การปรับสมดุลสินค้าคงคลังในเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

การปรับสมดุลสินค้าคงคลังหมายถึงการกระจายสินค้าของคุณไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อต่างๆ ในเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) เมื่อคุณส่งสินค้าคงคลังไปยัง SFN เจ้าหน้าที่ของ SFN จะกระจายและจัดเก็บสินค้าของคุณไว้ใกล้ๆ กับลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้สามารถจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การปรับสมดุลสินค้าคงคลังยังช่วยให้คุณสามารถแสดงวันจัดส่งโดยประมาณที่ถูกต้องแม่นยำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ ในขั้นตอนการชำระเงินได้ด้วย โดยค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับสมดุลสินค้าคงคลังนั้นจะรวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงิน SFN รายเดือนของคุณ

SFN ใช้โมเดลการคาดการณ์เพื่อระบุวิธีที่ดีที่สุดในการแจกจ่ายสินค้าคงคลังของคุณไปทั่วศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ SFN เมื่อคุณเข้าร่วม SFN คุณจะได้รับตำแหน่งของศูนย์รวมการจัดการคำสั่งซื้อซึ่งเป็นที่ที่คุณจะส่งสินค้าคงคลังทั้งหมดไปไว้ หลังจากที่บุคลากรของ SFN ประมวลผลสินค้าคงคลังที่ศูนย์รวมการจัดการคำสั่งซื้อแล้ว สินค้าของคุณจะได้รับการแจกจ่ายไปทั่วเครือข่ายศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ SFN อย่างต่อเนื่อง

เข้าถึงข้อมูลการถ่ายโอนภายใน SFN

คุณสามารถดูสินค้าที่ได้รับจัดสรรไปยังตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งๆ ได้ในแอป SFN ของคุณปริมาณสินค้าขาเข้าของคุณจะรวมถึงการถ่ายโอนภายในด้วย ซึ่งเป็นสินค้าคงคลังที่รับเข้ามายังศูนย์จัดการสินค้าแห่งหนึ่งๆ ของ SFN โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปรับสมดุลสินค้าคงคลัง

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin คลิกที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
  2. ในส่วนภาพรวมสินค้าคงคลัง ให้คลิกที่ลูกศรชี้ลง ในส่วนการกระจายสินค้าเพื่อดูรายการสินค้าที่ได้รับการกระจายไปยังตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ
  3. หากคุณต้องการดูปริมาณของสินค้ารายการใดรายการหนึ่งที่ได้รับการกระจายไปยังตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ให้คลิกที่รายการสินค้าคงคลัง ส่วนปริมาณสินค้าที่กำลังจะได้รับการกระจายไปยังตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ นั้นจะอยู่ในส่วนการถ่ายโอนภายใน
  4. ไม่บังคับ: คุณสามารถคลิกที่ “ตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมด” แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการเพื่อกรองดูข้อมูลปริมาณสินค้าสำหรับตำแหน่งที่ตั้งนั้นๆ ได้

หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งที่สินค้าคงคลังของคุณได้รับการจัดเก็บไว้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลสถานะสินค้าคงคลังดังกล่าวได้ในแอป SFN

ข้อควรพิจารณาสำหรับการปรับสมดุลสินค้าคงคลัง

สินค้าของคุณจะไม่พร้อมขายชั่วคราวเมื่ออยู่ระหว่างการขนย้ายระหว่างศูนย์จัดการสินค้า SFN แต่ละที่ ซึ่ง SFN จะจัดการคำสั่งซื้อใหม่ๆ ด้วยการใช้สินค้าที่จัดเก็บไว้ในศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อของลูกค้าจะได้รับการจัดการในช่วงเวลานี้

ถึงแม้เราจะไม่มีการกำหนดจำนวนสินค้าคงคลังขั้นต่ำสำหรับการใช้งาน SFN แต่คุณต้องส่งสินค้าคงคลังให้ SFN ในจำนวนที่มากเพียงพอ เพื่อให้ SFN มีสินค้าคงคลังในจำนวนที่เหมาะสมสำหรับกระจายไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อต่างๆ ใน SFN โดยการกระจายสินค้าคงคลังไปให้ทั่วเครือข่ายนี้จะช่วยให้ SFN สามารถให้บริการจัดส่งภายใน 2 วันแก่ลูกค้าของคุณได้มากขึ้น หากระดับสต็อกสินค้าบางรายการนั้นเหลือน้อยเกินกว่าที่จะรองรับการจัดการคำสั่งซื้อจากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ SFN หลายแห่ง SFN จะลดจำนวนตำแหน่งที่ตั้งสำหรับจัดเก็บสินค้าดังกล่าวลงและจํากัดความถี่ในการกระจายสินค้าซ้ำ

การติดตามตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสําคัญสำหรับการคำนวณภาษีของสินค้าคงคลังที่ได้รับการกระจายไปยังตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ และตำแหน่งของร้านค้าคุณที่มีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในสหรัฐอเมริกา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดทางภาษีในสหรัฐฯ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี