Lagerförhållanden för Shopifys distributionsnätverk

Lagertillstånd hjälper dig att dela upp din lagernivå i grupper som visar var ditt fysiska lager finns och om det kan säljas. Shopifys distributionsnätverk använder följande tillstånd för att gruppera, eller kategorisera, ditt lager:

  • Till hands - Lager som fysiskt finns hos Shopifys distributionsnätverks distributionscenter. Lager som finns till hands inkluderar överlämnat lager och tillgängligt lager.
  • Inkommande - Lagervaror som är under transport till ett distributionscenter i Shopifys distributionsnätverk. Dessa lagervaror är inte tillgängliga för försäljning förrän de har tagits emot av ett distributionscenter och status har ändrats till Tillgängligt.
  • Väntande distribution - Lagervaror som inte har behandlats eller skickats till ett distributionscenter på grund av att din distributionsfördröjning.
  • Packning och leverans - Lagervaror som har tilldelats en order på ett distributionscenter.
  • Reserverat - Lagervaror som är exkluderade från försäljning.
  • Tillgängligt - Lager som är tillgängligt för tilldelning till nya ordrar.

Tillgängligt lager beräknas med hjälp av följande ekvation:

Till hands - Väntande distribution - Packning och leverans - Reserverat = Tillgängligt

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis