Välj en förpackningspreferens för dina produkter

Att ange en förpackningspreferens för produkterna kan bidra till att förhindra att de skadas under frakten, genom att se till att de levereras med rätt förpackningsalternativ. Genom att välja en förpackningspreferens kanske du även kan spara in på förpackningskostnader genom att skicka produkter i originalförpackningen.

Du kan välja en av följande förpackningsinställningar för varje produkt:

  • Standard: Det här alternativet passar bäst för artiklar som inte riskerar att skadas. Produkter kommer troligtvis att levereras i en plastpåse eller låda, beroende på produktens storlek och vikt. Standard är standardalternativet och inga extra avgifter tillkommer när du använder det här alternativet.
  • Ömtåligt: Det här alternativet rekommenderas för ömtåliga artiklar, till exempel artiklar som enkelt kan böjas eller krossas. Ytterligare avgifter tillkommer.
  • Originalförpackning: Det här alternativet används när din produkt är redo att levereras i originalförpackningen utan att ytterligare material krävs, till exempel en omslutande låda. Detta kallas ofta ”Leverera i egen förpackning” eller ”SIOC”. När du väljer det här alternativet tillämpas en rabatt.

Välja en förpackningsinställning

Du måste välja förpackningsinställningar för varje produkt separat.

Steg:

  1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
  2. Froån sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Fulfillment Network.
  3. Klicka på Öppna app.
  4. Klicka på fliken Lager.
  5. Paketera de produkter som du vill distribuera via SFN.
  6. I avsnittet Förpackningsinställningar väljer du den förpackning du vill att artikeln ska skickas i.
  7. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis