Ramy czasowe i koszty przyjęcia w Sieci realizacji Shopify

Pracownicy Sieci realizacji Shopify (SFN) przyjmują Twoje produkty tak szybko, jak to możliwe. Koszty z tym związane są uwzględniane w kompleksowym rachunku miesięcznym.

Gdy wysyłasz produkty do centrum realizacji SFN, pracownicy SFN udostępniają je do sprzedaży w poniższych ramach czasowych.

Ramy czasowe przyjęcia dla wysyłek do SFN
Dane wysyłki Ramy czasowe przyjęcia
Wszystkie przesyłki w ciągu pierwszego miesiąca, w ramach których wysyłasz zapasy do SFN 5 dni roboczych
Przesyłki istniejących produktów po pierwszym miesiącu 2 dni robocze
Przesyłki nowych produktów, które nie zostały wcześniej otrzymane przez SFN, po pierwszym miesiącu 3 dni robocze
Przesyłki niezgodne z wytycznymi SFN 10 dni roboczych lub więcej

Jeśli Twoja przesyłka nie będzie mogła zostać bezpiecznie przyjęta, może dojść do opóźnień w przetwarzaniu lub zwrotu przesyłki. Jeśli podczas przyjęcia pracownicy SFN stwierdzą uszkodzenia lub brak produktów, odpowiednie szczegóły będzie można sprawdzić w aplikacji SFN.

Ramy czasowe przyjęcia

W ciągu pierwszego miesiąca wysyłki produktów do SFN Twoje przesyłki są przyjmowane w ciągu 5 dni roboczych. Ten czas przetwarzania zostaje skrócony do 2 dni roboczych po zakończeniu pierwszego miesiąca współpracy z SFN. Produkty wysyłane do SFN po raz pierwszy są przyjmowane w ciągu 3 dni roboczych. Te ramy czasowe są obliczane na podstawie czasu skanowania dostawy przewoźnika po dotarciu przesyłki do centrum realizacji SFN.

Pierwsza kontrola artykułów

Gdy Twoje produkty zostaną po raz pierwszy przyjęte w centrum realizacji SFN, pracownicy SFN zmierzą je i zważą. Ten proces jest nazywany pierwszą kontrolą artykułów. Pomiar i ważenie produktów pomaga zapewnić wysyłkę zamówień z uwzględnieniem najlepszych dostępnych stawek przewoźnika.

Szczegóły wymiarów i wagi produktów można znaleźć, przechodząc do stron produktów w panelu administracyjnym Shopify i sprawdzając sekcję Szczegóły realizacji.

Brakujące lub dodatkowe jednostki

Pracownicy SFN oczekują, że otrzymają ilości zapasów wymienione na liście transferu przychodzącego. Jeśli w Twojej przesyłce brakuje jednostek lub zawiera ona dodatkowe jednostki, może ona wymagać procesu audytu, który opóźnia czas przyjęcia.

Aby uniknąć konieczności audytu w przypadku niewielkich marginesów błędu, do transferu przychodzącego można dodać zakres procentowy, który jest nazywany zakresem ilości. Jeśli przyjmowane ilości mieszczą się w zakresie ilości, transfer jest przyjmowany w sposób standardowy. Domyślnie zakres ilości jest ustawiony na 0%. Dowiedz się więcej o dodawaniu zakresów ilości.

Produkty uszkodzone

W trakcie przyjęcia pracownicy SFN sprawdzają wszelkie uszkodzone produkty, aby ustalić, czy można je przywrócić do stanu pozwalającego na ich sprzedaż. Jeśli jest to możliwe, produkt jest przyjmowany jako standardowy. Jeśli jednak produkt nie nadaje się do sprzedaży, pracownicy SFN przesyłają zdjęcia i uwagi dotyczące uszkodzeń. W aplikacji SFN, na stronie transferu przychodzącego, można uzyskać dostęp do zdjęć i opisów uszkodzeń.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo uszkodzenia produktów podczas wysyłki, użyj dodatkowych materiałów wyściełających do ich ochrony. Dowiedz się więcej o pakowaniu i etykietowaniu produktów.

Przesyłki, których przyjmowanie jest niebezpieczne

Czas przyjęcia może się wydłużyć, jeśli przyjęcie Twoich produktów wiąże się z niebezpieczeństwem. Produkty niebezpieczne to materiały niebezpieczne, ostre produkty, które nie są zabezpieczone, oraz nieustabilizowane palety. Jeśli pracownicy SFN kompletnie nie są w stanie przyjąć Twoich produktów, Twoja przesyłka może zostać zwrócona do lokalizacji nadania.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo