ชุดสินค้าสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

ชุดสินค้าคือสินค้ารายการหนึ่งที่จำหน่ายรวมกับสินค้าอีกจำนวนหนึ่ง เมื่อมีการขายชุดสินค้า สินค้าทุกรายการในชุดสินค้านั้นจะถูกจัดการด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ชุดสินค้าสามารถเป็นชุดสูทที่รวมทั้งกางเกงและเสื้อแจ็คเก็ตได้ ทั้งนี้สินค้าที่อยู่ในชุดสินค้าจะสามารถจำหน่ายแยกได้

หากคุณต้องการให้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จัดการชุดสินค้า และสินค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อแล้ว คุณจะสามารถตั้งค่าชุดสินค้าได้ในแอป SFN ของคุณ

สินค้าที่อยู่ในชุดรวมสินค้าจะถูกจัดเก็บแยกใน SFN และสามารถแยกขายเป็นรายการได้ หลังจากที่ SFN ได้รับคำสั่งซื้อที่มีาินค้ารวมชุด SFN จะนำสินค้าแต่ละรายการมาบรรจุและจัดการด้วยกัน

รหัสสินค้าคงคลัง (SKU) ของชุดรวมสินค้าจะถูกเรียกว่า SKU ชุดสินค้า ในขณะที่สินค้าภายในชุดสินค้าจะมี SKU องค์ประกอบ

ข้อกำหนดสำหรับการตั้งค่าชุดสินค้าให้กับ SFN

ก่อนที่คุณจะสามารถตั้งค่าชุดสินค้าใน SFN ได้ สินค้าของคุณจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

คุณสามารถเพิ่มสินค้าสำหรับชุดรวมสินค้าผ่านทาง Shopify admin ได้โดยไม่ต้องมีการถ่ายโอนขาเข้า

ในกรณีที่จะส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ SKU ชุดสินค้าและ SKU องค์ประกอบต้องมีราคามากกว่า 0 ดอลลาร์สหรัฐ

ตั้งค่าชุดสินค้าในแอป SFN ของคุณ

หากสินค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับชุดสินค้า คุณจะสามารถตั้งค่าชุดสินค้าในแอป SFN ของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกแท็บ “สินค้าคงคลัง

 3. คลิกสินค้าที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นชุดสินค้า

 4. ในหน้าสินค้า ให้คลิกที่เมนูการดำเนินการเพิ่มเติม จากนั้นคลิกสร้างชุดสินค้า

 5. เลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มเป็นส่วนประกอบไปยังชุดสินค้าของคุณ

 6. ในแต่ละรายการ ให้ป้อนจำนวนที่คุณต้องการใส่ไว้ในชุดสินค้าหนึ่งชุด

 7. คลิก “บันทึกชุดสินค้า

หากคุณขายสินค้าที่ใช้รายการเดียวกันกับสินค้าอื่นๆ คุณจะสามารถตั้งค่าสินค้าเหล่านั้นเป็นชุดสินค้าและเลือกสินค้าดังกล่าวเป็น SKU ส่วนประกอบได้

ปริมาณส่วนประกอบที่พร้อมให้ใช้งานในชุดสินค้าของคุณ

ในการขายชุดรวมสินค้าของคุณ SFN ต้องมี SKU องค์ประกอบเพียงพอในสต็อกสินค้าเพื่อสร้างชุดสินค้าหนึ่งชุด ในกรณีที่ SFN มี SKU องค์ประกอบในสต็อกสินค้าที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อไม่เพียงพอต่อการสร้างชุดรวมสินค้า ปริมาณที่พร้อมจำหน่ายของชุดสินค้าของคุณจะเป็นศูนย์ และระบบจะแสดงบนร้านค้าคุณว่าหมดสต็อก

ปริมาณที่พร้อมจำหน่ายของชุดสินค้าคุณจะได้รับการกำหนดโดยการคำนวณดังต่อไปนี้

 • ที่ศูนย์การจัดการสินค้าแต่ละแห่ง ปริมาณชุดสินค้าจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่พร้อมจำหน่ายของ SKU องค์ประกอบและจำนวนของแต่ละรายการที่ต้องใช้เพื่อสร้างชุดสินค้า
 • ปริมาณของชุดสินค้าทั้งหมดที่พร้อมจำหน่ายจะเท่ากับผลรวมของปริมาณชุดสินค้าที่สามารถสร้างขึ้นได้ในศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN ทุกแห่ง
 • การคํานวณความพร้อมจำหน่ายของชุดสินค้าจะไม่นับรวมการสั่งซื้อล่วงหน้า การจอง และคำขอการจัดการคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของส่วนประกอบในชุดสินค้า

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าชุดสินค้าทำความสะอาดเส้นผมจำเป็นต้องมีแชมพูและครีมนวดผมอย่างละหนึ่งขวดเป็นส่วนประกอบของชุดสินค้า หากคุณมีแชมพู 10 ขวด และครีมนวดผม 15 ขวดในสต็อกสินค้าที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ คุณสามารถขายชุดสินค้านั้นได้ 10 ชุด แม้ว่าคุณจะมีแชมพูเพิ่มเติมในศูนย์จัดการคำสั่งซื้ออื่นก็ตาม รายการสินค้าของคุณต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันเพื่อสร้างเป็นชุดรวมสินค้า

เข้าถึงปริมาณที่พร้อมจำหน่ายสำหรับชุดรวมสินค้าของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงปริมาณที่พร้อมจำหน่ายของชุดสินค้าในคลังสินค้าของ Shopify admin หรือแอป SFN ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกแท็บ “สินค้าคงคลัง

 3. คลิกชุดสินค้าที่คุณต้องการเข้าถึง

แก้ไขชุดสินค้าใน SFN

คุณสามารถเพิ่ม ลบ และปรับจำนวนของ SKU องค์ประกอบในชุดสินค้าที่มีอยู่ได้ หากคุณต้องการแก้ไขชุดสินค้าที่มีสินค้าค้างส่งที่ SFN ต้องจัดการ คุณจะต้องจัดการหรือยกเลิกคำสั่งซื้อเหล่านั้นทั้งหมด

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกแท็บ “สินค้าคงคลัง

 3. คลิกชุดสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข

 4. คลิก “แก้ไขชุดสินค้า

 5. ปรับสินค้าและจำนวนสินค้าที่คุณต้องการในชุดสินค้าของคุณ

 6. คลิก “บันทึกชุดสินค้า

การแก้ไขข้อมูลสินค้าสำหรับชุดสินค้า

หากคุณต้องการเปลี่ยนข้อมูลสินค้าใดๆ เกี่ยวกับชุดสินค้านอกเหนือจาก SKU เช่น ราคา ตัวเลือกสินค้า และความพร้อมในการใช้งาน คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดสินค้าได้ ในส่วน Shopify admin

การเปลี่ยน SKU สำหรับชุดสินค้า

หากคุณต้องการเปลี่ยน SKU ของชุดสินค้า คุณจำเป็นต้องตั้งค่าชุดสินค้าใหม่

หากคุณต้องการให้ข้อมูลส่วนใหญ่ตรงกัน คุณสามารถทำซ้ำสินค้าของคุณซึ่งอยู่ในชุดสินค้าเดิมเพื่อสร้างชุดสินค้าใหม่ได้

หากต้องการป้องกันไม่ให้ลูกค้าของคุณซื้อชุดสินค้าเดิม คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนสินค้าเดิมสำหรับชุดสินค้าดังกล่าวให้เป็นไม่พร้อมจำหน่ายในทุกช่องทางการขาย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี