Prioriterade inställningar för distribution för Shopifys distributionsnätverk

Ordrar tilldelas till platser baserat på distributionsprioritet. Om du har lager som hanteras av Shopifys distributionsnätverk (SFN) och andra platser, måste du definiera prioriteten för vilka platser som kontrolleras för lager när en order läggs.

Följ dessa bästa praxis om du behöver justera platserna för en order manuellt:

  • När det är möjligt, försök att tilldela ordern till en enda plats.
  • Om du måste tilldela en radartikel till en plats som har tillräckligt stort lager ska du inte dela radartiklar mellan olika platser.
  • Om en artikel är översåld tilldelar du ordern till den prioriterade platsen där artikeln finns i lager.

Till exempel kan dina platser ställas in i följande prioriteringsordning för distribution:

  1. Shopifys distributionsnätverk
  2. Hemmakontor
  3. Detaljhandelsbutik

I det här exemplet har SFN första prioritet för inkommande ordrar som innehåller produkter som är tilldelade till dess plats.

När du skapar ett orderutkast ska du se till att du manuellt väljer vilket distributionscenter du vill ska distribuera ordern. Om du till exempel vill distribuera ditt orderutkast på SFN ska du se till att du manuellt väljer SFN som din distributionsplats.

Om du vill ha mer information om hur du ställer in din distributionsprioritet, se Ställ in prioritet för platser för att distribuera ordrar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis