Lagerbalansering för Shopifys distributionsnätverk

Med lagerbalansering avses distribution av dina produkter över distributionscentra i Shopifys distributionsnätverk (SFN). När du skickar lagervaror till SFN, distribuerar och lagrar SFN-personal automatiskt dina produkter nära dina kunder för att säkerställa snabb leverans. Lagerbalansering gör det möjligt för dig att visa ett korrekt leveranslöfte för de flesta amerikanska kunder i kassan. Kostnaden för lagerbalansering ingår i din månatliga SFN-faktura.

SFN använder en prognosmodell för att avgöra det bästa sättet att fördela ditt lager över SFN-distributionscentra. När du går med i SFN tilldelas du en distributionscenterhubb dit du skickar alla dina lagervaror. När SFN-personal har behandlat ditt lager i distributionscentrumhubben distribueras dina produkter löpande över SFN:s nätverk av distributionscentra.

Dina produkter är för tillfället inte tillgängliga att sälja under transport mellan SFN-distributionscentra. För att säkerställa att kundordrar distribueras under denna tid kommer SFN automatiskt att distribuera nya ordrar med hjälp av produkter som lagras i din distributionscenterhubb.

Även om det inte finns något minimilager för användning av SFN måste du skicka en tillräckligt stor mängd produkter till SFN för att distribution över SFN-distributionscentra. Denna distribution över nätverket gör det möjligt för SFN att tillhandahålla tvådagarsleverans till fler av dina kunder. Om en specifik produkts lagernivåer är för låga för att stödja distribution från flera SFN-distributionscentrum, lagrar SFN produkten på färre platser och detta begränsar hur ofta produkten distribueras.

Gå till lagerfliken i din SFN-app för information om var ditt lagersaldo lagras. Att hålla reda på dessa platser är viktigt för skattekonsekvenser på distribuerat lagersaldo och var din butik har knutpunkter i USA. Läs mer om skyldigheter att betala skatt i USA.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis