Wybieranie metody pakowania w celu wysyłki produktów do sieci Shopify Fulfillment Network

Kiedy wysyłasz produkty do sieci Shopify Fulfillment Network (SFN), musisz wybrać metodę pakowania. Metoda pakowania informuje sieć Shopify Fulfillment Network, w jaki sposób towary dotrą i jakie działania musi jeszcze wykonać centrum realizacji, aby produkty były dostępne.

Opis metod pakowania w pudełka

Metoda pakowania zależy od tego, czy w każdym pudełku wysyłasz tylko jeden wariant produktu, czy też jedno pudełko zawiera wiele wariantów produktu. Każdy wariant produktu jest określany jako SKU (jednostka magazynowania), a dwie dostępne metody wysyłania produktów do sieci SFN to:

  • pakowanie pojedynczych SKU
  • pakowanie wielu SKU

Jeśli korzystasz z metody pakowania wielu jednostek magazynowych musisz oddzielić produkty z różnymi SKU za pomocą separatorów lub toreb foliowych.

Po skonfigurowaniu metody pakowania musisz pobrać i wydrukować etykiety pudełka.

Metoda pakowania z pojedynczymi SKU

Jeśli każde z pudełek, które wysyłasz do sieci SFN, zawiera jeden wariant produktu, jako metodę pakowania wybierz Pojedyncze SKU. Następnie możesz wprowadzić liczbę sztuk każdej SKU w danym pudełku oraz liczbę pudełek, które wysyłasz do SFN. Na przykład, jeśli wysyłasz 20 bluz w rozmiarze M i w każdym pudełku mieści się 5 sztuk, liczba pudełek wynosi 4, a liczba sztuk w pudełku wynosi 5.

Jeśli masz różne pudełka z różnymi numerami tej samej jednostki SKU w każdym z nich, możesz kliknąć opcję Dodaj konfigurację pudełka dla takiej jednostki SKU, aby wskazać różne metody pakowania. Na przykład, jeśli wysyłasz 8 średniego rozmiaru bluz w 2 pudełkach, przy czym jedno pudełko zawiera 5 bluz, a drugie 3 bluzy, to skonfiguruj pudełka dla tej jednostki SKU w następujący sposób:

  • 1 pudełko z 5 bluzami w rozmiarze M
  • 1 pudełko z 3 bluzami w średnim rozmiarze

Metoda pakowania z wieloma SKU

Jeśli niektóre lub wszystkie pudełka, które wysyłasz do SFN, zawierają więcej niż jedną jednostkę SKU, wybierz opcję Wiele SKU jako metodę pakowania. Możesz wówczas wprowadzić liczbę sztuk każdej SKU w danym pudełku oraz liczbę pudełek z taką konfiguracją, które wysyłasz do SFN. Na przykład, jeśli wysyłasz 12 bluz w rozmiarze L i 20 bluz w rozmiarze M, a każde pudełko zawiera 3 bluzy w rozmiarze L i 5 bluz w rozmiarze M, wówczas liczba pudełek to 4, liczba sztuk w pudełku dla bluz w rozmiarze L wynosi 3, a liczba sztuk w pudełku dla bluz w rozmiarze M to 5.

Jeśli masz różne pudełka zawierające różną liczbę różnych SKU, możesz kliknąć opcję Dodaj konfigurację pudełka, aby wskazać różne metody pakowania. Na przykład, jeśli wysyłasz 7 bluz w rozmiarze L i 12 bluz w rozmiarze M i w jednym pudełku można zmieścić maksymalnie 3 bluzy w rozmiarze L i 5 bluz w rozmiarze M, można skonfigurować pudełko w następujący sposób:

  • 2 pudełka z 3 bluzami w rozmiarze L i 5 bluzami w rozmiarze M
  • 1 pudełko z 1 bluzą w dużym rozmiarze i 2 bluzami w średnim rozmiarze

Przesyłanie metody pakowania i pobieranie etykiet pudełek

Po zakończeniu konfigurowania metody pakowania dla wszystkich produktów, które wysyłasz do SFN, możesz przesłać metodę pakowania i wygenerować etykiety. Aby przesłać metodę pakowania do sieci SFN, kliknij opcję Dalej, a następnie kliknij przycisk Potwierdź.

Po przesłaniu metody pakowania możesz wydrukować etykiety z zawartością pudełka. Każda etykieta określa liczbą sztuk dla każdego produktu w danym pudełku. Wybierz format, w którym chcesz wydrukować etykiety, a następnie kliknij opcję Pobierz etykiety z zawartością pudełka, aby wydrukować etykiety.

Etykiety z zawartością muszą być umieszczone na każdym pudełku. Na pudełku nie należy umieszczać żadnych innych etykiet (z wyjątkiem etykiety wysyłkowej).

Wymagania dotyczące etykietowania zawartości pudełka

Etykiety zawartości pudełek SFN wskazują zawartość pudełka na poziomie jednostki i zawierają unikalny identyfikator pudełka, który jest skanowany i śledzony w naszych centrach realizacji.

Jeśli etykiety zawartości pudełek nie zostaną zastosowane, przesyłka przychodząca SFN zostanie uznana za niezgodną z wymaganiami i zostanie naliczona opłata za niezgodność z wymaganiami. Ponadto, przyjęcie przesyłki przychodzącej może opóźnić się o 20 dni lub więcej.

Etykiety zawartości pudełek są dostarczane podczas procesu tworzenia transferu przychodzącego w kroku 4. Można je pobrać bezpośrednio w dowolnym momencie po utworzeniu transferu przychodzącego ze strony szczegółów transferu przychodzącego w aplikacji SFN.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo