Innstillinger for oppfyllelsesprioritet fra Shopifys distribusjonsnettverk

Bestillinger tilordnes til lokalisasjoner basert på oppfyllelsesprioriteten. Hvis du har lagerbeholdning som administreres av Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) og andre lokalisasjoner, må du angi prioriteten lokalisasjonene kontrolleres for lagerbeholdning etter når det legges inn en bestilling.

Hvis du har behov for å manuelt justere lokalisasjoner for en bestilling, må du følge følgende beste praksis:

  • Prøv å tilordne bestillingen til en enkeltlokalisasjon når det er mulig.
  • Hvis du har behov for å tilordne en varelinje til en lokalisasjon som har tilstrekkelig lagerbeholdning, må du ikke dele varelinjer mellom lokalisasjoner.
  • Hvis en vare er oversolgt, kan du tilordne bestillingen til det prioriterte stedet der varen er lagret.

Lokalisasjonene kan for eksempel være angitt i følgende rekkefølge for oppfyllingsprioritet:

  1. Shopifys distribusjonsnettverk
  2. Hovedkontor
  3. Butikkfront

I dette eksempelet har SFN førsteprioritet for innkommende bestillinger som inneholder produkter tilordnet lokalisasjonen.

Hvis du oppretter et bestillingsutkast må du sikre at du manuelt velger hvilket oppfyllingssenter du ønsker skal oppfylle bestillingen. Hvis du for eksempel ønsker å sluttføre bestillingsutkastet fra SFN, må du sørge for å manuelt velge SFN som oppfyllelseslokalisasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om å angi oppfyllelsesprioritet, kandu se Angi prioriteten av lokalisasjoner for oppfyllelse av bestillinger.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis