การซิงค์สินค้าคงคลังสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

การบันทึกสถานะปัจจุบันของสินค้าคงคลังของคุณให้ถูกต้องจะช่วยให้คุณจัดการคำสั่งซื้อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณวางแผนจัดการสินค้าคงคลังที่คุณจะต้องใช้ในอนาคตอันใกล้ได้

ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าระดับสินค้าคงคลังในเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ตรงกับระดับสินค้าคงคลังของคุณเอง ระบบจะซิงค์สินค้าคงคลังเป็นระยะๆ โดยมีวิธีการซิงค์สินค้าคงคลังสองวิธีที่สามารถใช้ได้:

  • การซิงค์แบบเดลต้า
  • การซิงค์แบบแทนที่

หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณใช้งานการซิงค์แบบใดอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งสินค้าคงคลัง SFN ของคุณ ให้ติดต่อทีมดูแลความสำเร็จในการจัดการคำสั่งซื้อผ่านแท็บภาพรวมในแอป SFN ของคุณ

การซิงค์แบบเดลต้า

เมื่อมีการส่ง SKU ใหม่ไปยัง SFN ในการถ่ายโอนขาเข้า ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อจะอนุมัติและตรวจสอบยืนยัน SKU นั้นเพื่อจัดการคำสั่งซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาจํานวนสินค้าคงคลังที่มีอยู่ในส่วน Shopify admin ของคุณ

หากร้านค้าของคุณมีการใช้งานวิธีการซิงค์แบบเดลต้า ระบบจะอัปเดตจำนวนสินค้าที่พร้อมจำหน่ายในตำแหน่งที่ตั้งของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ในส่วน Shopify admin ของคุณทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อ หากมีการปรับเปลี่ยนที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ เช่น การนับสินค้าผิดพลาด สินค้าเสียหาย หรือโครงการพิเศษ ระบบจะนำการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไปใช้กับสินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายของคุณในช่วงเย็นวันนั้น

SFN จะไม่แทนที่จำนวนสินค้าที่พร้อมจำหน่ายโดยอัตโนมัติ หากคุณเป็นผู้แก้ไขด้วยตนเอง ระดับสินค้าคงคลังใหม่ของคุณอาจไม่ถูกต้อง

การซิงค์แบบแทนที่

เมื่อมีการส่ง SKU ไปยัง SFN ในการถ่ายโอนขาเข้า ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อจะอนุมัติและตรวจสอบยืนยัน SKU นั้นเพื่อการจัดการคำสั่งซื้อ หลังจากตรวจสอบยืนยัน SKU แล้ว ระบบจะทำการอัปเดตสินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ในส่วน Shopify admin

หากร้านค้าของคุณใช้วิธีการซิงค์แบบแทนที่ ระบบจะคำนวณสินค้าคงคลังที่ พร้อมจำหน่าย ของคุณทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดกับ SKU ของคุณ เช่น ทุกครั้งที่มีการสร้างหรือแก้ไขคำสั่งซื้อของ SKU นั้น ซึ่งในกรณีนี้หมายความว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าคงคลังสำหรับตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ในส่วน Shopify admin ของคุณโดยไม่ให้ระบบแทนที่ข้อมูลนั้นได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี