ชุดสินค้าสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

ชุดสินค้าคือสินค้ารายการหนึ่งที่จำหน่ายรวมกับสินค้าอีกจำนวนหนึ่ง เมื่อมีการขายชุดสินค้า สินค้าทุกรายการในชุดสินค้านั้นจะถูกจัดการด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ชุดสินค้าสามารถเป็นชุดสูทที่รวมทั้งกางเกงและเสื้อแจ็คเก็ตได้ ทั้งนี้สินค้าที่อยู่ในชุดสินค้าจะสามารถจำหน่ายแยกได้

หากคุณต้องการให้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จัดการชุดสินค้า และสินค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อแล้ว คุณจะสามารถตั้งค่าชุดสินค้าได้ในแอป SFN ของคุณ

สินค้าที่อยู่ในชุดรวมสินค้าจะถูกจัดเก็บแยกใน SFN และสามารถแยกขายเป็นรายการได้ หลังจากที่ SFN ได้รับคำสั่งซื้อที่มีาินค้ารวมชุด SFN จะนำสินค้าแต่ละรายการมาบรรจุและจัดการด้วยกัน

รหัสสินค้าคงคลัง (SKU) ของชุดรวมสินค้าจะถูกเรียกว่า SKU ชุดสินค้า ในขณะที่สินค้าภายในชุดสินค้าจะมี SKU องค์ประกอบ

หากต้องการให้ SFN จัดชุดสินค้าของคุณด้วยบรรจุภัณฑ์พิเศษก่อนที่คุณจะได้รับคำสั่งซื้อของสินค้าเหล่านั้น คุณสามารถขอให้ SFN สร้างชุดสินค้าที่ประกอบล่วงหน้าได้

ข้อกำหนดสำหรับการตั้งค่าชุดสินค้าให้กับ SFN

ก่อนที่คุณจะสามารถตั้งค่าชุดสินค้าใน SFN ได้ สินค้าของคุณจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ตั้งค่าชุดสินค้าในแอป SFN ของคุณ

หากสินค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับชุดสินค้า คุณจะสามารถตั้งค่าชุดสินค้าในแอป SFN ของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกแท็บ "สินค้าคงคลัง"

 3. คลิกสินค้าที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นชุดสินค้า

 4. ในส่วนตั้งค่าชุดสินค้า ให้คลิก "เลือกสินค้า"

 5. เลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มเป็นส่วนประกอบไปยังชุดสินค้าของคุณ

 6. ในคอลัมน์จำนวนต่อชุดสินค้า ให้ป้อนปริมาณของสินค้าที่คุณต้องการใส่ไว้ในชุดสินค้าหนึ่งชุด

 7. คลิก "บันทึกชุดสินค้า"

หากคุณขายสินค้าที่ใช้รายการเดียวกันกับสินค้าอื่นๆ คุณจะสามารถตั้งค่าสินค้าเหล่านั้นเป็นชุดสินค้าและเลือกสินค้าดังกล่าวเป็น SKU ส่วนประกอบได้

ปริมาณส่วนประกอบที่พร้อมให้ใช้งานในชุดสินค้าของคุณ

ในการขายชุดรวมสินค้าของคุณ SFN ต้องมี SKU องค์ประกอบเพียงพอในสต็อกสินค้าเพื่อสร้างชุดสินค้าหนึ่งชุด ในกรณีที่ SFN มี SKU องค์ประกอบในสต็อกสินค้าที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อไม่เพียงพอต่อการสร้างชุดรวมสินค้า ปริมาณที่พร้อมจำหน่ายของชุดสินค้าของคุณจะเป็นศูนย์ และระบบจะแสดงบนร้านค้าคุณว่าหมดสต็อก

ปริมาณที่พร้อมจำหน่ายของชุดสินค้าคุณจะได้รับการกำหนดโดยการคำนวณดังต่อไปนี้

 • ที่ศูนย์การจัดการสินค้าแต่ละแห่ง ปริมาณชุดสินค้าจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่พร้อมจำหน่ายของ SKU องค์ประกอบและจำนวนของแต่ละรายการที่ต้องใช้เพื่อสร้างชุดสินค้า
 • ปริมาณของชุดสินค้าทั้งหมดที่พร้อมจำหน่ายจะเท่ากับผลรวมของปริมาณชุดสินค้าที่สามารถสร้างขึ้นได้ในศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN ทุกแห่ง
 • การคํานวณความพร้อมจำหน่ายของชุดสินค้าจะไม่นับรวมการสั่งซื้อล่วงหน้า การจอง และคำขอการจัดการคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของส่วนประกอบในชุดสินค้า

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าชุดสินค้าทำความสะอาดเส้นผมจำเป็นต้องมีแชมพูและครีมนวดผมเป็นส่วนประกอบของชุดสินค้า หากคุณมีแชมพู 10 ขวด และครีมนวดผม 15 ขวดในสต็อกสินค้าที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ คุณสามารถขายชุดสินค้านั้นได้ 10 ชุด แม้ว่าคุณจะมีแชมพูเพิ่มเติมในศูนย์จัดการคำสั่งซื้ออื่นก็ตาม รายการสินค้าของคุณต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันเพื่อสร้างเป็นชุดรวมสินค้า

เมื่อคุณคืนองค์ประกอบของ SKU กลับสต็อกผ่านการถ่ายโอนขาเข้าไปยังศูนย์จัดการสินค้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิจารณาถึงจํานวนสินค้าคงคลัง SFN ปัจจุบันของคุณ

เข้าถึงปริมาณที่พร้อมจำหน่ายสำหรับชุดรวมสินค้าของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงปริมาณที่พร้อมจำหน่ายของชุดสินค้าในคลังสินค้าของ Shopify admin หรือแอป SFN ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกแท็บ "สินค้าคงคลัง"

 3. คลิกชุดสินค้าที่คุณต้องการเข้าถึง

แก้ไขชุดสินค้าใน SFN

คุณสามารถเพิ่ม ลบ และปรับจำนวนของ SKU องค์ประกอบในชุดสินค้าที่มีอยู่ได้ หากคุณต้องการแก้ไขชุดสินค้าที่มีสินค้าค้างส่งที่ SFN ต้องจัดการ คุณจะต้องจัดการหรือยกเลิกคำสั่งซื้อเหล่านั้นทั้งหมด

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกแท็บ "สินค้าคงคลัง"

 3. คลิกชุดสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข

 4. คลิก "แก้ไขชุดสินค้า"

 5. ปรับสินค้าและจำนวนสินค้าที่คุณต้องการในชุดสินค้าของคุณ

 6. คลิก "บันทึกชุดสินค้า"

การแก้ไขข้อมูลสินค้าสำหรับชุดสินค้า

หากคุณต้องการเปลี่ยนข้อมูลสินค้าใดๆ เกี่ยวกับชุดสินค้านอกเหนือจาก SKU คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดสินค้าได้ในส่วน Shopify admin

การเปลี่ยน SKU สำหรับชุดสินค้า

หากคุณต้องการเปลี่ยน SKU ของชุดสินค้า คุณจำเป็นต้องตั้งค่าชุดสินค้าใหม่

หากคุณต้องการให้ข้อมูลส่วนใหญ่ตรงกัน คุณสามารถทำซ้ำสินค้าของคุณซึ่งอยู่ในชุดสินค้าเดิมเพื่อสร้างชุดสินค้าได้

หากต้องการป้องกันไม่ให้ลูกค้าของคุณซื้อชุดสินค้าเดิม คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนสินค้าเดิมสำหรับชุดสินค้าดังกล่าวให้เป็นไม่พร้อมจำหน่ายในทุกช่องทางการขาย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี