การตั้งค่าลำดับความสำคัญในการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

ระบบมอบหมายคำสั่งซื้อไปยังตำแหน่งที่ตั้งตามลำดับความสำคัญในการจัดการคำสั่งซื้อ หากคุณมีสินค้าคงคลังที่ได้รับการจัดการโดยเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) และตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ คุณจำเป็นต้องกําหนดลำดับความสำคัญ ซึ่งระบบจะตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งสำหรับสินค้าคงคลังเมื่อมีการสั่งซื้อ

หากคุณจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ สำหรับคำสั่งซื้อด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดดังต่อไปนี้:

  • พยายามมอบหมายคำสั่งซื้อไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดียว เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้
  • หากคุณต้องการมอบหมายสินค้าเฉพาะรายการไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่มีสินค้าคงคลังเพียงพอ ห้ามแยกสินค้าเฉพาะรายการไปหลายตำแหน่งที่ตั้ง
  • หากสินค้าจำหน่ายออกไปเกินกว่าจำนวนที่มีอยู่ ให้กำหนดคำสั่งซื้อไปยังตำแหน่งที่ตั้งหลักที่มีการสต็อกสินค้า

ตัวอย่างเช่น อาจกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคุณตามลำดับความสำคัญในการจัดการคำสั่งซื้อดังต่อไปนี้:

  1. เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
  2. สำนักงานที่บ้าน
  3. หน้าร้านค้าปลีก

ในตัวอย่างนี้ SFN จะให้ความสำคัญแก่คำสั่งซื้อที่มีสินค้าที่ได้รับมอบหมายมายังตำแหน่งที่ตั้งของตนเป็นลำดับแรก

หากคุณสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกศูนย์จัดการคำสั่งซื้อที่ต้องการให้จัดการคำสั่งซื้อดังกล่าวด้วยตนเองเรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการจัดการคำสั่งซื้อที่ SFN อย่าลืมเลือก SFN ให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อของคุณด้วย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดลำดับความสำคัญในการจัดการคำสั่งซื้อ โปรดไปที่ลำดับความสำคัญของตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี