ตรวจสอบความรับผิดชอบด้านภาษีในสหรัฐ

คุณจะต้องเรียกเก็บภาษีการขายในสหรัฐอเมริกาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางภาษี ซึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจของคุณกับรัฐ ไม่ว่าจะทางกายภาพหรือทางเศรษฐกิจก็ตาม หากคุณมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐใดรัฐหนึ่ง คุณอาจต้องเรียกเก็บภาษีการขายในรัฐนั้น

ความเกี่ยวข้องทางกายภาพ

โดยทั่วไปแล้วความสัมพันธ์ทางภาษีจะเกิดขึ้นเมื่อคุณมีสถานที่จริงตั้งอยู่ในรัฐ เช่น ร้านค้า คลังสินค้า หรือพนักงาน บางรัฐให้นิยามความสัมพันธ์ภาษีไว้อย่างกว้างๆ โดยอาจรวมถึงข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • การเชิญชวนให้เกิดการสั่งซื้อ
 • บริการจัดการคำสั่งซื้อ
 • การมีอยู่ของสินค้าคงคลัง

ระบบจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณสร้างใน Shopify เพื่อช่วยระบุความรับผิดชอบด้านภาษีของคุณ ระบบจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้อยู่และที่เพิ่มเข้ามาใหม่เพื่อช่วยระบุความสัมพันธ์ทางภาษี หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในรัฐแต่ลบไปแล้ว ระบบก็จะไม่ใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่อช่วยคํานวณภาษี

ความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ

ความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเมื่อคุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าเกินขีดจำกัดในรัฐที่กำหนด

ในเดือนมิถุนายน 2018 ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ชี้ขาดว่ารัฐต่างๆ สามารถกำหนดให้ผู้ขายออนไลน์เก็บภาษีการขายตามปริมาณหรือมูลค่าการทำธุรกรรมที่เข้าสู่รัฐ หรือที่เรียกว่าความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีทางเศรษฐกิจ หากต้องการข้อมูลว่าการตัดสินนี้อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง ดูที่บล็อกโพสต์เรื่อง ภาษีการขายออนไลน์: คู่มือว่าด้วยความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีทางเศรษฐกิจและอีคอมเมิร์ซ ของ Shopify

ขีดจำกัดการขายที่กำหนดว่าคุณมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีหรือไม่จะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ หากคุณไม่แน่ใจว่ายอดขายให้แก่ลูกค้าของคุณในรัฐอื่นหมายความว่าคุณมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีอยู่ที่นั่นหรือไม่ ให้ปรึกษาหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

การจัดการความรับผิดชอบด้านภาษี

หลังจากที่เปิดร้านและเริ่มขายสินค้าแล้ว ยอดขายและตำแหน่งที่ตั้งของคุณจะได้รับการตรวจสอบโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณทราบว่าคุณมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐใดรัฐหนึ่งหรือไม่ ก่อนที่คุณจะตรวจสอบความรับผิดชอบด้านภาษีใน Shopify โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

 • ระบบสามารถแสดงความรับผิดชอบด้านภาษีได้เฉพาะกับธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายใน Shopify รวมถึงตลาดต่างๆ ตามที่กฎหมายของรัฐกำหนดเท่านั้น หากคุณขายสินค้านอก Shopify ระบบจะไม่นับรวมยอดขายเหล่านั้น
 • ระบบจะแสดงความรับผิดชอบด้านภาษีสำหรับรัฐที่มีกฎหมายภาษีว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในระดับรัฐ โดยจะไม่รวมรัฐที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
 • บางรัฐมีข้อกำหนดในการยื่นภาษีในท้องถิ่นแยกออกมาจากข้อกำหนดในการยื่นภาษีต่อรัฐ เช่นรัฐอะแลสกาหรือรัฐโคโลราโด โดยจะไม่มีการติดตามความสัมพันธ์สำหรับภาษีในท้องถิ่น
 • ระบบจะแสดงความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐที่มียอดขายเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับรัฐนั้น และจะไม่รวมยอดขายที่นอกช่วงเวลาดังกล่าว
 • การคํานวณความรับผิดชอบด้านภาษีนั้นใช้ยอดขายสุทธิ ไม่ใช่ยอดขายรวม ยอดขายสุทธิคือยอดขายที่หักการคืนเงิน ค่าจัดส่ง หรือภาษีออกไปแล้ว
 • Sales aren't reflected immediately in your tax liabilities and might take a few days to update. If you cross a sales threshold that indicates you might need to charge and remit taxes in a particular state, then the month that you crossed the threshold is displayed.
 • ระบบจะแสดงความรับผิดชอบด้านภาษีสำหรับความสัมพันธ์ทางกายภาพในตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้อยู่ปัจจุบัน หากคุณมีที่ตั้งในรัฐแต่ลบไปแล้ว ระบบจะไม่นับรวมสถานที่นั้น

ช่วงเวลาที่กำหนด

ช่วงเวลาที่กำหนดของรัฐคือระยะเวลาที่พิจารณาเมื่อมีการคํานวณความสัมพันธ์ทางภาษี ตารางอ้างอิงภาษีของรัฐจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกฎภาษีของแต่ละรัฐ รวมถึงช่วงเวลาที่กำหนดในการระบุความสัมพันธ์ทางภาษี โดยช่วงเวลานี้จะแตกต่างกันไป

รายการช่วงเวลาที่กำหนด
ช่วงเวลาที่กำหนด ความหมาย
ปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน ในรัฐที่พิจารณาปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบันเพื่อวัตถุประสงค์ในการกําหนดความสัมพันธ์ทางภาษี ตัวติดตามภาษีจะตรวจสอบข้อมูลยอดขายของคุณในปีก่อนหน้าเป็นอันดับแรก หากร้านค้าของคุณไม่เข้าเกณฑ์ความสัมพันธ์ในปีก่อนหน้า ระบบจะตรวจสอบปีปัจจุบัน

หากร้านค้าของคุณไม่เข้าเกณฑ์ของปีปฏิทินก่อนหน้าและคุณจะไม่มียอดขายใดๆ ในปีปฏิทินปัจจุบัน ระบบจะไม่แสดงสถานะนั้นจนกว่าจะมียอดขายในปีปัจจุบันอย่างน้อยหนึ่งรายการ
ช่วง 12 เดือนล่าสุด สำหรับรัฐที่พิจารณากําหนดความสัมพันธ์ทางภาษีโดยใช้ช่วงเวลา 12 เดือนล่าสุด เครื่องมือติดตามภาษีจะตรวจสอบข้อมูลยอดขายของคุณจาก 12 เดือนที่แล้ว ในวันแรกของทุกเดือน ระบบจะลบเดือนที่เก่าที่สุดออกจากช่วงเวลาที่ตรวจสอบและจะเพิ่มเดือนใหม่เข้ามา
ปีปฏิทินก่อนหน้า สำหรับรัฐที่พิจารณากําหนดความสัมพันธ์ทางภาษีโดยใช้ปีปฎิทินก่อนหน้า เครื่องมือติดตามภาษีจะตรวจสอบยอดขายของคุณจากปีก่อนหน้า หากร้านค้าของคุณไม่เข้าเกณฑ์ความสัมพันธ์ทางภาษีในปีที่ผ่านมา ระบบจะไม่ตรวจสอบข้อมูลยอดขายของคุณอีกจนสิ้นปีปัจจุบัน
4 ไตรมาสภาษีก่อนหน้า สำหรับรัฐที่พิจารณากําหนดความสัมพันธ์ทางภาษีโดยใช้ 4 ไตรมาสก่อนหน้า เครื่องมือติดตามภาษีจะตรวจสอบข้อมูลยอดขายของคุณจาก 4 ไตรมาสก่อนหน้า ในวันแรกของทุกไตรมาสใหม่ ระบบจะลบไตรมาสที่เก่าที่สุดออกจากช่วงเวลาที่ตรวจสอบและจะเพิ่มไตรมาสล่าสุดเข้ามา

ตลาด

ตลาดคือเว็บไซต์ที่ผู้ขายจำนวนมากเสนอขายสินค้าของตน บางรัฐนับรวมยอดขายในตลาดในการกำหนดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้วย แต่บางรัฐก็ไม่นับ ตารางอ้างอิงภาษีของรัฐจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกฎภาษีของแต่ละรัฐ รวมถึงว่ารัฐนั้นนับรวมตลาดต่างๆ ในความสัมพันธ์ทางภาษีหรือไม่

ตลาดต่อไปนี้อาจถูกพิจารณาในการกําหนดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐ:

รายชื่อตลาด
Emadri MyDeal Rakuten Etsy Fruugo
Wish NewEgg BestBuy Reverb Ebay
Google Facebook Walmart Marketplace Amazon by Codisto Amazon by CedCommerce

การตรวจสอบความรับผิดชอบทางภาษีของคุณ

ในส่วน Shopify admin ของคุณ คุณสามารถดูความรับผิดชอบทางภาษีของคุณได้โดยการไปที่การตั้งค่า > ภาษี แล้วเลือกสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างภาษีของคุณจะปรากฏเหนือรัฐที่คุณลงทะเบียนเก็บภาษีไว้ หากยอดขายที่ได้จากรัฐใดรัฐหนึ่งบ่งชี้ว่าคุณอาจต้องเสียภาษี ส่วนความรับผิดชอบด้านภาษีก็จะแสดงรัฐ เหตุผลที่อาจต้องเสียภาษี และวันที่อาจต้องเสียภาษี หากต้องการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าจัดการความรับผิดชอบด้านภาษีการขายโดยคลิกที่ "แสดงความรับผิดชอบ"

ในหน้าจัดการความรับผิดชอบด้านภาษีการขาย คุณสามารถดูรัฐที่คุณสร้างยอดขายไปแล้วได้ เลือกรัฐที่จะดูโดยใช้เมนูที่ด้านบนของหน้า

 • ต้องมีการดำเนินการ บ่งชี้ถึงรัฐพบว่าคุณอาจต้องรับผิดชอบด้านภาษี รัฐที่ระบุไว้ในส่วนนี้คือรัฐที่คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางกายภาพจากที่ตั้ง หรือมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจจากการขายสินค้าไปยังรัฐนั้น หากมีการระบุชื่อรัฐในส่วนต้องมีการดำเนินการ คุณอาจต้องเริ่มเรียกเก็บและจ่ายภาษีในรัฐนั้น
 • ต้องมีการตรวจสอบ บ่งชี้ถึงรัฐที่คุณไม่มีตำแหน่งที่ตั้งแต่ยอดขายใน Shopify รวมถึงตลาดที่กฎหมายของรัฐกำหนดไว้มีมูลค่าถึง 80% ของเกณฑ์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของรัฐนั้น หากมีการระบุชื่อรัฐในส่วนต้องมีการตรวจสอบ ก็ให้คุณตรวจสอบยอดขายที่ได้จากรัฐดังกล่าว โดยพิจารณายอดขายที่ไม่ได้ประมวลผลโดย Shopify ด้วย
 • ไม่ต้องดำเนินการ บ่งชี้ถึงรัฐที่คุณไม่มีตำแหน่งที่ตั้งและยอดขายภายใน Shopify รวมถึงตลาดตามที่กฎหมายของรัฐกำหนดไว้ไม่เกิน 80% ของเกณฑ์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของรัฐนั้น

แก้ไขความรับผิดชอบด้านภาษีที่อาจเกิดขึ้น

หากรัฐมีรายชื่ออยู่ในหน้าจัดการความรับผิดชอบด้านภาษีการขายว่าอาจต้องเสียภาษี คุณควรตรวจสอบกฎหมายภาษีการขายในรัฐนั้นอย่างถี่ถ้วน โดยในตารางอ้างอิงภาษีของรัฐจะมีลิงก์ไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐอยู่ หากคุณไม่แน่ใจว่าร้านค้าของคุณมีความสัมพันธ์ทางกายภาพหรือเศรษฐกิจในรัฐหรือไม่ ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐนั้น

หากคุณได้พิจารณาแล้วว่าคุณต้องเรียกเก็บภาษีการขายในรัฐใดรัฐหนึ่ง คุณสามารถตั้งค่าการเก็บภาษีได้จากหน้าจัดการความรับผิดชอบด้านภาษีการขาย ก่อนที่คุณจะเริ่ม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงทะเบียนเรียกเก็บและจ่ายภาษีการขายกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจัดการความรับผิดชอบด้านภาษีการขาย ให้ค้นหารัฐ จากนั้นคลิก "เริ่มเก็บภาษี"
 2. ในID ภาษีการขาย ให้ป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณได้ร้องขอ ID ภาษีการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับ ให้เว้นช่องนี้ว่างไว้ คุณสามารถกลับมาอัปเดตได้เมื่อได้รับ ID ภาษีการขาย
 3. คลิกที่ "เรียกเก็บภาษีการขาย"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี