Pakiety dla Sieci realizacji Shopify

Pakiet to produkt, który łączy w sobie wiele innych produktów. W przypadku sprzedaży pakietu realizowane są wszystkie jego pozycje. Pakietem może być na przykład garnitur składający się ze spodni i marynarki. Produkty w pakiecie mogą być również sprzedawane oddzielnie.

Jeśli chcesz, aby Sieć realizacji Shopify (SFN) realizowała Twoje pakiety, a Twoje produkty spełniają wszystkie wymagania, możesz skonfigurować pakiet w aplikacji SFN.

Produkty będące częścią pakietów są przechowywane oddzielnie w SFN i mogą być sprzedawane również jako pojedyncze pozycje. Gdy SFN otrzyma zamówienie zawierające pakiet, pracownicy SFN kompletują i pakują pozycje należące do pakietu i realizują je wszystkie razem.

Jednostka magazynowania (SKU) dla pakietu jest nazywana jednostką SKU pakietu, a każdy produkt w pakiecie ma SKU składników.

Wymagania dotyczące konfigurowania pakietu dla SFN

Przed skonfigurowaniem pakietów w SFN Twoje produkty muszą spełniać następujące wymagania:

Możesz dodać produkty do swojego pakietu za pomocą panelu administracyjnego Shopify bez konieczności korzystania z transferu przychodzącego.

Aby można było wysyłać przesyłki międzynarodowe, jednostki SKU pakietu i jednostki SKU składników muszą mieć cenę wyższą niż 0 USD.

Konfigurowanie pakietu w aplikacji SFN

Jeśli Twoje produkty spełniają wymagania dotyczące pakietów, możesz skonfigurować pakiet w aplikacji SFN.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij kartę Zapasy.

 3. Kliknij produkt, który chcesz skonfigurować jako pakiet.

 4. Na stronie produktu kliknij menu Więcej czynności, a następnie kliknij opcję Utwórz pakiet.

 5. Wybierz pozycje, które chcesz dodać jako składniki do swojego pakietu.

 6. Dla każdej pozycji wpisz ilość, którą chcesz mieć w jednym pakiecie.

 7. Kliknij Zapisz pakiet.

Jeśli sprzedajesz produkty, które używają tej samej pozycji co inne produkty, możesz ustawić te produkty jako pakiety i wybrać pozycję jako SKU składnika.

Dostępne ilości składników dla pakietów

Aby sprzedawać pakiety, SFN musi mieć w magazynie wystarczającą ilość jednostek SKU składników, by móc utworzyć dany pakiet. Jeśli w żadnym z centrów realizacji SFN nie ma w magazynie wystarczającej ilości SKU składników, aby utworzyć jeden pakiet, Twój pakiet będzie miał zero dostępnej ilości i będzie wyświetlany w Twoim sklepie jako zapas wyczerpany.

Dostępna ilość Twojego pakietu jest określana na podstawie następujących obliczeń:

 • Ilość pakietów zależy od dostępnej ilości jednostek SKU składników i ilości jednostek SKU składników wymaganej do realizacji pakietu.
 • Łączna dostępna ilość pakietów to suma ilości pakietów, które można utworzyć w całej sieci SFN.
 • Obliczanie dostępności pakietu nie uwzględnia zamówień w przedsprzedaży, rezerwacji i oczekujących żądań realizacji składników pakietu.

Załóżmy na przykład, że pakiet do mycia włosów wymaga produktów składowych w postaci jednego szamponu i jednej odżywki. Jeśli masz w magazynach w całej sieci 10 szamponów i 15 odżywek, możesz sprzedać 10 takich pakietów.

Uzyskaj dostęp do dostępnej ilości dla pakietu

Możesz uzyskać dostęp do dostępnej ilości dla swojego pakietu w zapasach produktów w panelu administracyjnym Shopify lub w aplikacji SFN.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij kartę Zapasy.

 3. Kliknij pakiet, do którego chcesz uzyskać dostęp.

Edytuj pakiet w SFN

Możesz dodawać, usuwać i korygować ilości jednostek SKU składników w istniejącym pakiecie. Jeśli chcesz edytować pakiet, który ma otwarte zamówienia do realizacji poprzez SFN, wszystkie te zamówienia muszą zostać wcześniej zrealizowane lub anulowane.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij kartę Zapasy.

 3. Kliknij pakiet, który chcesz edytować.

 4. Kliknij Edytuj pakiet.

 5. Dostosuj pozycje oraz ich ilości, które chcesz zawrzeć w pakiecie.

 6. Kliknij Zapisz pakiet.

Edycja informacji o produkcie dla pakietu

Jeśli chcesz zmienić jakiekolwiek dane produktu dotyczące pakietu, inne niż jego SKU, takie jak cena, warianty i dostępność, możesz edytować szczegóły produktu w panelu administracyjnym Shopify.

Zmiana jednostki magazynowej dla pakietu

Jeśli chcesz zmienić SKU pakietu, musisz skonfigurować nowy pakiet.

Jeśli chcesz zachować większość informacji, możesz zduplikować produkt z pierwotnego pakietu w celu utworzenia nowego.

Aby uniemożliwić klientom zakup pierwotnego pakietu, musisz zablokować dostępność pierwotnego produktu dla pakietu we wszystkich kanałach sprzedaży.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo