Lagerbalansering för Shopifys distributionsnätverk

Med lagerbalansering avses distribution av dina produkter över distributionscentra i Shopifys distributionsnätverk (SFN). När du skickar lagervaror till SFN, distribuerar och lagrar SFN-personal automatiskt dina produkter nära dina kunder för att säkerställa snabb leverans. Lagerbalansering gör det möjligt för dig att visa ett korrekt leveranslöfte för de flesta amerikanska kunder i kassan. Kostnaden för lagerbalansering ingår i din månatliga SFN-faktura.

SFN använder en prognosmodell för att avgöra det bästa sättet att fördela ditt lager över SFN-distributionscentra. När du går med i SFN tilldelas du en distributionscenterhubb dit du skickar alla dina lagervaror. När SFN-personal har behandlat ditt lager i distributionscentrumhubben distribueras dina produkter löpande över SFN:s nätverk av distributionscentra.

Få tillgång till SFN interna flyttar

Du kan se produkterna som distribueras till en plats i din SFN-app. Den inkommande kvantiteten av din artikel inkluderar interna flyttar, vilket är lager som är inkommande till ett SFN-distributionscenter som en del av lagerinventering.

Steg:

  1. Från din Shopify-administratör, klicka på Appar > Shopifys distributionsnätverk.
  2. I avsnittet Lageröversikt klickar du på nedåtpilen i distributionsavsnittet för en plats för att visa listan över distribuerade produkter.
  3. Om du vill visa den distribuerade kvantiteten för en enda lagerartikel klickar du på en lagerartikel. Kvantiteten som distribueras finns i avsnittet Interna överföringar.
  4. Valfritt: Du kan klicka på Alla platser och välja en plats för att filtrera kvantiteterna för den platsen.

Om du vill ha information om var ditt lagersaldo lagras kan du komma åt lagertillstånden i din SFN-app.

Överväganden vid lagersaldo

Dina produkter är för tillfället inte tillgängliga att sälja under transport mellan SFN-distributionscentra. För att säkerställa att kundordrar distribueras under denna tid kommer SFN automatiskt att distribuera nya ordrar med hjälp av produkter som lagras i din distributionscenterhubb.

Även om det inte finns något minimikrav för lager för att använda SFN måste du skicka en tillräckligt stor mängd produkter till SFN för att de ska kunna distribuera ett lämpligt lagerantal över SFN-distributionscentra. Denna distribution över nätverket gör det möjligt för SFN att tillhandahålla tvådagarsleverans till fler av dina kunder. Om en specifik produkts lagernivåer är för låga för att stödja distribution från flera SFN-distributionscentra, lagrar SFN produkten på färre platser och detta begränsar hur ofta produkten distribueras.

Att hålla reda på dessa platser är viktigt för skattekonsekvenser på distribuerad lagerförteckning och var din butik har nexus i USA. Läs mer om skyldighet att betala skatt i USA.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis