การปรับสมดุลสินค้าคงคลังในเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

การปรับสมดุลสินค้าคงคลังหมายถึงการกระจายสินค้าของคุณไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อต่างๆ ในเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) เมื่อคุณส่งสินค้าคงคลังไปยัง SFN เจ้าหน้าที่ของ SFN จะกระจายและจัดเก็บสินค้าของคุณไว้ใกล้ๆ กับลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้สามารถจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การปรับสมดุลสินค้าคงคลังยังช่วยให้คุณสามารถแสดงวันจัดส่งโดยประมาณที่ถูกต้องแม่นยำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ ในขั้นตอนการชำระเงินได้ด้วย โดยค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับสมดุลสินค้าคงคลังนั้นจะรวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงิน SFN รายเดือนของคุณ

SFN ใช้โมเดลการคาดการณ์เพื่อระบุวิธีที่ดีที่สุดในการแจกจ่ายสินค้าคงคลังของคุณไปทั่วศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ SFN เมื่อคุณเข้าร่วม SFN คุณจะได้รับตำแหน่งของศูนย์รวมการจัดการคำสั่งซื้อซึ่งเป็นที่ที่คุณจะส่งสินค้าคงคลังทั้งหมดไปไว้ หลังจากที่บุคลากรของ SFN ประมวลผลสินค้าคงคลังที่ศูนย์รวมการจัดการคำสั่งซื้อแล้ว สินค้าของคุณจะได้รับการแจกจ่ายไปทั่วเครือข่ายศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ SFN อย่างต่อเนื่อง

ข้อควรพิจารณาสำหรับการปรับสมดุลสินค้าคงคลัง

สินค้าของคุณจะไม่พร้อมขายชั่วคราวเมื่ออยู่ระหว่างการขนย้ายระหว่างศูนย์จัดการสินค้า SFN แต่ละที่ ซึ่ง SFN จะจัดการคำสั่งซื้อใหม่ๆ ด้วยการใช้สินค้าที่จัดเก็บไว้ในศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อของลูกค้าจะได้รับการจัดการในช่วงเวลานี้

การติดตามตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสําคัญสำหรับการคำนวณภาษีของสินค้าคงคลังที่ได้รับการกระจายไปยังตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ และตำแหน่งของร้านค้าคุณที่มีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในสหรัฐอเมริกา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดทางภาษีในสหรัฐฯ

การจัดเตรียมสินค้าของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ถึงแม้เราจะไม่มีการกำหนดจำนวนสินค้าคงคลังขั้นต่ำสำหรับการใช้งาน SFN แต่คุณต้องส่งสินค้าคงคลังให้ SFN ในจำนวนที่มากเพียงพอ เพื่อให้ SFN มีสินค้าคงคลังในจำนวนที่เหมาะสมสำหรับกระจายไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อต่างๆ ใน SFN โดยการกระจายสินค้าคงคลังไปให้ทั่วเครือข่ายนี้จะช่วยให้ SFN สามารถให้บริการจัดส่งภายใน 2 วันแก่ลูกค้าของคุณได้มากขึ้น หากระดับสต็อกสินค้าบางรายการนั้นเหลือน้อยเกินกว่าที่จะรองรับการจัดการคำสั่งซื้อจากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ SFN หลายแห่ง SFN จะลดจำนวนตำแหน่งที่ตั้งสำหรับจัดเก็บสินค้าดังกล่าวลงและจํากัดความถี่ในการกระจายสินค้าซ้ำ

ขอแนะนำให้แยกสินค้าของคุณออกเป็นอย่างน้อย 4 กล่องเพื่อให้การกระจายสินค้าซ้ำที่มีประสิทธิภาพที่สุด การแยกบรรจุสินค้าของคุณออกเป็นกล่องจะช่วยให้ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อปรับสมดุลสินค้าของคุณในหลายเขตพื้นที่ต่างๆ ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง

ในตัวอย่างนี้ ในฐานะผู้ขายที่สร้างการถ่ายโอนขาเข้าให้กับ 2 SKU และ 100 หน่วย หรือ 50 ต่อ SKU คุณบรรจุ SKU และหน่วยของคุณลงในกล่อง 5 ชิ้น แต่ละกล่องจะมี 2 SKU และ 20 หน่วย เนื่องจากมีกล่องทั้งหมด 5 กล่อง ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อจึงสามารถส่งต่อไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เวลารับสินค้าขาเข้าเร็วขึ้นและใช้ระยะเวลาจัดส่งที่สั้นลง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี