinjer för packning och etikettering av dina försändelser med små paket för att undvika fel, förseningar och avgifter för icke-efterlevnad när SFN tar emot dina produkter:

 • Sortera produktvarianter till sina inre förpackningar, som lådor eller påsar.
 • Använd fyllningsmaterial för att skydda produkter från skador vid leverans.
 • Fäst en produktetikett på varje innerförpackning och låda.
 • Fäst en flyttetikett på varje låda.

SFN-förpackningsriktlinjer för lådor

Innan du packar dina produkter bör du granska budföretagets riktlinjer avseende låddimensioner och överdimensionerade lådor för att säkerställa att din låda uppfyller deras standarder. Användning av en överdimensionerad låda kan leda till specialhanteringsavgifter.

Använd rejäla pappkartonger som håller för produkternas vikt. Använd inte lådor som är fuktiga, skadade eller som har gamla påklistrade etiketter.

Följande sektion ger instruktioner om hur du ska sortera och packa dina produkter.

Separera produktvarianter

Om du organiserar dina produkter när du packar dem för frakt hjälper det SFN att snabbt ta emot dina produkter. Packa endast en produktvariant per låda när det är möjligt. Om du till exempel levererar en tröja som har 3 olika storlekar ska du packa varje tröjstorlek i en separat låda.

Om du inte kan undvika att packa produktvarianter tillsammans i samma låda, separera varje produktvariant i en individuell innerförpackning, till exempel en liten låda eller en genomskinlig påse. Bifoga produktetiketter för varje innerpåse och stäng dem sedan innan leverans.

Om dina produktvarianter inte separeras när SFN tar emot din leverans debiteras du en avgift för icke-efterlevnad för den extra tid som krävs för att behandla din försändelse. Orderleverans kan försenas med 10 arbetsdagar för leveranser som inte uppfyller kraven.

Skydda dina produkter från skada under leverans

När du packar produkter för att leverera till SFN måste du skydda dina produkter från skador under leverans. SFN-personal vidtar alla försiktighetsmått för att se till att dina produkter inte skadas vid mottagandet. Försiktig hantering från din transportör kan dock inte garanteras. Skadade produkter kan vara dyra att ersätta och många fordringar gällande skador avvisas.

Följ dessa riktlinjer för att skydda produkter mot skador:

 • Placera minst 5 cm (2 tum) utfyllnadsmaterial mellan dina produkter och varje lådas väggar. Utfyllnadsmaterial kan vara följande:

  • bubbelplast
  • stort industripapper
  • skum
  • luftkuddar
 • Fyll upp tomma utrymmen så att produkterna inte flyttas runt under leverans.

 • Undvik att fraktkartonger som är tyngre än 22 kg (50 lb). Det är större risk att stora kartonger skadas om de tappas.

 • Om du vill stänga lådor använder du frakttejp som är minst 5 cm (2 tum) bred. Applicera flera tejplager vid varje öppning. Kom ihåg att tejpa botten av varje låda på ett säkert sätt.

För att stödja eventuell försäkringsfordran vid skada under frakt kan du ta bilder av ditt utfyllnadsmaterial innan du stänger varje låda.

SFN-riktlinjer för streckkodsplacering

När du har laddat ner dina produktetiketter eller flyttetiketter ska du se till att dina innerförpackningar och lådor är korrekt etiketterade. Följande avsnitt ger vägledning om hur du etiketterar din försändelse korrekt.

Fäst produktetiketter på innerförpackningar och lådor

Produktetiketter används för att identifiera vilka produkter som är förpackade inuti en innerförpackning eller låda. Följ dessa riktlinjer för att säkerställa att SFN tar emot dina produkter snabbt och korrekt:

 • Fäst en produktetikett på varje inrnerförpackning.
 • Fäst en produktetikett på lådans utsida för lådor som innehåller en enda produkt.
 • För lådor som innehåller flera produktvarianter, fäst en etikett för varje produktvariant på lådans utsida.

Fäst flyttetiketter på lådor

Varje försändelse måste ha en flyttetikett för att identifiera vilken inkommande flytt lådorna tillhör. Fäst en flyttetikett på utsidan av varje låda som du skickar till SFN.

Om flyttetiketten saknas när SFN tar emot din leverans debiteras du en avgift för icke-efterlevnad för den extra tid som krävs för att behandla dina produkter. Orderdistribution kan försenas med 10 arbetsdagar för inkommande flyttar som inte uppfyller kraven.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis