Lagerbalansering för Shopifys distributionsnätverk

Med lagerbalansering avses distribution av dina produkter över distributionscentra i Shopifys distributionsnätverk (SFN). När du skickar lagervaror till SFN, distribuerar och lagrar SFN-personal automatiskt dina produkter nära dina kunder för att säkerställa snabb leverans. Lagerbalansering gör det möjligt för dig att visa ett korrekt leveranslöfte för de flesta amerikanska kunder i kassan. Kostnaden för lagerbalansering ingår i din månatliga SFN-faktura.

SFN använder en prognosmodell för att avgöra det bästa sättet att fördela ditt lager över SFN-distributionscentra. När du går med i SFN tilldelas du en distributionscenterhubb dit du skickar alla dina lagervaror. När SFN-personal har behandlat ditt lager i distributionscentrumhubben distribueras dina produkter löpande över SFN:s nätverk av distributionscentra.

Överväganden för lagersaldo

Dina produkter är för tillfället inte tillgängliga att sälja under transport mellan SFN-distributionscentra. För att säkerställa att kundordrar distribueras under denna tid kommer SFN automatiskt att distribuera nya ordrar med hjälp av produkter som lagras i din distributionscenterhubb.

Att hålla reda på dessa platser är viktigt för skattekonsekvenser på distribuerad lagerförteckning och var din butik har nexus i USA. Läs mer om skyldighet att betala skatt i USA.

Förbereder dina produkter för bästa resultat

Även om det inte finns något minimikrav för lager för att använda SFN måste du skicka en tillräckligt stor mängd produkter till SFN för att de ska kunna distribuera ett lämpligt lagerantal över SFN-distributionscentra. Denna distribution över nätverket gör det möjligt för SFN att tillhandahålla tvådagarsleverans till fler av dina kunder. Om en specifik produkts lagernivåer är för låga för att stödja distribution från flera SFN-distributionscentra, lagrar SFN produkten på färre platser och detta begränsar hur ofta produkten distribueras.

Vi rekommenderar att du delar upp dina produkter i minst fyra förpackningar för optimal omdistribution. Om du delar upp dina produkter efter förpackning blir det möjligt för de associerade distributionscentren att enkelt fördela produkterna över flera zoner.

Exempel

I det här exemplet skapar du som handlare en inkommande överföring för 2 lagerhållningsenheter och 100 enheter, eller 50 per lagerhållningsenhet. Du packar dina lagerhållningsenheter och enheter i fem lådor. Varje låda innehåller 2 lagerhållningsenheter och 20 enheter. Eftersom det finns fem lådor kan navet i ett distributionscenter vidarebefordra dem till det distributionscenter som kan distribuera orderen mest effektivt, vilket leder till snabbare inkommande mottagningstid och kortare leveranstider.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis