Välj en förpackningsmetod för att skicka produkter till Shopify Fulfillment Network

När du skickar produkter till distributionsnätverket Shopify Fulfillment Network (SFN) måste du välja en förpackningsmetod. En förpackningsmetod som kommuniceras till distributionsnätverket Shopify Fulfillment Network avgör hur artiklarna anländer och vad som fortfarande behöver göras av vårt distributionscenter för att göra produkterna tillgängliga. Det är här som Shopifys Prep-tjänster kan väljas.

Olika förpackningsmetoder

Din förpackningsmetod beror på om du endast skickar en enda produktvariant i varje låda eller flera produktvarianter i samma låda. Varje produktvariant kallas SKU (lagerhållningsenhet) och de två metoderna som finns tillgängliga för att skicka dina produkter till SFN är:

  • förpackning med enskild SKU
  • förpackning med flera SKU

Om du använder metoden med förpackning med flera SKU måste du separera produkter med olika SKU:er från varandra med hjälp av avdelare eller förpackningspåsar.

När du har konfigurerat din förpackningsmetod måste du ladda ner och skriva ut dina lådetiketter.

Enkel SKU-förpackningsmetod

Om var och en av lådorna som du skickar till SFN innehåller en enda produktvariant väljer du Enskild SKU som din förpackningsmetod.Du kan sedan ange antalet enheter för varje SKU som finns i varje låda och hur många lådor du skickar till SFN.Om du till exempel skickar 20 sweatshirts i medium och 5 av dem passar i varje låda, är antalet lådor 4 och enheter per låda 5.

Om du har olika lådor med olika antal för samma SKU i var och en av dem kan du klicka på Lägg till lådkonfiguration för den SKU:en för att visa de olika förpackningsmetoderna. Om du till exempel skickar 8 sweatshirts i medium fördelat på 2 lådor, där en låda innehåller 5 sweatshirts och den andra innehåller 3 sweatshirts, konfigurera då dina lådor för den SKU:en som följer:

  • 1 låda med 5 sweatshirts i medium
  • 1 låda med 3 sweatshirts i storlek medium

Metod för förpackning med flera SKU:er

Om några av eller alla dina lådor som du skickar till SFN innehåller mer än en SKU väljer du flera SKU:er som din förpackningsmetod.Du kan sedan ange antalet enheter för varje SKU som finns i varje låda och hur många lådor med den konfigurationen du skickar till SFN.Om du till exempel skickar 12 sweatshirts i large och 20 sweatshirts i medium, och varje låda innehåller 3 sweatshirts i large och 5 sweatshirts i medium, är antalet lådor 4, enheterna per låda för sweatshirts i large är 3 och enheterna per låda för sweatshirts i medium är 5.

Om du har olika lådor med olika antal olika SKU:er i dem kan du klicka på Lägg till lådkonfiguration för att visa den avvikande förpackningsmetoden.Om du till exempel skickar 7 sweatshirts i large och 12 sweatshirts i medium, och du kan få in upp till 3 sweatshirts i large och 5 sweatshirts i medium i samma låda, kan du konfigurera den som följande:

  • 2 lådor med 3 sweatshirts i large och 5 sweatshirts i medium
  • 1 låda med 1 sweatshirt i storlek large och 2 sweatshirts i storlek medium

Skicka in din förpackningsmetod och ladda ner förpackningsetiketter

När du har avslutat konfigureringen av din förpackningsmetod för alla produkter som du skickar till SFN kan du skicka in din förpackningsmetod och generera etiketter.Om du vill skicka in din förpackningsmetod till SFN klickar du på Nästa och klickar sedan på Bekräfta.

När du har skickat in din förpackningsmetod kan du skriva ut dina lådinnehållsetiketter. Varje etikett anger hur många av varje produkt som finns i varje låda. Välj det format du vill skriva ut etiketterna i och klicka sedan på Ladda ner lådinnehållsetiketter för att skriva ut dina lådetiketter.

Etiketter på lådor måste märkas på utsidan av varje låda och det får inte finnas några andra etiketter på lådan förutom fraktsedeln.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis