Lagerförhållanden för Shopifys distributionsnätverk

Lagerhållningstillstånd hjälper dig att förstå var ditt lager är fysiskt och om det kan säljas. Lagermängden som visas i Shopify-admin kan vara annorlunda än den mängd som visas i appen för Shopifys distributionsnätverk (SFN).

Få tillgång till SFN-lagerhållningstillstånd

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Fulfillment Network.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på fliken Lager.

 5. Lagermängden som finns i varje lagerhållningstillstånd visas i kolumnerna i tabellen.

 6. Valfritt: klicka på en produkt för att visa det detaljerade lagerhållningstillståndet.

Lagerskillnader mellan SFN-appen och din Shopify-admin

Eftersom SFN-appen och Shopify-admin beräknar lagerbelopp på olika sätt kan olika lagerbelopp visas. Följande är vanliga orsaker till lagerskillnaderna:

Lagerskillnader på grund av fördröjning i din distribution

Om du har en konfigurerad fördröjning kan lagermängden som visas i SFN-appen vara högre än den lagermängden som visas i din Shopify-admin.Avvikelsen beror på att lager ändras till ett dedikerat tillstånd i Shopify-admin när en order skapas, men lagret i SFN-appen förblir med statusen tillgängligt tills fördröjningen för distributionen har avslutats.När fördröjningen för din distribution slutar blir lagret Ej tillgängligt i SFN-appen och statusen ändras till Distribution pågår.

Lagerskillnader på grund av lagerinventering

Lagernivån är i tillståndet intern överföring som en del av skapa lagersaldo, den lagermängden som sedan visas i SFN-appen kan vara lägre än lagermängden som visas i Shopify-admin. Eftersom lager som är en del av att skapa lagersaldo inte är tillgängligt för försäljning kan ett lägre lagerbelopp visas i SFN-appen än i din Shopify-admin.

Definition av SFN-lagerhållningstillstånd

Shopifys distributionsnätverk använder följande tillstånd för att gruppera ditt lager:

Definitioner för varje SFN-lagertillstånd
lagertillstånd Definition
Inkommande

Lager som är under transport till ett SFN-distributionscenter. Lagerförteckningen är inte tillgänglig för försäljning förrän ett distributionscenter tar emot det och statusen ändras till Tillgänglig.

På en produkts sida kan du få tillgång till en mer detaljerad beskrivning av status för inkommande lagervaror.

 • Inkommande överföring: Lager som är inkommande som en del av en inkommande överföring.
 • Inkommande returer: Inkommande lagervaror som en del av en retur.
Till hands Total lagerförteckning som finns på ett SFN-distributionscenter och i ett tillgängligt eller otillgängligt tillstånd.
Tillgängligt Lager som är tillgängligt för försäljning.
Ej tillgänglig

Lager som inte är tillgängligt för försäljning.

På en produkts sida kan du få tillgång till en mer detaljerad beskrivning av otillgängligt lagertillstånd.

 • Distribution pågår: Lager som har sålts.
 • Intern överföring: Lagervaror som flyttas från ett distributionscenter till ett annat som en del av lagerutjämning.
 • Gör om: Lagervaror som kontrolleras och packas om, så att de kan göras tillgängliga för distribution.
 • Skadad: Lagervaror som är skadade och väntar på kassering eller skickas tillbaka till dig.
 • Skicka tillbaka: Lagervaror som skickas tillbaka till dig.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis