Bilansowanie zapasów w Sieci realizacji Shopify

Bilansowanie zapasów odnosi się do dystrybucji produktów pomiędzy centrami realizacji Sieci realizacji Shopify (SFN). Po wysłaniu zapasów do sieci SFN jej pracownicy automatycznie rozpoczynają dystrybucję i umieszczanie produktów w magazynach w pobliżu klientów, tak by umożliwić ich szybką dostawę. Bilansowanie zapasów pozwala na wyświetlenie trafnej deklaracji dotyczącej terminu dostawy dostawy przy realizacji zakupu dla większości klientów w USA. Koszt bilansowania zapasów jest uwzględniony w miesięcznym rozliczeniu SFN.

SFN wykorzystuje model prognozowania w celu ustalenia optymalnego sposobu dystrybucji zapasów pomiędzy centra realizacji SFN. Po dołączeniu do Sieci realizacji Shopify zostajesz przypisany(-a) do centrum realizacji, do którego wysyłasz wszystkie swoje zapasy. Po przetworzeniu Twoich zapasów przez pracowników SFN w tym centrum realizacji, są one na bieżąco dystrybuowane pomiędzy inne centra realizacji sieci SFN.

Uzyskaj dostęp do transferów wewnętrznych SFN

Możesz wyświetlić produkty dystrybuowane do lokalizacji w aplikacji SFN. Ilość przychodzących pozycji obejmuje transfery wewnętrzne, które są zapasami przychodzącymi do centrum realizacji SFN w ramach bilansowania zapasów.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
  2. W sekcji Przegląd zapasów kliknij strzałkę w dół w sekcji Dystrybucja dla lokalizacji, aby wyświetlić listę dystrybuowanych produktów.
  3. Jeśli chcesz wyświetlić rozproszoną ilość dla jednej pozycji zapasów, kliknij pozycję zapasów. Dystrybuowana ilość znajduje się w sekcji Transfery wewnętrzne.
  4. Opcjonalnie: Możesz kliknąć wszystkie lokalizacje i wybrać lokalizację, aby filtrować ilości dla tej lokalizacji.

Aby uzyskać informacje o miejscu przechowywania zapasów, możesz uzyskać dostęp do stanów zapasów w aplikacji SFN.

Zagadnienia dotyczące bilansowania zapasów

Podczas transportu pomiędzy centrami realizacji SFN Twoje produkty są tymczasowo niedostępne do sprzedaży. Aby zapewnić w tym czasie realizację zamówień klientów, SFN automatycznie realizuje nowe zamówienia, wykorzystując produkty przechowywane w Twoim centrum realizacji.

Chociaż nie wskazano minimalnej ilości zapasów wymaganej do korzystania z SFN, należy przesłać do SFN wystarczającą ilość zapasów, aby można je było rozdystrybuować między wszystkie centra realizacji SFN. Dzięki tej dystrybucji SFN jest w stanie zapewnić 2-dniową dostawę dla większości klientów. Jeśli poziomy zapasów danego produktu są zbyt niskie, aby można było obsługiwać realizację z wielu centrów realizacji SFN, sieć SFN przechowuje ten produkt w mniejszej liczbie lokalizacji i ogranicza częstość redystrybucji produktu.

Śledzenie tych lokalizacji jest ważne ze względu na konsekwencje podatkowe dla dystrybuowanych zapasów i miejsc, w których Twój sklep ma nexus w Stanach Zjednoczonych. Dowiedz się więcej o obowiązkach podatkowych w USA.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo