Pakker for Shopifys distribusjonsnettverk

Et sett er et produkt som kombinerer et antall andre produkter. Når et sett selges oppfylles alle varene i den samtidig. Et sett kan for eksempel være en dress, som inneholder bukser og en jakke. Produkter i et sett kan også selges separat.

Hvis du ønsker at Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) skal oppfylle pakkene dine, og produktene dine oppfyller alle krav, kan du konfigurere en pakke i SFN-appen.

Produkter som er en del av et sett lagerføres separat i SFN og kan også selges som enkeltvarer. Når SFN mottar en bestilling som inneholder et sett, vil SFN plukke og pakke varer som tilhører settet og oppfylle dem sammen.

Lagerbeholdningsenheten (SKU-en) for et sett kalles sett-SKU, mens hvert av produktene i settet har en komponent-SKU.

Hvis du ønsker at SFN skal sette sammen produktene med spesialemballasje før du mottar bestillinger for disse varene, kan du be SFN om å opprette forhåndsmonterte sett.

Krav for å konfigurere et sett i SFN

Før du kan konfigurere pakker i SFN må produktene dine oppfylle følgende krav:

Konfigurer et sett i SFN-appen

Hvis produktene dine oppfyller kravene til pakker, kan du konfigurere en pakke i SFN-appen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Lagerbeholdning-fanen.

 3. Klikk på produktet du vil konfigurere som en pakke.

 4. I seksjonen Konfigurer en pakke klikker du på Velg varer.

 5. Velg varene du vil legge til som komponenter i pakken.

 6. I kolonnen Antall per sett angir du antall varer du ønsker i ett enkelt sett.

 7. Klikk på Lagre pakke.

Hvis du selger produkter som bruker samme vare som andre produkter, kan du angi disse produktene som pakker og velge varen som komponent-SKU.

Tilgjengelige komponentantall for settene

For å selge sett må SFN ha et tilstrekkelig antall komponent-SKU-er på lager for å sette sammen hver enkelt sett. Når SFN ikke har nok komponent-SKU-er på lager ved noe oppfyllingssenter til å sette sammen et enkeltsett, vil settet ha et tilgjengelig antall på null, og vises som utsolgt i butikken.

Det tilgjengelige antallet av pakken avgjøres av følgende beregninger:

 • Ved hvert oppfyllingssenter avhenger antall sett av det tilgjengelige antallet komponent-SKU-er og hvor mange av hver som kreves for å sette sammen et sett.
 • Det totalt tilgjengelige antall pakker er summen av antallet pakker som kan settes sammen på tvers av alle SFN-oppfyllingssentre.
 • Beregning av tilgjengelighet av sett tar ikke høyde for forhåndsbestillinger, reservasjoner og ventende oppfyllingsforespørsler for komponentene.

La oss for eksempel si at et hårvask-sett krever to komponentprodukter, en sjampo og en balsam. Hvis du har ti sjampo og 15 balsam på lager ved et oppfyllingssenter, kan du selge ti av dette settet. Selv om du har flere sjampo ved et annet oppfyllingssenter må varene være ved samme lokalisasjon for å kunne sette sammen et sett.

Sørg for at du tar høyde for de gjeldende lagernivåene i SFN når du tilbakefører komponent-SKUer til lager gjennom innkommende overføringer til et oppfyllingssenter.

Finn det tilgjengelige antallet for et sett

Du har tilgang til det tilgjengelige antallet for pakken din i produktlagerbeholdningen i Shopify-administrator eller i SFN-appen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Lagerbeholdning-fanen.

 3. Klikk på pakken du vil åpne.

Rediger en pakke i SFN

Du kan legge til, fjerne og justere antall komponent-SKU-er i et eksisterende sett. Hvis du ønsker å redigere et sett som har åpne bestillinger SFN skal oppfylle, må alle disse bestillingene oppfylles eller kanselleres.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Lagerbeholdning-fanen.

 3. Klikk på pakken du vil redigere.

 4. Klikk på Rediger pakke.

 5. Juster varer og antall varer du ønsker i settet.

 6. Klikk på Lagre sett.

Redigere produktopplysninger for et sett

Hvis du vil redigere annen produktinformasjon i et sett enn SKU-en kan du redigere produktdetaljene i Shopify-administrator.

Endre SKU for et sett

Hvis du vil endre SKU-en for et sett må du konfigurere et nytt sett.

Hvis du ønsker at mesteparten av opplysningene skal være de samme kan du duplisere produktet for det opprinnelige settet for å opprette et nytt.

For å forhindre at kundene kan kjøpe det opprinnelige settet må du gjøre det opprinnelige produktet for settet utilgjengelig i alle salgskanaler.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis