Lagerförhållanden för Shopifys distributionsnätverk

Lagerhållningstillstånd hjälper dig att förstå var ditt lager är fysiskt och om det kan säljas. Lagermängden som visas i Shopify-admin kan vara annorlunda än den mängd som visas i appen för Shopifys distributionsnätverk (SFN).

Få tillgång till SFN-lagerhållningstillstånd

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Shopify Fulfillment Network.
 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på fliken Lager.

 5. Lagermängden som finns i varje lagerhållningstillstånd visas i kolumnerna i tabellen.

 6. Valfritt: klicka på en produkt för att visa det detaljerade lagerhållningstillståndet.

Lagerförteckningsprognos

Du kan se hur många veckor ditt befintliga lager beräknas räcka. Detta kan hjälpa dig hålla koll på när du behöver fylla på lagret.

Prognostiserade lagernivåer erhålls genom att ta de senaste 5 veckornas försäljning och säsongsvariation. Beräkningen skapas genom att ta det tillgängliga lagret och dividera det med den genomsnittliga veckovisa förväntade försäljningen. Lager för interna överföringar räknas in i tillgängligt lager eftersom de snart kommer bli säljbara. Informationen är synlig i avsnittet Prognos under fliken Lager.

Steg:

 1. Klicka på fliken Lager.
 2. Klicka på en produkt för att visa detaljerad lagerstatus.
 3. Under Antal veckors tillgång kan du se det antal veckor av försäljning som finns i lager. Du kan sortera efter Antal veckors tillgång.
 4. Klicka på Visa prognosdiagram för att se detaljerad historik över din försäljning.

Prognosgrafen innehåller:

 • Prognosberäkning - En ekvation som visar dina lagermängder och hur beräkningen görs för att ta fram antalet kvarvarande veckor med tillgång.
 • Genomsnittligt antal sålda artiklar per vecka - Ett medelvärde för din varuförsäljning under de senaste fem veckorna.
 • Genomsnittlig veckovis förväntad försäljning - En uppskattning baserat på ditt genomsnittliga veckovisa antal sålda artiklar och säsongsvariation. Detta inluderar de kommande 12 veckorna.
 • Aktuell tillgångsuppskattning - Uppskattning av hur lång tid det kommer att sälja ut ditt lager baserat på din förväntade försäljning.

Du kan justera din prognos genom att klicka på Justera prognos och följa stegen i förväntade ordrar.

Lagerskillnader mellan SFN-appen och din Shopify-admin

Eftersom SFN-appen och Shopify-admin beräknar lagerbelopp på olika sätt kan olika lagerbelopp visas. Följande är vanliga orsaker till lagerskillnaderna:

Lagerskillnader på grund av fördröjning i din distribution

Om du har en konfigurerad fördröjning kan lagermängden som visas i SFN-appen vara högre än den lagermängden som visas i din Shopify-admin.Avvikelsen beror på att lager ändras till ett dedikerat tillstånd i Shopify-admin när en order skapas, men lagret i SFN-appen förblir med statusen tillgängligt tills fördröjningen för distributionen har avslutats.När fördröjningen för din distribution slutar blir lagret Ej tillgängligt i SFN-appen och statusen ändras till Distribution pågår.

Lagerskillnader på grund av lagerinventering

Lagernivån är i tillståndet intern överföring som en del av skapa lagersaldo, den lagermängden som sedan visas i SFN-appen kan vara lägre än lagermängden som visas i Shopify-admin. Eftersom lager som är en del av att skapa lagersaldo inte är tillgängligt för försäljning kan ett lägre lagerbelopp visas i SFN-appen än i din Shopify-admin.

Definition av SFN-lagerhållningstillstånd

Shopifys distributionsnätverk använder följande tillstånd för att gruppera ditt lager:

Definitioner för varje SFN-lagertillstånd
lagertillstånd Definition
Tillgängligt Lager som är tillgängligt för försäljning. Ej tillgänglig

Lager som inte är tillgängligt för försäljning.

På en produkts sida kan du få tillgång till en mer detaljerad beskrivning av otillgängligt lagertillstånd.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis