หลีกเลี่ยงการขายสินค้าคงคลังเกินจำนวนในเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN)

การขายสินค้าคงคลังเกินจำนวนจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่พร้อมจำหน่ายบนร้านค้า Shopify ของคุณ แต่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ไม่มีสินค้าคงคลังใดๆ ที่จะจัดการตามคำสั่งซื้อสินค้านั้นๆ ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูวิธีหลีกเลี่ยงการขายเกินจำนวน

สาเหตุของการขายสินค้าเกินจำนวนและวิธีหลีกเลี่ยง
สาเหตุ การป้องกัน
การปรับแต่งด้วยตนเอง หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังด้วยตนเองสำหรับตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ โดยใช้การซิงค์สินค้าคงคลังแบบแทนที่
ชุดสินค้า สินค้าที่เป็นส่วนประกอบของชุดสินค้าสามารถขายแยกชิ้นหรือข้ามชุดได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการคํานวณสินค้าคงคลังที่ส่งผลให้เกิดการขายเกินจำนวน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการสั่งซื้อจำนวนมาก หากคุณมีชุดสินค้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสินค้าในชุดสินค้าพร้อมจำหน่ายเป็นจำนวนมากเพื่อไม่ให้เกิดการขายเกินจำนวนสินค้าคงคลัง
แอปจากภายนอก แอปจากภายนอกบางแอป เช่น โซลูชันการจัดการสินค้าคงคลัง การขายล่วงหน้า และการรวมชุด จะพยายามทำการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังที่ พร้อมจำหน่าย ในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณจัดการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้กำลังใช้แอปที่สามารถแก้ไขสินค้าคงคลังที่ พร้อมจำหน่าย ในตำแหน่งที่ตั้งของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี