ชุดสินค้าสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

ชุดสินค้าคือสินค้ารายการหนึ่งที่จำหน่ายรวมกับสินค้าอีกจำนวนหนึ่ง เมื่อมีการขายชุดสินค้า สินค้าทุกรายการในชุดสินค้านั้นได้จัดการแล้ว ตัวอย่างเช่น ชุดสินค้าสามารถเป็นชุดสูทที่รวมทั้งกางเกงและเสื้อแจ็คเก็ตได้ ทั้งนี้สินค้าที่อยู่ในชุดสินค้าจะสามารถจำหน่ายแยกได้

หากคุณต้องการให้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จัดการชุดสินค้า และสินค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อแล้ว คุณจะสามารถตั้งค่าชุดสินค้าได้ในแอป SFN ของคุณ

สินค้าที่อยู่ในชุดรวมสินค้าจะถูกจัดเก็บแยกใน SFN และสามารถแยกขายเป็นรายการได้ หลังจากที่ SFN ได้รับคำสั่งซื้อที่มีสินค้ารวมชุด SFN จะหยิบสินค้าแต่ละรายการมาบรรจุหีบห่อเข้าด้วยกันให้เป็นชุดพร้อมกับจัดการชุดสินค้านั้น

รหัสสินค้าคงคลัง (SKU) ของชุดรวมสินค้าจะถูกเรียกว่า SKU ชุดสินค้า ในขณะที่สินค้าภายในชุดสินค้าจะมี SKU องค์ประกอบ

ข้อกำหนดสำหรับการตั้งค่าชุดสินค้าให้กับ SFN

ก่อนที่คุณจะสามารถตั้งค่าชุดสินค้าใน SFN ได้ สินค้าของคุณจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

คุณสามารถเพิ่มสินค้าสำหรับชุดรวมสินค้าผ่านทางส่วนผู้ดูแล Shopify ได้โดยไม่ต้องมีการถ่ายโอนขาเข้า

ในกรณีที่จะส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ SKU ชุดสินค้าและ SKU องค์ประกอบต้องมีราคามากกว่า 0 ดอลลาร์สหรัฐ

ตั้งค่าชุดสินค้าในแอป SFN

หากสินค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับชุดสินค้า คุณจะสามารถตั้งค่าชุดสินค้าในแอป SFN ของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิก “Shopify Fulfillment Network
 2. คลิกแท็บ “สินค้าคงคลัง

 3. คลิกสินค้าที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นชุดสินค้า

 4. ในหน้าสินค้า ให้คลิกที่เมนูการดำเนินการเพิ่มเติม จากนั้นคลิกสร้างชุดสินค้า

 5. เลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มเป็นส่วนประกอบไปยังชุดสินค้าของคุณ

 6. ในแต่ละรายการ ให้ป้อนจำนวนที่คุณต้องการใส่ไว้ในชุดสินค้าหนึ่งชุด

 7. คลิก “บันทึกชุดสินค้า

หากคุณขายสินค้าที่ใช้รายการเดียวกันกับสินค้าอื่นๆ คุณจะสามารถตั้งค่าสินค้าเหล่านั้นเป็นชุดสินค้าและเลือกสินค้าดังกล่าวเป็น SKU ส่วนประกอบได้

ปริมาณองค์ประกอบที่พร้อมให้ใช้งานในชุดสินค้า

ในการขายชุดรวมสินค้าของคุณ SFN ต้องมี SKU องค์ประกอบเพียงพอในสต็อกสินค้าเพื่อสร้างชุดสินค้าหนึ่งชุด ในกรณีที่ SFN มี SKU องค์ประกอบในสต็อกสินค้าที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อไม่เพียงพอต่อการสร้างชุดรวมสินค้า ปริมาณที่พร้อมจำหน่ายของชุดสินค้าของคุณจะเป็นศูนย์ และระบบจะแสดงบนร้านค้าคุณว่าหมดสต็อก

ปริมาณที่พร้อมจำหน่ายของชุดสินค้าคุณจะได้รับการกำหนดโดยการคำนวณดังต่อไปนี้

 • จํานวนชุดสินค้าขึ้นอยู่กับปริมาณที่พร้อมจำหน่ายของ SKU องค์ประกอบและจํานวนของแต่ละรายการที่ต้องใช้เพื่อสร้างชุดสินค้า
 • ปริมาณของชุดสินค้าทั้งหมดที่พร้อมจำหน่ายจะเท่ากับผลรวมของปริมาณชุดสินค้าที่สามารถสร้างขึ้นได้ในเครือข่าย SFN
 • การคํานวณความพร้อมจำหน่ายของชุดสินค้าจะไม่นับรวมการสั่งซื้อล่วงหน้า การจอง และคำขอการจัดการคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของส่วนประกอบในชุดสินค้า

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าชุดสินค้าทำความสะอาดเส้นผมจำเป็นต้องมีแชมพูและครีมนวดผมอย่างละหนึ่งขวดเป็นส่วนประกอบของชุดสินค้า หากคุณมีแชมพู 10 ขวด และครีมนวดผม 15 ขวดในสต็อกสินค้าทั่วทั้งเครือข่ายของเรา คุณสามารถขายชุดสินค้านั้นได้ 10 ชุด

เข้าถึงปริมาณที่พร้อมให้ใช้งานสำหรับชุดสินค้า

คุณสามารถเข้าถึงปริมาณที่พร้อมจำหน่ายของชุดสินค้าในคลังสินค้าของส่วนผู้ดูแล Shopify หรือแอป SFN ได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิก “Shopify Fulfillment Network
 2. คลิกแท็บ “สินค้าคงคลัง

 3. คลิกชุดสินค้าที่คุณต้องการเข้าถึง

แก้ไขชุดใน SFN

คุณสามารถเพิ่ม ลบ และปรับจำนวนของ SKU องค์ประกอบในชุดสินค้าที่มีอยู่ได้ หากคุณต้องการแก้ไขชุดสินค้าที่มีสินค้าค้างส่งที่ SFN ต้องจัดการ คุณจะต้องจัดการหรือยกเลิกคำสั่งซื้อเหล่านั้นทั้งหมด

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิก “Shopify Fulfillment Network
 2. คลิกแท็บ “สินค้าคงคลัง

 3. คลิกชุดสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข

 4. คลิก “แก้ไขชุดสินค้า

 5. ปรับสินค้าและจำนวนสินค้าที่คุณต้องการในชุดสินค้าของคุณ

 6. คลิก “บันทึกชุดสินค้า

การแก้ไขข้อมูลสินค้าสำหรับชุดสินค้า

หากคุณต้องการเปลี่ยนข้อมูลสินค้าใดๆ เกี่ยวกับชุดสินค้านอกเหนือจาก SKU เช่น ราคา ตัวเลือกสินค้า และความพร้อมในการใช้งาน คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดสินค้าได้ ในส่วนผู้ดูแล Shopify

การเปลี่ยน SKU สำหรับชุดสินค้า

หากคุณต้องการเปลี่ยน SKU ของชุดสินค้า คุณจำเป็นต้องตั้งค่าชุดสินค้าใหม่

หากคุณต้องการให้ข้อมูลส่วนใหญ่ตรงกัน คุณสามารถทำซ้ำสินค้าของคุณซึ่งอยู่ในชุดสินค้าเดิมเพื่อสร้างชุดสินค้าใหม่ได้

หากต้องการป้องกันไม่ให้ลูกค้าของคุณซื้อชุดสินค้าเดิม คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนสินค้าเดิมสำหรับชุดสินค้าดังกล่าวให้เป็นไม่พร้อมจำหน่ายในทุกช่องทางการขาย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี