การปรับสมดุลสินค้าคงคลังในเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

การปรับสมดุลสินค้าคงคลังหมายถึงการแจกจ่ายสินค้าของคุณไปทั่วศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) เมื่อคุณส่งสินค้าคงคลังไปยัง SFN บุคลากรของ SFN จะแจกจ่ายและจัดเก็บสินค้าของคุณไว้ใกล้ๆ กับลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าจะจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การปรับสมดุลสินค้าคงคลังช่วยให้คุณสามารถแสดงวันจัดส่งโดยประมาณที่ถูกต้องให้กับลูกค้าส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ โดยค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับสมดุลสินค้าคงคลังนั้นจะรวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงิน SFN รายเดือนของคุณ

SFN ใช้โมเดลการคาดการณ์เพื่อระบุวิธีที่ดีที่สุดในการแจกจ่ายสินค้าคงคลังของคุณไปทั่วศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ SFN เมื่อคุณเข้าร่วม SFN คุณจะได้รับตำแหน่งของศูนย์รวมการจัดการคำสั่งซื้อซึ่งเป็นที่ที่คุณจะส่งสินค้าคงคลังทั้งหมดไปไว้ หลังจากที่บุคลากรของ SFN ประมวลผลสินค้าคงคลังที่ศูนย์รวมการจัดการคำสั่งซื้อแล้ว สินค้าของคุณจะได้รับการแจกจ่ายไปทั่วเครือข่ายศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ SFN อย่างต่อเนื่อง

สินค้าของคุณจะไม่พร้อมขายชั่วคราวเมื่ออยู่ระหว่างการขนย้ายระหว่างศูนย์จัดการสินค้า SFN แต่ละที่ ซึ่ง SFN จะจัดการคำสั่งซื้อใหม่ๆ ด้วยการใช้สินค้าที่จัดเก็บไว้ในศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อของลูกค้าจะได้รับการจัดการในช่วงเวลานี้

ถึงแม้ว่าจะไม่มีจำนวนขั้นต่ำของสินค้าคงคลังที่สามารถใช้ SFN ได้ แต่คุณจะต้องส่งสินค้าให้กับ SFN ในจำนวนที่มากเพียงพอสำหรับการแจกจ่ายไปทั่วศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ SFN โดยการแจกจ่ายไปทั่วเครือข่ายนี้จะช่วยให้ SFN สามารถให้บริการจัดส่งภายใน 2 วันแก่ลูกค้าของคุณได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากระดับสต็อกสินค้าบางรายการนั้นเหลือน้อยเกินกว่าที่จะรองรับการจัดการคำสั่งซื้อจากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ SFN หลายแห่ง SFN จะจัดเก็บสินค้าดังกล่าวไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่น้อยลงและจํากัดความถี่ในการกระจายสินค้าซ้ำ

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดเก็บสินค้าคงคลังของคุณ ให้ไปที่แท็บสินค้าคงคลังในแอป SFN ของคุณ โดยการติดตามตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับการคำนวนภาษีของสินค้าคงคลังที่มีการแจกจ่าย รวมถึงที่ที่ร้านค้าของคุณมีความสัมพันธ์ทางภาษีอยู่ในสหรัฐอเมริกา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบด้านภาษีของสหรัฐฯ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี