Undvik att sälja mer lagervaror än vad som finns i Shopifys distributionsnätverk (SFN)

Överförsäljning av lager sker när en kund lägger en order på en produkt som är tillgänglig i din Shopify-butik, men Shopifys distributionsnätverk (SFN) inte har något lager för att den produkten för att kunna distribuera ordern. Granska följande tabell för att lära dig hur du undviker överförsäljning.

Orsaker till överförsäljning och hur du undviker dem
Orsak förebyggande
Manuella justeringar Undvik att göra manuella justeringar i lagret på platsen för Shopifys distributionsnätverk i din Shopify-administratör. Använd åsidosättningssynkronisering som din metod för att synkronisera lager.
Buntar Artiklar som är komponentdelarna för dina paket kan säljas individuellt eller i flera paket. Detta kan orsaka förseningar i lagerberäkningar som leder till överförsäljning, särskilt under perioder med stor efterfrågan. Om du har paket ska du se till att du har hög tillgänglighet för artiklarna i dina paket för att undvika överförsäljning av lager.
Tredjepartsapplikationer Vissa tredjepartsappar, till exempel appar för lagerhanteringslösningar, förköp och paketvaror, försöker göra justeringar i ditt tillgängliga lager på dina hanterade platser. Se till att du inte använder en app som kan justera det tillgängliga lagret på platsen för Shopifys distributionsnätverk.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis