การซิงค์สินค้าคงคลังสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

การบันทึกสถานะปัจจุบันของสินค้าคงคลังของคุณให้ถูกต้องจะช่วยให้คุณจัดการคำสั่งซื้อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณวางแผนจัดการสินค้าคงคลังที่คุณจะต้องใช้ในอนาคตอันใกล้ได้

ระบบจะมีการซิงค์สินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าระดับสินค้าคงคลังในเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ตรงกับระดับสินค้าคงคลังของคุณเองในส่วนผู้ดูแล Shopify การซิงค์นี้จะเรียกว่าการซิงค์แบบเดลต้า

การซิงค์แบบเดลต้า

เมื่อมีการส่ง SKU ใหม่ไปยัง SFN ในการถ่ายโอนขาเข้า ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อจะอนุมัติและตรวจสอบยืนยัน SKU นั้นเพื่อจัดการคำสั่งซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาจํานวนสินค้าคงคลังที่มีอยู่ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

การใช้วิธีการซิงค์แบบเดลต้า ระบบจะอัปเดตจำนวนที่พร้อมใช้งาน ที่ตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopifyในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อ หากมีการปรับเปลี่ยนที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ เช่น การนับสินค้าผิดพลาด สินค้าเสียหาย หรือโครงการพิเศษ ระบบจะนำการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไปใช้กับสินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายของคุณในช่วงเย็นวันนั้น

SFN จะไม่แทนที่จำนวนสินค้าที่พร้อมจำหน่ายโดยอัตโนมัติ หากคุณเป็นผู้แก้ไขด้วยตนเอง ระดับสินค้าคงคลังใหม่ของคุณอาจไม่ถูกต้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี